ЕЛКОТЕХ - СИНХРОН ООД

ЕЛКОТЕХ - СИНХРОН ООД

Адрес: гр. Силистра, Западна проишленна зона

Тел.: 086/823 893;

Факс:086/820 211;

Моб. тел.: 0888/847 095;

E-mail: elcotech.s@gmail.com

Web site: www.elcotech-bg.com

ЗА НАС

Фирма “ Елкотех-синхрон “ ООД е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 година , с решение № 957 на Силистренския окръжен съд по фирмено дело № 383/2000. Вписано е в регистър I , том 18 , стр. 202 , парт.№ 1095 на Силистренски окръжен съд. Седалището на дружеството е : гр. Силистра, “ Западна промишлена зона “ , с адрес за кореспонденция : Р.България , 7500 гр.Силистра  “ Западна промишлена зона ”, ПК 128 , тел.: 086 823 893, факс 086 820 211,  www.elcotech-bg.com
e-mail : elcotech-s@infotel.bg , elcotech.s@gmail.com.

ДЕЙНОСТИ

Основни направления в дейността на дружеството :
Производство на електрически материали .
Водещо направление в дейността на дружеството е разработване, усвояване и производство на електрически материали. До момента  “ Елкотех-синхрон “ ООД  има усвоени над 100 модела подвижни електрически разклонители и удължители, които успешно реализира в Р.България и страни от ЕС . Моделите и промишлените образци на фирмата се отличават със съвременен дизайн и ергономичност . Последните  отговарят на изискванията на БДС и  стандартите на ЕС за продукти от този клас. Фирмата е сертифицирана по  ISO 9001:2008.  Всички производи на фирмата притежават вградена система  за “детска защита” и са резултат от дългосрочното сътрудничество на  “ Елкотех-Синхрон” ООД  със западно европейски фирми .Основни клиенти на фирмата са големите търговски вериги в Р.България :
“ Метро кеш енд кери – България “ ООД , “ Техномаркет “ , “ Технополис “ , “ Офис-експрес “, “ Ронос “,  „ Карфур „ и  др.
Фирмата осъществява износ за страни от ЕС самостоятелно и  чрез белгийската фирма “Шакон“. Новост в номенклатурата на “Елкотех-синхрон” са серията елктрически разклонители с вградена защита против импулсни пренапрежения и мълнии , такива с LAN  и TV  защита , както и серията електрически разклонители с вградена микропроцесорна защита , която се задейства при появата на напрежения надвишаващи 260 V~ или по-ниски от 190 V~ . В близките месеци , предстои допълване на номенклатурта на фирмата с нова серия елктрически разклонители с вградена  защита  срещу претоварване и разширителен модул , който ще позволява формирането на контактен блок  с над 8 работни гнезда .

Съпътствуващи производства :
Конструиране на нови продукти и изработване на инструментална екипировка .
Фирма “Елкотех-синхрон” ООД, организира своята развойна дейност с помощта на компютърни програми и високотехнологични металообработващи машини, позволяващи постигане на оперативност при конструирането и изработването на инструменталната екипировка . Освен за свои нужди , фирмата изпълнява поръчки (конструиране и изработване на инструментална екипировка) и за външни фирми .

Перспективи за развитие :
В сферата на производството на електрически  материали, “ Елкотех-синхрон “ ООД,  ще се стреми  към  по-нататъшно утвърждаване на своята продукция на вътрешния пазар и чувствително увеличаване на износа .
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ РАЗКЛОНИТЕЛИ , КОИТО ОСИГУРЯВАТ СПОКОЙСТВИЕ И СИГУРНОСТ
Добрият продукт е резултат от правилно оразмеряване ( съгласно действащите стандарти ) ,  коректно подбиране на суровините и материалите , от които  се произвежда , стриктно спазване на технологията  на производство и задължителен прецизен 100 %  краен контрол