Валко БГМ ЕООД

 

Валко БГМ ЕООД

Адрес: Благоевград, ул. Шар планина №47

Телефон: 0888 597 101

E-mail: valkobgm@abv.bg

Web site: www.valkobgm.com


ЗА НАС


2000 година е основана фирма Валко БГМ ЕООД в Благоевград. Дейността на фирмата е насочена към откриване и сондиране на вода в Югозападна България. Фирмата специализира в откриването и сондиране за вода при труднодостъпни терени, изграждане на сондажи , сондиране в строителството, разширение на водоползване и пилот сондажи. Освен сондажи за вода, Валко БГМ извършва и регистрации на сондажни кладенци, геоложко проектиране и съставяне на доклади. Използва висококачествени материали, съвременна ефективна техника и професионализъм в работата си.
Извършва хидроложки проучвания за установяване на дълбочината на подпочвените води и тяхното количество. Фирмата предлага и ядково сондиране за локализация на полезни изкопаеми. Работи професионално и на конкурентноспособни цени. Залага на качество на работата, професионално отношение и съвременно оборудване.

 

УСЛУГИ

  • ОТКРИВАНЕ НА ВОДА - Валко БГМ извършва сондажни услуги по откриване на вода. Услугите на фирмата са насочени към извършване на всички необходими хидроложки проучвания с обхват даден терен с цел установяване дълбочината на водното находище. След откриването на вода Валко БГМ съдейства при регистрация на съответното находище ( кладенец ). Получавате съдействие и при получаване на разрешение за ползване.

Стойността на услугата се определя на база:
• вид на терена;
• диаметър на сондажа.

  • ХИДРОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ - извършва хидроложки проучвания на територията на област Благоевград за установяване размера на подпочвените водни залежи и тяхната дълбочина. Подпочвените води са разположени на различна дълбочина. Хидроложките проучвания за съответния терен ще определят с голяма точност къде трябва „да се копае” и на кое място трябва да изградите кладенец. На база резултатите се избир технологията, чрез която да се изпълни сондажа. За проучването на подпочвените води се изготвя подробна документация според изискванията на закона. Сондажите, изпълнени на база подробни хидроложки проучвания, позволяват черпене на чисти подпочвени води.
  • СОНДИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО - извършва сондиране за нуждите на строителството на територията на област Благоевград, но изпълнява проекти с различна сложност и в други области. Сондажите за строителство на обекти с различно значение се изпълняват и на места, където вече е налице изградена инфраструктура, включително водоснабдителна и електрическа мрежа. Причината да се предпочита сондирането пред стандартните изкопни дейности е необходимостта от намаляване риска от увреждане на вече изградената инфраструктура. Друга причина за използване на сондажни услуги в строителството е намаляване обема на строително-монтажните дейности и възстановяване на пътната настилка, например. Изпълняват се сондажи при вече изградени:

• пътна мрежа;
• ВиК инсталации;
• тръбопроводи;
• телекомуникационна мрежа.

  • ЯДКОВО СОНДИРАНЕ - локализиране на полезни изкопаеми. Изпълняват се ядкови сондажи с диаметър от 76 до 172 мм. За изпълнението на ядковото сондиране Валко БГМ разполага с необходимата модерна механизация, включително:

• сондажни уредби;
• компресори за въздух;
• мобилна сонда;
• кола-кран;
• сондажен лост