notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/419

АТОМЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

АТОМЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

Адрес: гр.София, ул.Вихрен 10

Тел.: 02/86 22 255;

Факс:02/86 68 862;

E-mail: mpopov@atomepr.com

Web site:www.atomepr.com

ЗА НАС

АтомЕнергопроект ООД започва своята дейност в началото на 2002 година.
Фирмата е основана от водещи специалисти в областта на ядрената енергетика, с богат опит в изпълнението на разработки в областта на енергетиката и в проектирането на съоръжения за ядрени централи и обекти. Специалисти от фирмата са заемали отговорни позиции при изграждането на АЕЦ “Козлодуй” и АЕЦ “Белене”. Участвали са в разработването на концепциите за реконструкция и модернизация на АЕЦ "Козлодуй" и в разработването на проектите за редица мерки от програмите за модернизация в съответствие със съвременните международни стандарти.
Днес специалистите на фирмата участват активно в разработките и анализите, свързани с продължаване строителството на АЕЦ “Белене” и с изграждането на нова ядрена мощност в България. Те работят по редица консултантски проекти, анализи и прогнозни разработки, свързани с развитието на ядрената енергетика и на електроенергийния сектор в Република България.
Фирмата има водеща роля при разработване на проекта за реконструкция и модернизация на изследователския ядрен реактор на БАН. Участва активно и в проектите, свързани с безопасното управление на радиоактивни отпадъци /РАО/ и отработено ядрено гориво /ОЯГ/ - в цех за преработка на радиоактивни отпадъци /ЦПРАО/, хранилище за отработено гориво /ХОГ/ в АЕЦ "Козлодуй" и постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци /ПХРАО/ Нови хан.
Заедно с това, специалистите от АтомЕнергопроект ООД имат опит и изпълняват множество проектни разработки за конвенционални граждански и промишлени обекти.

 

ДЕЙНОСТ

-Ядрена енергетика и ядрени технологии;
-Ядрени изследователски реактори;
-Неутронни генератори и ускорители;
-Инсталации за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци /РАО/;
-"Горещи" камери;
-Ядрена безопасност;
-Радиационна защита;
-Аварийно планиране;
-Центрове за управление на авариите;
-Системи за радиационен контрол;
-Анализи на аварийни ситуации и техническа обосновка на бeзопасността на ядрени съоръжения;
-Горивен цикъл;
-Извеждане от експлоатация на ядрени блокове;
-Квалификация на оборудването и оценка на остатъчния му ресурс;
-Якостни изследвания на оборудване и тръбопроводи;
-Сеизмично укрепване на конструкции и съоръжения;
-Отработено ядрено гориво – безопасно управление;
-Безопасно управление на РАО;
-Системи за мониторинг на околната среда;
-Индустриални системи – технология, електрическа част, ОВ и К, КИП и А, системи за контрол и управление;
-Строителни конструкции – промишлени и граждански;
-Автоматизирани системи и мониторинг;
-Информационни технологии;
-Системи за противопожарна защита;
-Системи за охрана и наблюдение;
-Развитие на електроенергийния сектор, технико-икономически проучвания и финансови анализи на инвестиционни проекти в енергетиката;
-Енергийна ефективност;
-Изотопни изследвания в енергетиката;
-Технически спесификации и тръжни документации

 

ПРОЕКТИ

*Доклад за Техническа обосновка на безопасността на ХОГ в АЕЦ Козлодуй, 2002 г.
*Доклад за Техническа обосновка на безопасността на Ц ПРАО в АЕЦ Козлодуй, 2002
*Методология за инвентаризация на кондиционирани РАО, обект на изследване за дългосрочно съхранение
*Технически правила за експлоатация на Ц ПРАО в АЕЦ Козлодуй
*Нова система за кондициониране на БЩУ на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй, 2003
*Контрол на влага и плътност и посока на филтрация на дигите на двойния канал, 2002 - 2005
*Модернизация управлението на мостовите кранове в ХОГ, 2002
*Модернизиране на автоматичното измерване на температура, ниво и електропроводност на водните потоци в ХОГ, 2003
*Анализ и проектиране за реконструкция на изследователския реактор ИРТ-2000 в реактор с ниска мощност, 2002 - 2005
*Идеен проект за Гореща клетка в националното хранилище за РАО “Нови хан”, 2005
*Енергийно и стратегическо планиране на ядрения сектор на Република България, 2002-2003 г.
*Изследване ефективността на технологиите за улавяне на СО2 от ТЕЦ и тяхната приложимост в България, сравнение с ядрената опция за България. *Изследователски проект на МААЕ, 2002 – 2005 г.
*Разработване на тръжни документи за АЕЦ Белене, 2004 – 2005 г.
*Разработване на проект на наредба за осигуряване на безопасността на изследователски реактори, 2004
*Уплътнено съхраняване на чохли с ОЯГ от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 в ХОГ на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД – 2002 –2003 г.

 

ПАРТНЬОРИ

От България:

АЕЦ Козлодуй, ИЯИЯЕ към БАН, АЕЦ Белене, НЕК, МЕЕР, АЯР, ДКЕВР, ДАЕЕ; Риск Инженеринг АД, Енемона АД, Топлофикация – Враца, Марколана ООД, Община София, Община Мездра и много други;


Международни организации:

IAEA (Vienna), EBRD, WANO, DOE, FORATOM, BNIF;

 Проектни организации, институти и фирми: ТЕП – Москва и Киев, Институт “Курчатов”, Атоменергопроект – Москва и Санкт Петербург, ВНИПИЭТ-Санкт Петербург, СННИП-СИСТЕМАТОМ-Москва, , Атомстройекспорт ЗАО, “Комплект-Атом-Ижора”-Санкт Петербург,
От Франция:

AREVA Groups' FRAMATOM, COGEMA, SON, COGEMALOGISTICS (TRANSNUCLAIRE); EOF. IPSN, ANDRA, etc;
От Великобритания:

BNFL, BRITISH ENERGY, NNC, NIREX, etc
От САЩ:

WESTINGHOUSE, PNNL, PARSONS E&C;
От Германия:

GRS, SIEMENS, FRAMATOM ANP, RWE NUKEM, DDE, etc;<
От Испания:

EMPRESARIOS AGRUPADOS, DTN, UNION FENOSA, ENRESA, etc;
От Италия:

ANPA, SOGIN, ANSALDO, University of Pisa, etc;
От Белгия:

BELGATOM, IRE, ONDRAF-NIRAS, TRASTEBEL, etc;
От Словакия:

SLOVENSKE ELEKTRARNE, VUJE, BOHUNICE NPP;
От Чехия:

ENERGOPROEKT, EGP INVEST, SKODA J.S., TEMELIN NPP, NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE REZ Plc.
От Унгария:

GANZ Holding – Будапеща
От Финландия:

TVO Nuclear Services - Хелзинки