ДУНАРИТ АД

 

ДУНАРИТ АД

Адрес: град РУСЕ

Телефон: +359 82 811 520
Факс: +359 82 811 530
Централа: +359 82 811 555

Е-mail:office@dunarit.com

Web site: www.dunarit.com

ЗА НАС

През 1903 година е основана фабрика за барут Дунарит АД. По време на национализацията в България през 1947 година компанията е национализирана и преименувана на Държавна фабрика Дунарит. 2005 година дружеството започва да функционира като частно акционерно дружество. 

Във времето дружеството специализира в производството на противотанкови и противопехотни мини, производството на детониращи шнурове, авиационни и артилерийски боеприпаси.

В процеса на усъвършенстване на военната продукция 

Дунарит започва и производството на оборудване за зъботехнически лаборатории, изработката на машини за ремонт и поддръжка на релсови пътища, автомобилни уредби за ВВГ Пропан Бутан инструментална екипировка, пластмасови детайли и други продукти за граждански цели.
Дунарит разполага с изпитвателна лаборатория за извършване на метрологичен контрол, химичен, спектрален, металографски анализ, рентгенова дефектоскопия, контрол на физикомеханични показатели на материалите и готовата продукция.
Към днешна дата Компанията е утвърдена на международния пазар с лидерски позиции и традиция в производството, проектирането и търговията с военна и машиностроителна техника.
Дейността на дружеството следва изключително екосъобразна политика, целяща щадящо използване компонентите на околната среда, опазване здравето и живота на хората и устойчиво развитие и растеж на фирмата.

 

УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

  • Машиностроене
  • Производството на боеприпаси
  • Производството на военна продукция


  • Военна продукция
  • Авиационни боеприпаси
  • Артилерийски боеприпаси
  • Инженерни боеприпаси
  • Индустриални експлозиви

 

  • Машиностроителна продукция
  • Машини за ремонт и поддръжка на релсови пътища