ДОН КОНСТРАКШЪН ПРОДУКТС БЪЛГАРИЯ ЕАД

ДОН КОНСТРАКШЪН ПРОДУКТС БЪЛГАРИЯ ЕАД

Адрес: град София, жк „Дружба 2", бул. "Проф. Цветан Лазаров" №152, "Техно Парк София", ет. 3

Тел.: 02/870 2782;

Факс: 02/870 2761;

E-mail: info.bulgaria@dcp-int.com

Web site: www.bg.dcp-int.com

ЗА НАС

„Дон Констракшън Продуктс” ЕАД (DCP) е еднолично акционерно дружество, със седалище в град София и над 80-годишен опит в производството на качествени химически продукти и предлагане на решения, както за професионалисти в бранша, така и на крайните потребители. Компанията е наложена на пазара с обслужване на строителната индустрия, като същевременно е световен лидер в разработването, производството и доставките на високотехнологични продукти за професионални клиенти в строителния бранш.
Основната функция на предприятието се обслужва от множество оперативни звена, опиращи се на завидно техническо ноу-хау, които произвеждат и търгуват с химически продукти за строителството. Висококвалифицираните специалисти предлагат помощ на архитекти, проектанти, консултанти и изпълнители.
DCP се гордее с наличието на висококвалифицирани експерти в бранша и с модерен, и богат център за проучване и развитие. Компанията е разпространена в широка географска зона, което определя производство на продукти, подходящи за различни климатични условия. Всички производствени обекти съответстват на стандартите за качество и са ангажирани с опазване на околната среда.
Основни ценности за компанията: Ние съществуваме, за да станем глобална, водеща международна компания, която предоставя професионални, качествени и технико-икономически решения за строителната индустрия чрез непрекъснато усъвършенстване на нашите продукти.
Ние ще постигнем целите си чрез вяра и практическо приложение на нашите основни ценности:
- Почтеност във всеки аспект от нашия бизнес. Ние търсим доверието на нашите служители, клиенти и всички професионалисти, с които работим
- Иновации и творчество - ние търсим нови пътища за стойностни решения. Винаги сме готови за промяна и приемаме предизвикателства.
- Обслужване над очакванията - ние се учим от клиентите, разбираме ги и се стремим да надминем техните очаквания.
- Работа в екип – изслушваме се взаимно, учим се един от друг и работим заедно, за да постигнем изключителните резултати, към които се стремим.
- Уважение - ние се отнасяме с честност и уважение един към друг. Подкрепяме се и търсим дружелюбната среда в отношенията.
- Опазване на околната среда - отнасяме се с респект към природата. Ние ограничаваме, рециклираме и използваме повторно нашите отпадъци винаги, когато е възможно. Избягваме използването на потенциално опасни за хората и природата материали.
Очакваме Ви!

ПРОДУКТИ

ДОН КОНСТРАКШЪН ПРОДУКТС БЪЛГАРИЯ, предлага на пазара следните категории продукти:
- Добавки за бетон;
- Материали за повърхностна обработка;
- Разтвори и продукти за анкериране;
- Поправка и възстановяване на бетон;
- Индустриални настилки;
- Защитни покрития;
- Фугопълнители и фугоуплътнители;
- Хидроизолации;
- Лепила;
- Лепила и фугиращи смеси за керамични плочки;
- Строителни продукти.

КОНТАКТИ

Don Construction Products Bulgaria EAD
152 Prof. Tsvetan Lazarov blvd.,
Techno Park Sofia, fl. 3
Sofia 1582, Bulgaria
Tel: +359 2/870 2782;
Fax: +359 2/870 2761;
Email: info.bulgaria@dcp-int.com