ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД

ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД 

Адрес: град София, ж.к. Младост 1, бл. 50А, вх.2, ет.2, ап.35

Тел.: 02/97 40 088 ;

Моб. Тел.: 088/8334923

E-mail: electrotest@abv.bg

ЗА НАС

 

ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД е фирма, която се намира на територията на град София. Дружеството представлява лицензиран център за професионално обучение на електроспециалисти.
Дружеството се занимава със следните услуги :
Електролабораторни измервания на:
- курс за група по ел. безопасност;
- квалификационни групи по електро;
- професионален учебен център;
- електроизмервания;
- заземление и мълниезащита;
- импеданс;
- осветеност;
- Импеданс, заземителни и мълниезащитни инсталации, силови кабели и електически съоръжения СрН и НН, дефектно-токови защити;
- Пусконаладъчни и профилактични електролабораторни измервания, изпитвания на електрически машини, апарати и съоръжения НН и ВН;
- Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания;
- Извършва курсове за обучение и изпити за всички квалификационни групи по електробезопасност до и над 1000 V /ПБРЕУЕТЦЕМ и ПБЗРЕН/;
- Извършва доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V на системи за защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби ;
- Извършва анализ на електропотреблението с цел оптимално, ефективно и икономично използване на електроенергията.
ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД е акредитиран орган за контрол от вида С от Българската служба по акредитация ЕЛЕКТРОТЕСТ(ISO/IEC 17020).
За извършването на своите дейности, фирмата разполага с квалифициран работен състав, както и с богата материална база, нужна за качествено и навременно изпълнение на услугите.
ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД е фирма с утвърдени пазарни позиции, които са спечелени с усърдна работа и коректно отношение към клиенти и партньори.
Очакваме Ви !

КЛИЕНТИ

Основни клиенти :
- СОФАРМА АД;
- БНБ;
- СТЦ ИНТЕРПРЕД;
- ХОТЕЛИ (Шератон София, Метрополитън, Принцес и др.);
- ГБС;
- Софийска вода;
- Вълканов и Миланов ООД;
- Бигла - III ООД;
- СД Бокал - С;
- Интертайм Континентал АД;
- Бокал АД;
- Контракт Сити ООД;
- ЧЕЗ Електроразпределение и др.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е госпожа Соня Георгиева Байданова.