АТОМЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

АТОМЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

Адрес: гр.София, ул.Вихрен 10

Тел.: 02/86 22 255;

Факс:02/86 68 862;

E-mail: mpopov@atomepr.com

Web site:www.atomepr.com

ЗА НАС

АтомЕнергопроект ООД започва своята дейност в началото на 2002 година.
Фирмата е основана от водещи специалисти в областта на ядрената енергетика, с богат опит в изпълнението на разработки в областта на енергетиката и в проектирането на съоръжения за ядрени централи и обекти. Специалисти от фирмата са заемали отговорни позиции при изграждането на АЕЦ “Козлодуй” и АЕЦ “Белене”. Участвали са в разработването на концепциите за реконструкция и модернизация на АЕЦ "Козлодуй" и в разработването на проектите за редица мерки от програмите за модернизация в съответствие със съвременните международни стандарти.
Днес специалистите на фирмата участват активно в разработките и анализите, свързани с продължаване строителството на АЕЦ “Белене” и с изграждането на нова ядрена мощност в България. Те работят по редица консултантски проекти, анализи и прогнозни разработки, свързани с развитието на ядрената енергетика и на електроенергийния сектор в Република България.
Фирмата има водеща роля при разработване на проекта за реконструкция и модернизация на изследователския ядрен реактор на БАН. Участва активно и в проектите, свързани с безопасното управление на радиоактивни отпадъци /РАО/ и отработено ядрено гориво /ОЯГ/ - в цех за преработка на радиоактивни отпадъци /ЦПРАО/, хранилище за отработено гориво /ХОГ/ в АЕЦ "Козлодуй" и постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци /ПХРАО/ Нови хан.
Заедно с това, специалистите от АтомЕнергопроект ООД имат опит и изпълняват множество проектни разработки за конвенционални граждански и промишлени обекти.

 

ДЕЙНОСТ

-Ядрена енергетика и ядрени технологии;
-Ядрени изследователски реактори;
-Неутронни генератори и ускорители;
-Инсталации за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци /РАО/;
-"Горещи" камери;
-Ядрена безопасност;
-Радиационна защита;
-Аварийно планиране;
-Центрове за управление на авариите;
-Системи за радиационен контрол;
-Анализи на аварийни ситуации и техническа обосновка на бeзопасността на ядрени съоръжения;
-Горивен цикъл;
-Извеждане от експлоатация на ядрени блокове;
-Квалификация на оборудването и оценка на остатъчния му ресурс;
-Якостни изследвания на оборудване и тръбопроводи;
-Сеизмично укрепване на конструкции и съоръжения;
-Отработено ядрено гориво – безопасно управление;
-Безопасно управление на РАО;
-Системи за мониторинг на околната среда;
-Индустриални системи – технология, електрическа част, ОВ и К, КИП и А, системи за контрол и управление;
-Строителни конструкции – промишлени и граждански;
-Автоматизирани системи и мониторинг;
-Информационни технологии;
-Системи за противопожарна защита;
-Системи за охрана и наблюдение;
-Развитие на електроенергийния сектор, технико-икономически проучвания и финансови анализи на инвестиционни проекти в енергетиката;
-Енергийна ефективност;
-Изотопни изследвания в енергетиката;
-Технически спесификации и тръжни документации

 

ПРОЕКТИ

*Доклад за Техническа обосновка на безопасността на ХОГ в АЕЦ Козлодуй, 2002 г.
*Доклад за Техническа обосновка на безопасността на Ц ПРАО в АЕЦ Козлодуй, 2002
*Методология за инвентаризация на кондиционирани РАО, обект на изследване за дългосрочно съхранение
*Технически правила за експлоатация на Ц ПРАО в АЕЦ Козлодуй
*Нова система за кондициониране на БЩУ на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй, 2003
*Контрол на влага и плътност и посока на филтрация на дигите на двойния канал, 2002 - 2005
*Модернизация управлението на мостовите кранове в ХОГ, 2002
*Модернизиране на автоматичното измерване на температура, ниво и електропроводност на водните потоци в ХОГ, 2003
*Анализ и проектиране за реконструкция на изследователския реактор ИРТ-2000 в реактор с ниска мощност, 2002 - 2005
*Идеен проект за Гореща клетка в националното хранилище за РАО “Нови хан”, 2005
*Енергийно и стратегическо планиране на ядрения сектор на Република България, 2002-2003 г.
*Изследване ефективността на технологиите за улавяне на СО2 от ТЕЦ и тяхната приложимост в България, сравнение с ядрената опция за България. *Изследователски проект на МААЕ, 2002 – 2005 г.
*Разработване на тръжни документи за АЕЦ Белене, 2004 – 2005 г.
*Разработване на проект на наредба за осигуряване на безопасността на изследователски реактори, 2004
*Уплътнено съхраняване на чохли с ОЯГ от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 в ХОГ на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД – 2002 –2003 г.

 

ПАРТНЬОРИ

От България:

АЕЦ Козлодуй, ИЯИЯЕ към БАН, АЕЦ Белене, НЕК, МЕЕР, АЯР, ДКЕВР, ДАЕЕ; Риск Инженеринг АД, Енемона АД, Топлофикация – Враца, Марколана ООД, Община София, Община Мездра и много други;


Международни организации:

IAEA (Vienna), EBRD, WANO, DOE, FORATOM, BNIF;

 Проектни организации, институти и фирми: ТЕП – Москва и Киев, Институт “Курчатов”, Атоменергопроект – Москва и Санкт Петербург, ВНИПИЭТ-Санкт Петербург, СННИП-СИСТЕМАТОМ-Москва, , Атомстройекспорт ЗАО, “Комплект-Атом-Ижора”-Санкт Петербург,
От Франция:

AREVA Groups' FRAMATOM, COGEMA, SON, COGEMALOGISTICS (TRANSNUCLAIRE); EOF. IPSN, ANDRA, etc;
От Великобритания:

BNFL, BRITISH ENERGY, NNC, NIREX, etc
От САЩ:

WESTINGHOUSE, PNNL, PARSONS E&C;
От Германия:

GRS, SIEMENS, FRAMATOM ANP, RWE NUKEM, DDE, etc;<
От Испания:

EMPRESARIOS AGRUPADOS, DTN, UNION FENOSA, ENRESA, etc;
От Италия:

ANPA, SOGIN, ANSALDO, University of Pisa, etc;
От Белгия:

BELGATOM, IRE, ONDRAF-NIRAS, TRASTEBEL, etc;
От Словакия:

SLOVENSKE ELEKTRARNE, VUJE, BOHUNICE NPP;
От Чехия:

ENERGOPROEKT, EGP INVEST, SKODA J.S., TEMELIN NPP, NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE REZ Plc.
От Унгария:

GANZ Holding – Будапеща
От Финландия:

TVO Nuclear Services - Хелзинки