notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/4354

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД

Адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” 110

Тел.: 0431/62 885;

Факс:0431/62 114;

Моб.тел.: 0887/463 456;

E-mail: brsevt@kz.orbitel.bg

Web site: www.bulgarian-rose-sevtopolis.com

ЗА НАС

 

БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД се намира в гр. Казанлък – разположен в географския център на съвременна България между величествените върхове на Стара планина и меките склонове на Средна гора, долината на река Тунджа, известна от дълбока древност като долината на розите и тракийските владетели. Благодарение на уникалния климат и природни условия, това място дава на света растения с високо съдържание на биологично активни вещества, открити още преди хиляди години, приемащи се и в наши дни. Уникалния ефект на веществата помага на хората за здраве и красота.
Освен климата и природата, това място носи отпечатъка на древната тракийска култура. СЕВТОПОЛИС – градът на древнотракийския цар Севт. И всичко това е включено в името на нашата компания! Ето защо ние считаме себе си задължени да посрещнем новите дадености като прозвеждаме продукция с високо качество, особено важно и днес, когато в световен мащаб преоткриването на ефекта натуралните продукти е толкова актуален и в крайна сметка абсолютно необходим.

 

ИСТОРИЯ

 

„Българска роза Севтополис” АД е универсален правоприемник на държавното предприятие „Българска роза”
гр. София – Районно управление „Българска роза” град Казанлък създадено на 06 април 1948 г. с цел
стабилизиране и развитие на производството, търговията и износа на розови продукти.
През 1973 г. на територията на сегашната фирма са построени и пуснати в действие два основни цеха:
-дестилационен и екстракционен, както административна сграда и лаборатория за анализи.
През същия период 1973 г. - 1977 г. започва производството на етерични масла от
маслодайна роза, лавандула и други растения.
През 1981 г. - 1991 г. се внедряват в производство и фитоекстракт Силимарин и конкретите от роза, лавандула,
тютюн и други. В същия период започва развитието и на ново производствено направление – козметиката.
През 1988 г. е построен и пуснат в експлоатация нов цех за производство на медикаменти, като по този начин
произвежданите фитоекстрати /Силимарин/ се влагат в производството на лекарствени средства. С решение
№ 3912/1991 г. на Старозагорски окръжен съд е регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност
"Българска роза Севтополис" гр. Казанлък. С решение № 3808/23.11.1995 г. на Старозагорски окръжен съд е
вписано преобразуване на "Българска роза Севтополис " ЕООД в ЕАД. От м. май 1998 г. “Българска роза
Севтополис” е акционерно дружество. С решение № 3010 от 31.Х.2005 г. по ф.д. № 2803/95 Старозагорски
окръжен съд вписа промяна в наименованието от "Българска роза Севтополис" - ЕАД, на "Българска роза
Севтополис" - АД, Казанлък. С решение № 981 от 07.03.2003 г. на Старозагорски окръжен съд се вписва в
търговския регистър “Българска роза Севтополис” АД като публично дружество. Дружеството е вписано в
Търговския регистър на Окръжен съд гр. Стара Загора, рег.1 на АД, том 1, стр.54, парт.27, по ф.д. № 2803/95 г.
Вписано е в НДР под данъчен номер 1240800132 и с код по БУЛСТАТ 123007916. Дейността на Дружеството
не е ограничена със срок или друго прекратително условие.
„Българска роза Севтополис” АД е учредено в България.
Седалище, адрес на управление и място на стопанска дейност: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" № 110,
Тел. 0431/ 6 40 43,
Факс: 0431/6 21 14,
Е-mail: brsevt@kz.orbitel.bg .
С Решение 66/30.03.2004г. Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрация на стопанска дейност чрез закупуване от страна на “Софарма” АД гр. София на 49 % от капитала на Българска роза Севтополис АД гр. Казанлък. След тази дата Дружеството може да се причисли към групата на “Софарма” АД. След 2004 г. не е извършвано преобразуване или консолидация на „Българска роза Севтополис” АД по смисъла на Търговския закон.

 

ПРОДУКТИ

 

Основното производство на „Българска роза Севтополис” АД е концентрирано в две направления:
- Фармацевтичното производство и по-специално производство на готови твърди лекарствени форми /ТЛФ/, които включват обвити и необвити таблетки и капсули.
- Фитохимичното производство представлява производство на активни фармацевтични субстанции /АФС/ на основата на растителни суровини (екстрати, експелери). Тези субстанции се преработват и служат за производството на лекарствени средства.

Carsil (Карсил)
- Състав
Съдържание на една капсула:
Silymarin (като 100 %) - 100,00 mg
- Показания
При токсични чернодробни увреждания. За допълнително лечение при пациенти с хронични възпалителни
заболявания на черния дроб или цироза.
- Дозов режим
Карсил се прилага перорално, като при леки и средни случаи дозировката е по 1 капсула 2-3 пъти дневно.
При тежки форми на заболяването дозата може да бъде увеличена до 400 mg дневно, разделена на
два или три приема. Лечебният курс продължава не по-малко от 3 месеца.
За деца дневната доза е 5 mg/kg телесно тегло, разделена на 2-3 приема. Лекарствената форма е подходяща
за деца над 5 годишна възраст.
- Противопоказания
Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.
- Лекарствени взаимодействия
Няма данни за лекарствени взаимодействия между Карсил и други лекарствени продукти.
Може да се прилага едновременно с витамини, кортикостероиди и имуносупресори в комплексното лечение
на активния персистиращ хепатит.
- Бременност и кърмене
Няма данни за влиянието на продукта върху репродуктивната способност при животни.
По време на бременност и в периода на кърмене може да се прилага само под лекарско наблюдение и ако
ползата от лечение с продукта превъзхожда риска от приложението му.
- Нежелани лекарствени реакции
Много рядко при предразположени болни се наблюдава засилване на съществуващи от по-рано вестибуларни нарушения, алопеция и диспептични смущения. Тези оплаквания преминават след прекратяването на приема на продукта.
- Лекарствена форма и опаковка
Продуктът се опакова по 10 /десет/ капсули в блистер от твърдо ПВХ/алуминиево фолио. Три блистера се поставят в картонена кутия заедно с листовка за пациента.
- Начин на отпускане
По лекарско предписание.

Tempalgin (Темпалгин)
- Състав
Всяка таблетка съдържа лекарствени вещества: metamizole sodium 500 mg, triacetonamine 4-toluensulfonate 20 mg.
- Показания
Краткотрайно симптоматично лечение на слабо до умерено изразени болки при: главоболие, зъбобол и стоматологични манипулации, миалгии, невралгии, артралгии.
- Дозов режим
Начин на употреба: перорално.
В зависимост от повлияването продължителността на лечението е от 3-5 дни.
Възрастни: По 1 таблетка 3-4 пъти дневно. При стоматологични манипулации по 1 таблетка 30 минути преди интервенцията. Максимална дневна доза 6 таблетки.
Деца над 15-годишна възраст: По 1 таблетка 2 пъти дневно.
- Противопоказания
Свръхчувствителност към активните или помощните вещества;
Свръхчувствителност към други пиразолонови продукти;
Остра чернодробна порфирия;
Вродена глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност;
Тежки бъбречни или чернодробни заболявания;
Апластична анемия, левкопения и агранулоцитоза;
Хипотония със стойности на артериалното налягане под 100 mm Hg;
Бременност (първото и последното тримесечие) и периода на кърмене;
Деца под 15-годишна възраст.
- Специални предупреждения
При по-продължително лечение с ТЕМПАЛГИН е необходимо контролиране на кръвната картина, включително диференциално броене на белите кръвни клетки.
Назначава се с внимание при пациенти, страдащи от алергични заболявания, пациенти със свръхчувствителност към аналгетични и противоревматични лекарства, поради повишен риск от алергични реакции и астматични пристъпи.
При хипотоници е необходимо контролиране на артериалното налягане преди започване на лечението.
При едновременно прилагане с алкохол се увеличава риска от нежелани лекарствени реакции.
Прилага се с внимание при пациенти с чернодробни или бъбречни увреждания.
- Лекарствени взаимодействия
Действието на трициклични антидепресанти, орални контрацептивни средства, аналгетици, алопуринол и алкохол се потенцира при едновременно приложение с ТЕМПАЛГИН.
Барбитуратите и фенилбутазон намаляват по сила и скъсяват продължителността на ефекта от метамизол.
Метамизол понижава активността на кумариновите антикоагуланти.
Метамизол понижава плазмените нива на циклоспорин.
Хлорамфеникол и други потискащи хемопоезата продукти усилват миелотоксичното действие на метамизол.
При едновременно приложение с хлорпромазин може да настъпи хипотермия.
Триацетонамин 4-толуенсулфонат потенцира седативното действие на сънотворните средства, общите анестетици и наркотичните и ненаркотични аналгетици.
- Бременност и кърмене
ТЕМПАЛГИН не се прилага през първия и последния триместър на бременността. В останалите случаи се назначава само при строги показания, когато очаквания терапевтичен ефект надвишава потенциалния риск.
ТЕМПАЛГИН не се прилага по време на кърмене.
- Нежелани лекарствени реакции
Сърдечно-съдова система: палпитации, тахикардия, цианоза, хипотония.
Хемопоетична и лимфна система: агранулоцитоза, левкопения, хемолитична анемия, апластична анемия, тромбоцитопения.
Нервна система: главоболие, световъртеж.
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения: бронхоспазъм, диспнея при предразположени пациенти.
Гастро-интестинален тракт: гадене, повръщане, коремни болки и дискомфорт, в редки случаи улцерации и кървене.
Бъбреци и пикочни пътища: при прилагане на високи дози нарушение на бъбречната функция.
Кожа и подкожна тъкан: епидермолизис, некротични процеси в устната кухина, носа, ушите, гениталиите.
Имунна система: сърбеж, кожни обриви, уртикария, синдром на Stevens-Johnson, синдром на Lаyell, ангиоедем, вазомоторни нарушения; астматичен пристъп, алергичен шок.
Хепато-билиарна система: повишаване на чернодробните ензими, холестаза, хипербилирубинемия.
- Лекарствена форма и опаковка
TEMPALGIN таблети по 10 в блистер, по 2 или 30 блистера в картонена кутия.
- Начин на отпускане
Без рецепта.