ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Адрес: гр. Варна, Южна индустриална зана-Родопа, Складова База 5

Тел.: 052/615 040;

Факс:052/614 755;

Моб.тел.: 0888/866 868;

E-mail:ilexiliev@gmail.com

Web site: www.ilexengineering.bg

ЗА НАС

Търговско дружество  “ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ВАРНА  е създадено септември 2003г. с решение на Варненски окръжен съд.Също е приемник на "ИЛЕКС ОРИОН" ВАРНА създадено 1995г.

ПРИОРИТЕТНО ФИРМАТА СЕ РАЗВИВА В ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА:
* Кабелни мрежи, електрически инсталации, трафопостове;
* Контролно измервателни прибори и автоматика ОНТРОЛНО(КИП и А);
* Изработка и монтаж на стоманени конструкции и стълбове;
* Улично и парково осветление;
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ФИРМАТА МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА МАТЕРИАЛИ НА ИНВЕСТИТОРА,
КАКТО И СОБСТВЕНИ НАЛИЧНИ ИЛИ ДОСТАВЕНИ ТАКИВА НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ.

- ЕЛЕКТРИЧЕСКА БОРСА ЗА ТЪРГОВИЯ С КАБЕЛИ, ПРОВОДНИЦИ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, ЛАМПИ И ЕЛ.АПАРАТУРА, В ТОВА ЧИСЛО ТЪРГОВИЯ СЪС СПЕЦИАЛНИ КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ ЗА КОКОРАБНИ, РАДИОЛОКАТОРНИ И БОРДОВИ ИНСТАЛАЦИИ И КАБЕЛИ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.

Фирма “ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ВАРНА 4разполага с необходимите специалисти,база и механовъоръженост за изпълнение на разнообразни монтажни дейности ,самостоятелно или като подизпълнител.

ФИРМАТА РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНА СКЛАДОВА И ЗАГОТВИТЕЛНА БАЗА В  ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ВАРНА С 420 кв.м. ЗАКРИТА И 730 кв.м. ОТКРИТА ПЛОЩ.

ФИРМА "ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД  ВАРНА Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО EN ISO 9001:2000 НА 19.09.2007 г. ОТ GERMANISCHER LLOYD SERTIFICATION (GLC)GMbH 20459 HAMBURG ЗА:
- МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ;
- ТЪРГОВИЯ С ЕЛ.МАТЕРИАЛИ;