notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/3112

СВИЛОЗА АД

 

СВИЛОЗА АД

Адрес: гр. Свищов, Западна индустриална зона

Тел.: 0631/452 77;

Факс.:0631/401 04;

E-mail:svilosa@svilosa.bg

Web site: www.svilosa.bg

ЗА НАС

Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.
Мисията на компанията e да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров.
История
- 1971 - построен завод за целулоза за вискозни влакна
- 1987 - дейността на завода е преориентирана към производство на целулоза за хартия
- 1997 - 1999 - приватизационен процес
- 2003 - Свилоза стартира изпълнението на проект за удвояване на производствения капацитет до 110 000т/г.
- 2005 - на Свилоза е отпуснат заем за 28 милиона Евро от ЕБВР и НИБ
- 2006 - Свилоза отделя производството на целулоза в Свилоцел ЕАД, компания която е 100% собственост на Свилоза
- 2007 - извършена мащабна реконструкция с цел увеличаване на производствения капацитет до 110 000т/г. с възможност за достигане в бъдеще до 150 000т/г.
Факти
- 40 годишен опит
- Продукт: ECF сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина на листи
- Производствен капацитет до 150 000 т./г
- 95% от производството е предназначено за износ
- 172 хектара, в индустриалната зона
- Разполага с естествен източник за производствени води
- В непосредствена близост до пристанище на р. Дунав
- Собствени ж. п. мрежа и ЖП Гара
- 1-2 дни време за доставка, чрез автомобилен транспорт, до голяма част от крайните клиенти
- Компанията дава работа на 480 души
- Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

 

ПРОДУКТИ

- ECF целулоза
Основен продукт на „Свилоцел” ЕАД е сулфатната избелена целулоза от широколистна дървесина. Като изходна суровина се използва натурален продукт - дървесина от местни дървесни видове: бук, топола, цер и акация. Сулфатната целулоза се предлага под регистрираната търговска марка SVILOCELL.
Продукта намира приложение в производството на тишу хартии, хартии за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени, велпапе с покритие, лицев слой на картоните и др.
- CMC лепило за тапети
Заводът за сулфатна целулоза произвежда и карбоксиметил целулоза /КМЦ/, тенически специална високоратворима - лепило за тапети.
С техническите си характеристики този продукт е приложим в строителството, като добавка в производството на лепила и перилни препарати, в минногеоложката промишленост.

 

ОКОЛНА СРЕДА

“Свилоза” АД е предприятие осъзнаващо своята отговорност за опазването живота и здравето на хората и околната среда. Възприемането и прилагането на европейските екологични норми са гарант за устойчивото развитие на дружеството и успешното разширяване на пазарните позиции.
В производствената си дейност дружеството се ръководи от следните принципи:
- По-висока степен  на рециклиране на отпадъците;
- Повторна употреба на водите;
- Произвеждане на Екологично чиста продукция;
- Контрол на всички емисии;
Мисията на компанията да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров се съчетава успешно с мотото на Свилоза: „Целулоза в хармония с природата”. Фирмата работи постоянно за развитието и надграждането на екологичната си политика и утвърждаването на „зеления” си имидж. Компанията притежава международно признати сертификати, удостоверяващи съответствието със световните стандарти и практики в съответната област – Сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа“ /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост, Сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008, Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004. Компанията притежава FSC /Forest Stewardship Council/ сертификат и е изградила, прилага и поддържа система за контрол по проследяване на продукцията СоС.

 

КОНТАКТИ

Офис на Директора за връзки с инвеститорите
гр. София
ул. "Три уши" 10, ет. 2, офис 6
eva.sofieva@svilosa.bg
тел: 02 9882413; 0887 660249
Свилоцел ЕАД
Централен офис
5250 гр. Свищов,
Западна индустриална зона
svilocell@svilosa.bg
тел: 0631 41141
факс: 0631 41141
Свилоцел ЕАД
Търговски Директор
i_ganev@svilosa.bg
тел: 0631 44807
факс: 0631 48169
Свилоцел ЕАД
Регионални Мениджъри Продажби - офис София
avassileva@svilosa.bg
тел: 02 8185952
факс: 02 8185932
Свилоцел ЕАД
Продажби
sales_pulp@svilosa.bg
тел: 0631 47386
факс: 0631 48169
Свилоцел ЕАД
Снабдяване
resources@svilosa.bg
тел: 0631 46142; 0631 40826
факс: 0631 47378
Свилоцел ЕАД
Отдел Човешки ресурси
petkov@svilosa.bg
тел: 0631 46548
факс: 0631 41141
Свилоцел ЕАД
Счетоводство
milchev@svilosa.bg
тел: 0631 41342
факс: 0631 40843
"БИОРЕСУРС СВИЩОВ" ЕООД
гр. Свищов
Западна индустриална зона
bioresurs@svilosa.bg
тел: 0631 6 82 58
факс: 0631 4 26 79