ЕЛПРОМ ЕЛИН АД

ЕЛПРОМ ЕЛИН АД

Адрес: град Кубрат, ул. Добруджа No 64

Тел.: 0848/72 003; 0848/73 383;

Факс: 0848/72 138;

Моб. Тел.: 0888 23 05 33;

E-mail: elinkt@elpromelin.com

Web site: www.elpromelin.com

ЗА НАС

“Елпром-Елин” АД е акционерно дружество основано през 1967 година, със седалище град Кубрат. Основната икономическа дейност на фирмата е  производство на електро-инсталационни изделия на порцеланова и пластмасова основа.
Продукцията на компанията е с широк спектър на приложимост и максимално задоволява потребностите на всяко домакинство, производителите на различни видове машини и апарати, строителството, промишлеността и други отрасли на икономиката.
Създаденият опит при разработките, технологиите, организацията на производството и контролът по цялата верига е плод на работата на висококвалифицирани специалисти, които гарантират качество, уникалност, надеждност, безопасност и отличен дизайн.
Ориентираните към качеството пазарни проучвания и залаганите във всеки продукт характеристики са в съответствие със световните тенденции в развитието на електро-инсталационните изделия.
От 2000 година, “Елпром Елин” АД притежава и сертификат за внедрена Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2001 и международните стандарти в това направление.
Системата е създадена, за да обезпечи съответствието на процесите и продуктите на дружеството с определените изисквания.
От 2004 година фирмата работи с интегрираната информационна система “BaaN IV C”. Интегрирания набор от бизнес приложения позволяват на компанията да управлява всички ключови ресурси – финанси, производство, дистрибуция, логистика, човешки ресурси, планиране на цялостната дейност. Гъвкавия и отворен принцип на работа на информационната система системата дават възможност за адаптиране и бърза реакция на пазарното търсене и бизнес изискванията.
“Елпром-Елин” АД е фирма с отличен авторитет и голям брой доволни клиенти и партньори!

ПРОДУКТИ

Продуктите, които фирмата предлага на своите клиенти са разделени в следните категории:
- фасунги Е14, Е27, Е40;
- Щепселни съединения;
- Основи за предпазители;
- Капачки;
- Патрони;
- Осветители и осветителни тела;
- Клеми, разклонители и разклонителни кутии;
- Ключове;
- Електрически табла.

КОНТАКТИ

“Елпром-Елин” АД
Адрес: град Кубрат,
ул."Добруджа" 64
Тел.: 0848/72 003; 0848/73 383;
Факс: 0848/72 138;
Моб. Тел.: 0888 23 05 33;
Е-mail:
elinkt@elpromelin.com
elinkt@gmail.com
elinkt@abv.bg 

УПРАВЛЕНИЕ

Представител на дружеството е господин СЕЛМАН РИЗА САЛИ