АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД

 

Адрес: град София, ул. ДОЙРАН №15, вх. Б, ет. 2, ап. 7

Телефон: +359 899 144 610

E-mail: aldikomercegroup@gmail.com


 

ЗА НАС

 

Алди комерс груп е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е с адрес на управление и за кореспонденция в град София на ул. Дойран №15.

Основната дейност, с която се занимава е строителство, строителни дейности, изграждане и ремонти на електрически инсталации, изграждане и реконструкции на ВИК инсталации. климатични и вентилационни. Занимава се с цялостно изграждане и ремонтни дейности на жилищни и административни сгради. Основна цел на фирмата е високото ниво на компетентност на екипа си, както и отговорност към поетите ангажименти.


Във фирмата работи екип, който е гъвкаво-адаптивен, към всяко желание. Развива се динамично, съобразно тенденциите на пазара за недвижими имоти. Използват се винаги най-новите технологии и материали за да бъдат съчетани винаги уют, функционалност и спокойствие.

 УСЛУГИ:

  • строителство на жилищни сгради;
  • изграждане на електрически инсталации;
  • изграждане на водопроводни инсталации;
  • изграждане на отоплителни инсталации;
  • изграждане на климатични инсталации;
  • пътно-строителна техника самосвали;
  • ремонти и реконструкция;
  • изкоп и транспорт на земни маси;
  • транспорт на инертни материали;

УПРАВЛЕНИЕ

 

Управител на дружеството е Господин ВЕЛКО МАРИНОВ ВЕЛКОВ.