ОЗОНИЯ ЕООД

 

Адрес: град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №15

Телефон: 042 630 072

Факс: 042 604 764

E-mail: ozoniast@abv.bg

 

 

ЗА НАС

Озония ЕООД е открита през 1994 година със статут на фирмата еднолично дружество с ограничена отговорност. Седалището й се намира в град Стара Загора, където се развива й цялата производствена дейност.

Дейността, в която се развива можем да разделим на научно-изследователска и технологична дейност. Занимава се изцяло с изграждане и поддръжка на пречиствателни инсталации за питейна вода, производство на генератори на озон, ултравиолетови системи, филтри и консултантска дейност. Приоритет в дейността на фирмата е производството на генератори за озон. Озония е единствена фирма не само в България, а и като цяло на Балканския полуостров, която произвежда генераторите за озон. Фирмата е притежател на собствена конструктивна и дизайнерска разработка с името „ЕССО”. Във фирмата работи екип на високо ниво в своята квалификация, натрупали голям опит в работата си и производството на промишлени озонатори.

Фирмата се е специализирала в областта на използването на озона в различни области като:

  • пречистване на питейни води
  • стабилизация на вода, предназначена за бутилиране
  • пречистване на отпадъчни води от промишлени производства
  • микробиологична стабилизация на води след пречиствателни станции за битово-отпадъчни води
  • детоксинация на въздух в работни помещения, заведения и плодохранилища
  • деструкция на органични ароматни циклични съединения от въздуха
  • въздействие на озона върху човека

 

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е Господин Жеко Стоянов Ганев.