ОЗОН - Т ООД

ОЗОН - Т ООД

Адрес: гр. Самоков, ул. Грънчар № 7

Тел: 072/260 329;

Факс: 0882/836 614;

Моб.тел.: 0889/998 203;  0886/795 224;

E-mail:ozont05@gmail.com

Web site:www.ozon-t.com

ЗА НАС

ОЗОН-Т ООД е регистрирана 16.06.2005 год., със седалище и адрес на управление  гр.Самоков, ул. Грънчар №7. Фирмата е с основен предмет на дейност търговия с черни  и цветни метали, отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки.
ОЗОН - Т  има следните издадени лицензи:
- лицинзия № 439/20.10.2006 г. за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, изд. от МИ,
- лиценз № 12-ДО-710-06/17.11.2011 г. за извършване на дейностите по рециклиране на отпадна пластмаса, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране,  временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, издаден от Министерство на околната среда и водите.
Към настоящия момент фирмата разполага със собствена база, с обща площ 10055 кв.м., транспортно-подемна техника и машини и съоръжения, необходими за извършване на горепосочените дейности. В базата има изграден цех за първична преработка на хартиените и пластмасовите отпадаци. Амбиците на фирмата са да удвои количеството преработвани отпадъци, като по този начин помага на община Самоков да реши проблема с почти изчерпаният  капацитет на сметищата в региона.
Фирмата има одобрена  фирмена програма от РИОСВ за изграждане на модерен център за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили на стойност 500 000 лв.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Фирма „ОЗОН-Т” ООД се специализира в изкупуването и рециклирането на отпадъци от битова пластмаса, както и такава от технологично произвоство. Фирмата има Решение № 12-ДО-710-06/17.11.2011, издадено от Министерство на околната среда и водите за извършване на дейностите по събиране, предварителнто третиране и рециклиране на пластмаси. Разполагаме с модерно многофункционално хале, в което са инсталирани съвременни машини за преработка и гранулиране на пластмаси от типа РР и HDPE.

 

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

 

"ОЗОН-Т" ООД извършва изкупуване и продажба на следните продукти и метали:
ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
- Желязо
- Чугун
- Мед
- Медни стружки
- Алуминий
- Алуминиеви капачки
- Алуминиеви стружки
- Месинг
- Месингови стружки
- Радиатори
- Цам
- Олово
ХАРТИЕНИ И ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ
- Хартия
- Пластмасови бутилки
- Пластмаси
- Стъкло
Излезли от употреба автомобили
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
„ОЗОН-Т” ООД извършва търговия и с АВТОЧАСТИ втора употреба, от разкомплектованите в центъра автомобили.
Фирмата разполага с мобилни екипи, които ще подготвят, премерят, натоварят и транспортират отпадъчните материали в удобно за Вас време и на място посочено от Вас. Предлагаме Ви изкупуване на най-изгодните цени на пазара, като при големи количества цената подлежи на договаряне.
*Независимо от количеството, подготовката и транспортът са изцяло за сметка на нашата фирма!
 

КЛИЕНТИ

 

Фирмата има сключени дългосрочни договори за икупуване и извозване на отпадъци от черни и цветни метали, хартиени и пл. опаковки, бракувани съоръжения и машини с клиенти като ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ, ПЛАСТИМО АД, САМЕЛ 90, МУСАЛА АД, ПАЙП ИНДУСТРИАЛ АД, ВИНПРОМ ДОЛНА БАНЯ и др. по малки фирми.