АНИДИ ЕООД

 

АНИДИ ЕООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Солунска" 1Б, ет. 1

Тел.: 032/24 01 49;

Моб.тел.: 0878/227 108;  0878/908 517;

E-mail: office@anidi.net

Web site: www.anidi.net

ЗА НАС

"АНИДИ" ЕООД е създадена през 2006 г. в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за енергийна ефективност.
Основната му цел е да се подкрепи политиката за реализиране на значителен потенциал за енергоспестяване и участие на дружеството в създаването на работещ пазар за енергийни услуги в България.
Дружеството предлага комплексно обслужване в областите на енергийната ефективност, одитирането, проектирането, финансирането, консултирането и др. За постигането на целите си са сформирани екипи от специалисти с необходимото образование, квалификация и професионален опит, преминали допълнителни квалификационни курсове на обучение.
Политиката на фирмата се основава на коректност във взаимоотношенията, взаимоизгодно сътрудничество, точно изпълнение на поетите ангажименти, непрекъснато развитие.
Дружеството работи с квалифицирани специалисти /топлотехници, строителни инженери, енергетици, електро инженери, икономисти и др./ с опит, притежаващи сертификати за обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност. Разполага с възможно най-съвременните технически средства от последно поколение за енергийно обследване, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, а също така и необходимия специализиран софтуер за компютърно моделиране на сгради, изчисление на параметрите, резултатите и сравняването им с нормативно изискуемите.

 

УСЛУГИ

- Обследване на сгради
- Технически паспорт на сгради
- Сертифициране на сгради
- Енергиен паспорт на сгради
- Обследване на улично осветление
- Възобновяеми енергийни източници
- Конструктивно обследване
- Архитектурно заснемане
- Оценка за съответствие по част ЕЕ