notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД

Адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” 110

Тел.: 0431/62 885;

Факс:0431/62 114;

Моб.тел.: 0887/463 456;

E-mail: brsevt@kz.orbitel.bg

Web site: www.bulgarian-rose-sevtopolis.com

ЗА НАС

 

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД се намира в гр. Казанлък – разположен в географския център на съвременна България между величествените върхове на Стара планина и меките склонове на Средна гора, долината на река Тунджа, известна от дълбока древност като долината на розите и тракийските владетели. Благодарение на уникалния климат и природни условия, това място дава на света растения с високо съдържание на биологично активни вещества, открити още преди хиляди години, приемащи се и в наши дни. Уникалния ефект на веществата помага на хората за здраве и красота.
Освен климата и природата, това място носи отпечатъка на древната тракийска култура. СЕВТОПОЛИС – градът на древнотракийския цар Севт. И всичко това е включено в името на нашата компания! Ето защо ние считаме себе си задължени да посрещнем новите дадености като прозвеждаме продукция с високо качество, особено важно и днес, когато в световен мащаб преоткриването на ефекта натуралните продукти е толкова актуален и в крайна сметка абсолютно необходим.

 

ИСТОРИЯ

 

„Българска роза Севтополис” АД е универсален правоприемник на държавното предприятие „Българска роза”
гр. София – Районно управление „Българска роза” град Казанлък създадено на 06 април 1948 г. с цел
стабилизиране и развитие на производството, търговията и износа на розови продукти.
През 1973 г. на територията на сегашната фирма са построени и пуснати в действие два основни цеха:
-дестилационен и екстракционен, както административна сграда и лаборатория за анализи.
През същия период 1973 г. - 1977 г. започва производството на етерични масла от
маслодайна роза, лавандула и други растения.
През 1981 г. - 1991 г. се внедряват в производство и фитоекстракт Силимарин и конкретите от роза, лавандула,
тютюн и други. В същия период започва развитието и на ново производствено направление – козметиката.
През 1988 г. е построен и пуснат в експлоатация нов цех за производство на медикаменти, като по този начин
произвежданите фитоекстрати /Силимарин/ се влагат в производството на лекарствени средства. С решение
№ 3912/1991 г. на Старозагорски окръжен съд е регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност
"Българска роза Севтополис" гр. Казанлък. С решение № 3808/23.11.1995 г. на Старозагорски окръжен съд е
вписано преобразуване на "Българска роза Севтополис " ЕООД в ЕАД. От м. май 1998 г. “Българска роза
Севтополис” е акционерно дружество. С решение № 3010 от 31.Х.2005 г. по ф.д. № 2803/95 Старозагорски
окръжен съд вписа промяна в наименованието от "Българска роза Севтополис" - ЕАД, на "Българска роза
Севтополис" - АД, Казанлък. С решение № 981 от 07.03.2003 г. на Старозагорски окръжен съд се вписва в
търговския регистър “Българска роза Севтополис” АД като публично дружество. Дружеството е вписано в
Търговския регистър на Окръжен съд гр. Стара Загора, рег.1 на АД, том 1, стр.54, парт.27, по ф.д. № 2803/95 г.
Вписано е в НДР под данъчен номер 1240800132 и с код по БУЛСТАТ 123007916. Дейността на Дружеството
не е ограничена със срок или друго прекратително условие.
„Българска роза Севтополис” АД е учредено в България.
Седалище, адрес на управление и място на стопанска дейност: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" № 110,
Тел. 0431/ 6 40 43,
Факс: 0431/6 21 14,
Е-mail: brsevt@kz.orbitel.bg .
С Решение 66/30.03.2004г. Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрация на стопанска дейност чрез закупуване от страна на “Софарма” АД гр. София на 49 % от капитала на Българска роза Севтополис АД гр. Казанлък. След тази дата Дружеството може да се причисли към групата на “Софарма” АД. След 2004 г. не е извършвано преобразуване или консолидация на „Българска роза Севтополис” АД по смисъла на Търговския закон.

 

ПРОДУКТИ

 

Основното производство на „Българска роза Севтополис” АД е концентрирано в две направления:
- Фармацевтичното производство и по-специално производство на готови твърди лекарствени форми /ТЛФ/, които включват обвити и необвити таблетки и капсули.
- Фитохимичното производство представлява производство на активни фармацевтични субстанции /АФС/ на основата на растителни суровини (екстрати, експелери). Тези субстанции се преработват и служат за производството на лекарствени средства.

Carsil (Карсил)
- Състав
Съдържание на една капсула:
Silymarin (като 100 %) - 100,00 mg
- Показания
При токсични чернодробни увреждания. За допълнително лечение при пациенти с хронични възпалителни
заболявания на черния дроб или цироза.
- Дозов режим
Карсил се прилага перорално, като при леки и средни случаи дозировката е по 1 капсула 2-3 пъти дневно.
При тежки форми на заболяването дозата може да бъде увеличена до 400 mg дневно, разделена на
два или три приема. Лечебният курс продължава не по-малко от 3 месеца.
За деца дневната доза е 5 mg/kg телесно тегло, разделена на 2-3 приема. Лекарствената форма е подходяща
за деца над 5 годишна възраст.
- Противопоказания
Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.
- Лекарствени взаимодействия
Няма данни за лекарствени взаимодействия между Карсил и други лекарствени продукти.
Може да се прилага едновременно с витамини, кортикостероиди и имуносупресори в комплексното лечение
на активния персистиращ хепатит.
- Бременност и кърмене
Няма данни за влиянието на продукта върху репродуктивната способност при животни.
По време на бременност и в периода на кърмене може да се прилага само под лекарско наблюдение и ако
ползата от лечение с продукта превъзхожда риска от приложението му.
- Нежелани лекарствени реакции
Много рядко при предразположени болни се наблюдава засилване на съществуващи от по-рано вестибуларни нарушения, алопеция и диспептични смущения. Тези оплаквания преминават след прекратяването на приема на продукта.
- Лекарствена форма и опаковка
Продуктът се опакова по 10 /десет/ капсули в блистер от твърдо ПВХ/алуминиево фолио. Три блистера се поставят в картонена кутия заедно с листовка за пациента.
- Начин на отпускане
По лекарско предписание.

Tempalgin (Темпалгин)
- Състав
Всяка таблетка съдържа лекарствени вещества: metamizole sodium 500 mg, triacetonamine 4-toluensulfonate 20 mg.
- Показания
Краткотрайно симптоматично лечение на слабо до умерено изразени болки при: главоболие, зъбобол и стоматологични манипулации, миалгии, невралгии, артралгии.
- Дозов режим
Начин на употреба: перорално.
В зависимост от повлияването продължителността на лечението е от 3-5 дни.
Възрастни: По 1 таблетка 3-4 пъти дневно. При стоматологични манипулации по 1 таблетка 30 минути преди интервенцията. Максимална дневна доза 6 таблетки.
Деца над 15-годишна възраст: По 1 таблетка 2 пъти дневно.
- Противопоказания
Свръхчувствителност към активните или помощните вещества;
Свръхчувствителност към други пиразолонови продукти;
Остра чернодробна порфирия;
Вродена глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност;
Тежки бъбречни или чернодробни заболявания;
Апластична анемия, левкопения и агранулоцитоза;
Хипотония със стойности на артериалното налягане под 100 mm Hg;
Бременност (първото и последното тримесечие) и периода на кърмене;
Деца под 15-годишна възраст.
- Специални предупреждения
При по-продължително лечение с ТЕМПАЛГИН е необходимо контролиране на кръвната картина, включително диференциално броене на белите кръвни клетки.
Назначава се с внимание при пациенти, страдащи от алергични заболявания, пациенти със свръхчувствителност към аналгетични и противоревматични лекарства, поради повишен риск от алергични реакции и астматични пристъпи.
При хипотоници е необходимо контролиране на артериалното налягане преди започване на лечението.
При едновременно прилагане с алкохол се увеличава риска от нежелани лекарствени реакции.
Прилага се с внимание при пациенти с чернодробни или бъбречни увреждания.
- Лекарствени взаимодействия
Действието на трициклични антидепресанти, орални контрацептивни средства, аналгетици, алопуринол и алкохол се потенцира при едновременно приложение с ТЕМПАЛГИН.
Барбитуратите и фенилбутазон намаляват по сила и скъсяват продължителността на ефекта от метамизол.
Метамизол понижава активността на кумариновите антикоагуланти.
Метамизол понижава плазмените нива на циклоспорин.
Хлорамфеникол и други потискащи хемопоезата продукти усилват миелотоксичното действие на метамизол.
При едновременно приложение с хлорпромазин може да настъпи хипотермия.
Триацетонамин 4-толуенсулфонат потенцира седативното действие на сънотворните средства, общите анестетици и наркотичните и ненаркотични аналгетици.
- Бременност и кърмене
ТЕМПАЛГИН не се прилага през първия и последния триместър на бременността. В останалите случаи се назначава само при строги показания, когато очаквания терапевтичен ефект надвишава потенциалния риск.
ТЕМПАЛГИН не се прилага по време на кърмене.
- Нежелани лекарствени реакции
Сърдечно-съдова система: палпитации, тахикардия, цианоза, хипотония.
Хемопоетична и лимфна система: агранулоцитоза, левкопения, хемолитична анемия, апластична анемия, тромбоцитопения.
Нервна система: главоболие, световъртеж.
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения: бронхоспазъм, диспнея при предразположени пациенти.
Гастро-интестинален тракт: гадене, повръщане, коремни болки и дискомфорт, в редки случаи улцерации и кървене.
Бъбреци и пикочни пътища: при прилагане на високи дози нарушение на бъбречната функция.
Кожа и подкожна тъкан: епидермолизис, некротични процеси в устната кухина, носа, ушите, гениталиите.
Имунна система: сърбеж, кожни обриви, уртикария, синдром на Stevens-Johnson, синдром на Lаyell, ангиоедем, вазомоторни нарушения; астматичен пристъп, алергичен шок.
Хепато-билиарна система: повишаване на чернодробните ензими, холестаза, хипербилирубинемия.
- Лекарствена форма и опаковка
TEMPALGIN таблети по 10 в блистер, по 2 или 30 блистера в картонена кутия.
- Начин на отпускане
Без рецепта.