notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ИВЦ БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ ЕООД

 

ИВЦ БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ ЕООД   

Адрес: гр. Добрич, ул. „Батак” 4

Тел.: 058/849 007;

E-mail: iwc-bulgaria@iw-concepts.com

Web site: www.windfarm-krasen-dol.bg

ЗА НАС

Българското дружество ”ИВЦ България 4” ЕООД е основано през 2007 година и е компанията, разработваща проект „Вятърен парк Красен дол”. Именно то ще притежава всички необходими лицензи и разрешителни за изграждането и експлоатацията на парка. ”ИВЦ България 4” ЕООД е собственост на Innovative Wind Concepts GmbH – компания, базирана в Германия с предмет на дейност изготвяне на проекти и изграждане на соларни и вятърни паркове в Централна и Източна Европа.
През декември 2010 ”ИВЦ България 4” ЕООД получи сертификат за инвестиция клас ”А”, издаден от Българската Агенция за инвестиции. Сертификатът за инвестиция клас “А” е създаден с цел да се поощрят чуждестранните инвеститори в България от по-значим мащаб (над 20 мил.лева), осигурявайки им множество привилегии. Преди получаването на сертификата, всяка компания преминава през щателно проучване от страна на Българската агенция за инвестиции. Това гарантира, че само утвърдени инвеститори със сериозни инвестиционни планове ще да бъдат сертифицирани.
IWC предлага проектиране, изграждане и финансиране на проекти за соларни и вятърни паркове на територията на Цетрална и Източна Европа. IWC разполага с мотивиран, всеотдаен и високо квалифициран персонал както в централния офис на фирмата в Хузум,Германия, така и във филиала на компанията в Добрич,България.
IWC е основана през 2006 година като джойнтвенчър между WKN AG и Siemens Project Ventures GmbH и в момента се представлява от филиалите си в България и Румъния. Други пазари, към които IWC проявява интерес, са Прибалтийските страни, Хърватска, Сърбия и други страни от Цетрална и Източна Европа.
WKN AG е от пионерите в индустрията, свързана с вятърната енергетика. Компанията изготвя проекти, финансира, изгражда и оперира вятърни паркове от 1990 година. Към днешна дата WKN AG е реализирала проекти за над 1 050 MW инсталирани мощности в Германия, Европа и САЩ.

 

ПРОЕКТИ

Ветроенергиен парк “Красен дол” се намира в община Никола Козлево, Област Шумен. Територията на парка се простира в землищата на селата Красен дол, Хърсово и Църквица. С откритото си местоположение, включващо височини до 380 м, територията предлага отличен ветрови потенциал.
Вятърен парк “Красен дол” обхваща обща площ от приблизително 11 000 декара, 99% процента от които ще могат отново да се използват за земеделие след пускането му в експлоатация. За един ветрогенератор се използват средно само 3,5 декара.
„ИВЦ България 4” ЕООД планира да монтира и пусне в експлоатация 28 ветрогенератора във ветроенергийния парк “Красен дол”. Всеки ветрогенератор ще бъде инсталиран върху 100-метрова стоманена кула. Всяка от трите лопатки на съоръженията ще е с дължина 60 м. Турбините са оборудвани с генератори, които ще произвеждат зелена енергия, достатъчна за 100 000 домакинства в района на Шумен.
Ветрогенераторите ще бъдат монтирани на разстояние най-малко от 303 до 505 м един от друг за по-висока ефективност на производството и което е по-важно, за да се остави достатъчно пространство на птиците да мигрират през парка. Частите на ветрогенераторите, всяка от които тежи няколко тона, ще бъдат транспортирани с камиони по обновени пътища с настилка от чакъл към планираните им местоположения. „ИВЦ България 4” ЕООД ще обнови пътища с обща дължина 30 км, които след това ще могат да се използват от земеделските производители за по-лесен достъп до техните земи. Ветрогенераторите ще бъдат свързани със силови кабели за пренос на ел. енергия към местната и регионална електроразпределителна мрежа.