ЕНЕРГОРЕМОНТ РАДНЕВО ЕООД

 

ЕНЕРГОРЕМОНТ РАДНЕВО ЕООД 

Адрес: гр. Раднево, ул. Тачо Даскалов №12

Тел.: 0417/826 66;

Факс:0417/820 15;

E-mail:er.radnevo@erhold.bg

Web site: www.energoremont-radnevo.bg

ЗА НАС

"Енергоремонт - Раднево" ЕООД e регистрирано на 26 Април 2006 година.Разположено е на територията на енергиен комплекс „Марица Изток”. Основната дейност на дружеството е производство, монтаж, ремонт и рехабилитация на съоръжения за енергетиката и въгледобива.
"Енергоремонт - Раднево" ЕООД разполага със следните сертификати:
-Сертификат за управление на качеството с област на приложение – производство, ремонт, рехабилитация и монтаж на енергетично оборудване в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.
-Сертификат за безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007;
-Сертификат за внедрена система за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2004
-Сертификат от TÜV Райнланд съгласно DIN EN ISO 3834-2 – Производство на заварени конструкции.
За кратък период от време  "Енергоремонт - Раднево" ЕООД се доказа като коректен и надежден партьор извършващ качествени СМР.
Понастоящем "Енергоремонт - Раднево" ЕООД е частна компания, собственост на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД 

ДЕЙНОСТИ

Изработване и ремонт на оборудване
- Изработване на металоконструкции, пясъкоструене, полагане на    антикорозионни покрития и доставка до обекта;
- Изработване и блокуване на Нагревни повърхности;
- Ремонтно възстановителни работи по съоръжения в енергетиката;
- Изработване на резервни части за оборудване на ТЕЦ и Мини Марица Изток.
Ремонт на енергетично оборудване
- Монтаж на металоконструкции и технологично оборудване на ТЕЦ и обекти на екологията;
- Рехабилитация на енергоблокове в „ТЕЦ Марица Изток 2“, „ЕК Марица изток 3“ съвместно с другите подразделения на „Енергоремонт Холдинг“ АД;
- Основен, среден и авариен ремонт на оборудване на централите в региона;
- Изграждане на сероочистваща инсталация на Блок 5 и 6 в „ТЕЦ Марица Изток 2“.
Рехабилитация и ремонт на минно оборудване
- Монтаж на тежко минно оборудване и обекти на екологията;
- Рехабилитация на тежко минно оборудване;
- Рехабилитация на ГТЛ;
- Рехабилитация и обновяване на ремонтно и складово стопанство. 

ПАРТНЬОРИ

- "Стройинженеринг" ООД – Сливен
- “Минстрой Марица Изток” АД
- “БЕА - Балкан Електротехник и Автоматизация” ЕООД
- "Енергоремонт Русе" ЕАД
- "Енергоремонт Бобов дол" АД
- "Енергоремонт Варна" ЕАД
- "Енергоремонт Козлодуй" ЕООД
- “Енемона Гълъбово” АД
- “Лавина ИГ” ООД – Ямбол
- “Интерком Груп” ООД
- “Петрол – Раднево” ЕООД
- “Съни Холидей – 94” ООД 

КЛИЕНТИ

- “Мини Марица-изток” ЕАД
- "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
-  ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3"
-  AES Марица Изток 1