notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/3088

ЕНЕРГОРЕМОНТ РАДНЕВО ЕООД

 

ЕНЕРГОРЕМОНТ РАДНЕВО ЕООД 

Адрес: гр. Раднево, ул. Тачо Даскалов №12

Тел.: 0417/826 66;

Факс:0417/820 15;

E-mail:er.radnevo@erhold.bg

Web site: www.energoremont-radnevo.bg

ЗА НАС

"Енергоремонт - Раднево" ЕООД e регистрирано на 26 Април 2006 година.Разположено е на територията на енергиен комплекс „Марица Изток”. Основната дейност на дружеството е производство, монтаж, ремонт и рехабилитация на съоръжения за енергетиката и въгледобива.
"Енергоремонт - Раднево" ЕООД разполага със следните сертификати:
-Сертификат за управление на качеството с област на приложение – производство, ремонт, рехабилитация и монтаж на енергетично оборудване в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.
-Сертификат за безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007;
-Сертификат за внедрена система за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2004
-Сертификат от TÜV Райнланд съгласно DIN EN ISO 3834-2 – Производство на заварени конструкции.
За кратък период от време  "Енергоремонт - Раднево" ЕООД се доказа като коректен и надежден партьор извършващ качествени СМР.
Понастоящем "Енергоремонт - Раднево" ЕООД е частна компания, собственост на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД 

ДЕЙНОСТИ

Изработване и ремонт на оборудване
- Изработване на металоконструкции, пясъкоструене, полагане на    антикорозионни покрития и доставка до обекта;
- Изработване и блокуване на Нагревни повърхности;
- Ремонтно възстановителни работи по съоръжения в енергетиката;
- Изработване на резервни части за оборудване на ТЕЦ и Мини Марица Изток.
Ремонт на енергетично оборудване
- Монтаж на металоконструкции и технологично оборудване на ТЕЦ и обекти на екологията;
- Рехабилитация на енергоблокове в „ТЕЦ Марица Изток 2“, „ЕК Марица изток 3“ съвместно с другите подразделения на „Енергоремонт Холдинг“ АД;
- Основен, среден и авариен ремонт на оборудване на централите в региона;
- Изграждане на сероочистваща инсталация на Блок 5 и 6 в „ТЕЦ Марица Изток 2“.
Рехабилитация и ремонт на минно оборудване
- Монтаж на тежко минно оборудване и обекти на екологията;
- Рехабилитация на тежко минно оборудване;
- Рехабилитация на ГТЛ;
- Рехабилитация и обновяване на ремонтно и складово стопанство. 

ПАРТНЬОРИ

- "Стройинженеринг" ООД – Сливен
- “Минстрой Марица Изток” АД
- “БЕА - Балкан Електротехник и Автоматизация” ЕООД
- "Енергоремонт Русе" ЕАД
- "Енергоремонт Бобов дол" АД
- "Енергоремонт Варна" ЕАД
- "Енергоремонт Козлодуй" ЕООД
- “Енемона Гълъбово” АД
- “Лавина ИГ” ООД – Ямбол
- “Интерком Груп” ООД
- “Петрол – Раднево” ЕООД
- “Съни Холидей – 94” ООД 

КЛИЕНТИ

- “Мини Марица-изток” ЕАД
- "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
-  ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3"
-  AES Марица Изток 1