ТЕРЕМ ХАН КРУМ ЕООД

ТЕРЕМ ХАН КРУМ ЕООД   

Адрес: гр. Търговище, ул. Ал. Стамболийски 31

Тел.: 0601/64 180;  0601/64 192;

Факс:0601/66 696;

E-mail: office_xk@mail.bg

Web site: www.terem-xk.com

ЗА НАС

“ТЕРЕМ-Хан Крум”ЕООД Търговище е машиностроителен завод с принципал  Министъра на отбраната на Република България. Заводът е част от еднолично акционерно дружество с държавна собственост към Министерството на Отбраната – “ТЕРЕМ” ЕАД.
“ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД гр. Търговище функционира на основата на финансова и юридическа обособеност, с повишени компетенции: собствен счетоводен отчет и баланс; юридическа самостоятелност за сключване на договори за стопанската дейност, за внос и износ (без договаряне на специалната продукция за Министерството на Отбраната и за износ).
Заводът е отворен за промишлено коопериране, преструктуриране и диверсификация на производството. Инвестиционната му привлекателност се гарантира от неговия статут и нов мениджърски подход, предлаганите конкурентни технологични и ценови условия.
Предизвикателство за мениджърския екип е пазарното осигуряване на стабилизацията и следващото развитие на завода. Маркетинговата дейност е насочена към намиране на фирми – партньори за производството на нови перспективни продуктови гами: полуфабрикати; инструментална екипировка; корпусни детайли, зъбни колела и валове на трансмисионни агрегати; скоростни кутии и редуктори; верижни и колесни транспортни средства.

ИСТОРИЯ

“ТЕРЕМ-Хан Крум”ЕООД Търговище  има 45 годишна история:
*Строителството на завода започва през 1962 год.;
*Първите производствени мощности са пуснати в експлоатация през 1965 год.;
*Официалното откриване, като специализиран завод на Министерството на отбраната за ремонт на БТТ, е на 10.11.1966 год.
*До 1997 г. завода е известен под името ВРЗ “Хан Крум” – Търговище.
През периода 1966-1989 год. развитието на завода е свързано с концепцията за въоръжението и военната техника на БА и техният ремонт в мирновременни и военновременни условия. Успоредно с усвояване на ремонта на новите поколения бронетанкова техника, се извършва интензивна и широка по мащаби инвестиционна дейност. От специализиран за ремонт, завода се преструктурира в машиностроителен, с развити на съвременно технологично равнище производствени мощности:
*Ковашко-пресови и леярски;
*Инструментални;
*Металорежещи, на основата на машини и обработващи центрове с ЦПУ (в последствие и ГАПС) за производство на скоростни кутии, редуктори и трансмисионни агрегати.
*За диагностика, сборка и изпитание при модернизацията на БТТ (в последствие за производство на МТ-ЛБ и нейните модификации), като развитие и усъвършенстване на технологичната основа за капитален ремонт на БТТ.
Към края на 80-те години на ХХ век завода се утвърждава като едно от водещите машиностроителни предприятия на страната и ВПК. Заедно с това е налице и международно признание на потенциала и на продукта на завода.
От 1998 год. с разпореждане на МС на Р.България заводът е клон на акционерното дружество на Министерството на отбраната – “ТЕРЕМ” ЕАД. В търговския регистър е записан с наименованието “ТЕРЕМ” ЕАД – клон Търговище.
От 2004г. заводът е пререгистриран в “ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД.

ДЕЙНОСТ

Основни продуктови направления по предмета на дейност са:
*Капитален ремонт и модернизация на бронетанкова техника(БТТ), както и ремонта на двигателите и агрегатите за тях.
*Производство на многоцелеви лекоброниран влекач(МТ – ЛБ) и на изд. “Тунджа” – на база МТ-ЛБ.
*Производство на скоростни кутии, редуктори, трансмисионни агрегати и резервни части.
*Производство на полуфабрикати и детайли – коване, горещо и студено пресоване.
*Производство на инструменти, инструментална екипировка и нестандартно оборудване.
*Капитален ремонт на двигатели, агрегати и възли за аналогични на военните граждански транспортни средства.
*Производство на хидродинамично предаване за мотокари.
*Малко серийно  производство на:
· полуфабрикати, поковки, щамповки и щанцовки;
· скоростни кутии, резервни части и сложни детайли за трансмисии.
*Широка номенклатура автомобилни ауспуси
В рамките на обособеното производство функционират технологични мощности  ( механични, заваръчни, галванични и др.), които осигуряват:
*Производството на широка номенклатура резервни части, инструменти и ЗИП на ремонтираните и модернизираните крайни изделия, техните двигатели и агрегати.
*Възстановяване на детайли с остатъчен ресурс.

СПЕЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

КАПИТАЛЕН РЕМОНТ
Заводът извършва в пълен обем- от демонтажа и дефектацията - до монтажа и пробеговото изпитание със стрелба в полигонни условия, капитален ремонт на БТТ:
*Танкове Т–54, Т–55, Т-62, Т-72 и Т-72М;
*МТ-ЛБ и модификациите на негова база;
*БМП – 1.
Ремонт се извършва на: корпуса и куполите; двигателя, агрегатите, трансмисията и ходовата част; ел. оборудването; въоръжението; оптиката; свързочните средства; другите системи и оборудване за защита и противодействие .

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БТТ
Модернизацията на БТТ се извършва като самостоятелна производствена дейност или в обема на капиталния ремонт. Продуктовата листа обхваща модернизацията на:
*Танкове:
·Т-54 в Т-55А
·Т-55 в Т-55 АМ-2 ( Т-55МВТ)
*БТР 60 ПБ:
·БТР 60 ПБ МДЗ с двигател КАМАЗ;
·БТР60 ПБ МД1 с двигател CUMMINS
Модернизацията осигурява повишена бойна, функционална и експлоатационна характеристика на отделните компоненти и на бойната машина като цяло.

РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ, АГРЕГАТИ И КОМПОНЕНТИ НА БТТ
Ремонтът на двигателите, агрегатите и системите на БТТ е  производствено направление, което осигурява:
*Извършваният от завода капитален ремонт и модернизация на танковете, МТ-ЛБ и неговите модификации, и на БТР 60ПБ.
*Изпълнение на поръчки, които са само за ремонт на двигатели и агрегати за БА, както и аналози гражданска продукция.
*Капитален ремонт на двигатели:
·В-46, В-55, В-55В;
·Д-12, В-55У, В-54Т, В-54П, В-401, В-30, В-31, 2Д-16Б, 3Д-12А, Д12А-525, В2-450АВ-С3, А-650, Д-12Н500С2 – турбо; УТД-20;
·В-6, ВД-6, Д-6, УД-6, УД-6-250ТК, 1Д6;
·ЯМЗ-238; ЯМЗ-240.

ПРОИЗВОДСТВО НА СКОРОСТНИ КУТИИ И ТРАНСМИСИОННИ АГРЕГАТИ
*Корпуси и корпусни детайли за:
·скоростни кутии на танк Т–55;
·главно и странично предаване на МТ-ЛБ;
· междинен редуктор на МТ-ЛБ;
Производствената номенклатура на крайните изделия включва:
*Скоростна кутия на танк Т – 55.
*Главно предаване на МТ-ЛБ.
*Странично предаване на МТ-ЛБ.
*Междинен редуктор на МТ-ЛБ.
*Отделни сложни детайли и възли на трансмисионни агрегати и широка гама резервни части.

 

ГРАЖДАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

КОВАШКО - ПРЕСОВО ПРОИЗВОДСТВО
Оборудването на ковашко–пресовия цех осигурява пълен технологичен цикъл: входящ контрол; заготвителни операции; нагряване; свободно коване, горещо щамповане; щанцоване (дълбоко изтегляне и отрезни операции); термообработка; почистване и изправяне. Основното оборудване (паровъздушни чукове за свободно коване и щамповане, хоризонтална ковашка преса, хидравлични и ексцентрикови преси) осигурява:
*Поковки - свободно коване с маса до 600кг
*Щамповки на паровъздушни чукове с маса (тегло) от 0,1кг до 100кг.
*Щамповки на хоризонтална ковашка  преса с диаметър до 100 мм.
*Щанцоване и отрезни операции на листови детайли с габарити до 1000 /1500мм.
Производствената листа включва широка номенклатура изделия на продуктовите гами:
*Режещи инструменти:
·Свредла : диаметър ф от 10 до 30 мм; дължина L от  200 до 400 мм.
·Райбери : диаметър ф от 10 до 30 мм; дължина L от 200 до 400 мм.
·Зенкери : диаметър ф от 10 до 50 мм; дължина L  от 200 до 400 мм.
· Метчици за метрична резба от М6 до М60; дължина L от 50 до 400 мм.
· Ножове: стругарски; фасонни; стъргателни за конусни зъбни колела с прави зъби и за конусни зъбни колела с винтови зъби - система “Глисон”
·Фрези: челноцилиндрични опашкови; дискови тристранни; челноцилиндрични дорникови ф от 40 до 150 мм.;
·Фрези зъбонарезни: дискови и палцеви с модул от 1 до 9 мм.; червячни зъбонарезни и шлицеви с модул от 1 до 9 мм.
·Фрезови глави съставни: зъбонарезни глави за конусни зъбни колела с винтови зъби - система “Глисон”
·Протяжки: кръгли, шлицеви правостенни и профилни с диаметър ф от 10 до 150 мм., дължина L от 200 до 1500 мм.;
·протяжки-шпонкови; шлицеви еволвентни с диаметър ф от 10 до 150 мм. дължина  L от 200 до 1500 мм. и модул от 1 до 9 мм.
·Дълбяци с модул от  2 до  8 мм.
*Контролно-измервателни инструменти:
·Калибър: пробка с диаметър ф от 5 до 150 мм.; скоба с отвор ф от 4 до 350 мм.
·Калибър пробка за резба с диаметър от М6 до М60 мм.
·Калибър- пробка и гривна за шлици с прав и еволвентен профил
·Еталонни зъбни колела с модул М от 3 до 10 мм и степен на точност по DIN - 5 и 4
*Шаблони; технологична екипировка; установъчни приспособления
*Щампи за 1, 2, 3, 5 и 10 - тонни чукове,  в комплект с обрезни матрици
*Щанци за студено пресоване - размери на основата bxL до 1000x1500 мм.
*Пресформи за леене с противо налягане с размери на основата bxL до 600x800 мм.
*Пресформи за гума и пластмаси - с размери на основата bxL до 800x1000 мм
*Корпуси и корпусни детайли за ХДП – 1000
*Зъбни колела
*Валове с еволвентни и правостенни шлици.
*Оси, муфи, втулки и др.
*ауспухови гърнета:
·над 500 модела;
·за автомобили марки: Alfa Romeo, Audi, Austin/Morris, Autobianchi, BMW, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Polski fiat, Honda, Hyundai, Lada, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi. Moskvitch, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Talbot, Tavria, Toyota, Vauxhall, Volga, Volkswagen Volvo, Wartburg, Zastava, Uaz, Universals и други.

КАЧЕСТВО

Качеството на продукцията има в основата си технологичния потенциал, квалификацията на персонала, организацията на контрола и традициите за качество на производството и ремонта на военна продукция за БА и за износ. Заводът разполага с лаборатории, стендове и апаратура за анализ, диагностика и изпитание, съгласно стандартите, ТУ и ТИ на заводската документация и изискванията на клиента. Контролът на качеството се извършва на всички фази на технологичния процес: входящ контрол; операционен и между операционен контрол; изпитание и предаване на готовата продукция на ОТК (и на военен приемчик от МО).
Заводът осигурява гаранционен и след гаранционен сервиз на своята продукция. На всеки клиент се предоставят съпроводителни документи: сертификат за качество; гаранционен паспорт; инструкция за експлоатация и др.
Системата за управление на качеството е приведена към изискванията на ISO-9001 и AQAP 2110.