ОМЕКСКОМ ЕООД

ОМЕКСКОМ ЕООД

Адрес: гр. София, 

ВСЕВОЛОД ГАРШИН №1 (ъгъла на ул. Вселовод Гаршин и ул. Арбанаси)

Web site: www.omexkom.bg

 

 

 

 

ЗА НАС

 

Фирма Омекском ЕООД е създадена през 2010 година. Основно дейността й е насочена в областта на енергетиката. Занимава се изцяло проектиране, изграждане и търговия с електрически материали.

Дружеството е с наложени в годините позиции на пазара като коректно спрямо своите клиенти и партньори. 

Предлага също така инженерингови услуги и извършва цялостно обслужване, спрямо нуждите на клиента.

Фирма Омекском извършва различни дейности и услуги, като основните от тях са:

 • Продажба на кабели и електрически материали
 • Проектиране и инженеринг на елекетрически мрежи
 • Изграждане и ремонт на обекти в Енергийния Сектор
 • Доставка на оборудване в Енергетиката

ПРОДУКТИ


КАБЕЛИ

 • Силови за ниско напрежение
 • Силови за средно напрежение
 • Силови за високо напрежение
 • Безхалогенни и огнеустойчиви
 • Каучукови шлангови
 • Телекомуникационни
 • Радиочестотни
 • Контролни
 • Инсталационни

ПРОВОДНИЦИ

 • Монтажни
 • Шнурове за битови уреди- Тончестотни
 • Топлоустойчиви
 • Звънчеви
 • Автомобилни- Радиотранслационни и телефонни
 • Емайлирани и намотъчни
 • Неизолирани и гъвкави медни въжета
 • Кабели и проводници за въздушно окачване
 • Валцдрат
 • Елекроапаратура
 • Кабелна арматура