ИТД ЕООД

 Адрес:гр. Съединение, ул. Чардафон Велики 72

Телефон: +359 32 606821

Факс: +359 32 606888

E-mail: office@itd.bg

Web site: www.itd.bg

ЗА НАС

 През 1990 година е създадена фирма ИТД ЕООД в град Съединение. Основната дейност на фирмата е производство на матрици, PET преформи, пластмасови бутилки, флакони, капачки. Фирмата се занимава с целия цикъл от проектиране и производство на инструменти и висококачествени продукти от всички видове пластмаси. Фирмата разполага със съвременно оборудвана база в град Съединение. Тя е снабдена с модерни технологични съоражения и машини, произведени от водещи фирми в областта на производството на опаковки и полимерната промишленост като SIDEL, ADS, SIPA, Nissei ASB, PIOVAN, ENGEL и много други. Мощната KAESER компресна станция с еко-филтри за пречистване на въздуха е включена в процеса на производство и се използва за раздуване на бутилките. 

Материалите - PET, PVC, PEHD, PELD, PP, използвани в производството, се закупуват само от известни търговски марки на световно признати производители.
Със завидно качество на продуктите и професионализъм дружеството се е утвърдило с водещи позиции на българския и международен пазар. Компанията следва последните разработки в областта на опаковъчната индустрия в световен мащаб и е в състояние да предложи проекти, в съответствие с международните стандарти за качество и екологично чисти продукти. Приоритетите в стратегията на компанията са: технологични иновации, въвеждане на нови продукти и амбицията да предложи най-доброто обслужване и да си запази вече създаденото доверие в клиентите.
Във фирмата работи изцяло екип от професионалисти в областта, с висока квалификация и лична мотивация за успех. Във връзка с това компанията е създала и спонсорира профилирана паралелка по химични технологии с професионално образование в пластмаси и оборудване за полимерна обработка.
Друга насока, в която работи фирмата е по отношение на околната среда и опазването й:

 • спазване на приложимите правни и други нормативни изисквания по отношение на качеството на произвежданите продукти и на околната среда;
 • ангажираност за изпълнение на определените цели по околната среда чрез въвеждане на програми за намаляване на замърсяването и прилагане на добри практики;
 • повишаване на компетентността и отговорността на персонала за изпълнение на целите и политиката по качеството и околната среда чрез обучение, дискутиране и подобряване на вътрешната комуникация;
 • непрекъснато подобряване на управлението чрез мониторинг, анализ и управление на дейностите и процесите, влияещи върху качеството на продукта и аспектите на околната среда;
 • минимизиране на генерираните отпадъци и създаване на възможности за рециклирането и обезопасяването им;
 • поддържане на високо ниво на техническа обезпеченост и оптимизиране използвaнето на ресурси, в т.ч. енерго- и водопотреблението;
 • възстановяване и подобряване на компонентите на околната среда;
 • предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации;
 • създаване на взаимноизгодни отношения с доставчиците и партньорите за подобряване на ефикасността от съвместните дейности по отношение на околната среда;
 • структуриране и работа на счетоводство и документооборот съобразно международните стандарти
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на системата за управление на качеството, околната среда и храните в съответствие със стандартите ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO 22000:2005

ПРОДУКТИ

 

 • Бутилки и Флакони
 • Преформи
 • Капачки
 • Дръжки
 • Други
 • Матрици
 • Рециклиране