ЛМ 21 ЕООД

ЛМ 21 ЕООД

Адрес: гр. Враца, ул. Генерал Леонов 54

Моб.тел.: 0887/674 684;

E-mail: lm21eood@abv.bg

ЗА НАС

Фирма ЛМ 21 ЕООДе със седалище град Враца и развива своята дейност в областта на търговията и съхранението на отпадъци от черни и цветни метали. На площадкaта на дружеството в гр. Враца се извършва приемане, съхраняване и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, метални опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло. Площадката е бетонирана, оградена и обозначена. Има осигурено 24-часово видеонаблюдение. Транспортния достъп се осъществява чрез съществуващата пътна инфраструктура. Обектът е осигурен с водоснабдяване и електрозахранване.