notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ИВЦ БЪЛГАРИЯ 3 ЕООД

 

ИВЦ БЪЛГАРИЯ 3 ЕООД

Адрес: гр. Добрич, ул. „Батак” 4

Тел.: 058/849 007;

E-mail:iwc-bulgaria@iw-concepts.com

Web site: www.windfarm-krasen-dol.bg

ЗА НАС

Българското дружество ”ИВЦ България 3” ЕООД е основано през 2007 година  и е компанията, разработваща  проект вятърен парк ”Маленово”. Именно то ще притежава всички необходими лицензи и разрешителни за изграждането и експлоатацията на парка. ”ИВЦ България 3” ЕООД е собственост на Innovative Wind Concepts GmbH – компания, базирана в Германия с предмет на дейност изготвяне на проекти и изграждане на соларни и вятърни паркове в Централна и Източна Европа.
Innovative Wind Concepts GmbH
IWC предлага проектиране, изграждане и финансиране на проекти за соларни и вятърни паркове на територията на Цетрална и Източна Европа. IWC разполага с мотивиран, всеотдаен и високо квалифициран персонал както в централния офис на фирмата в Хузум, Германия, така и във филиала на компанията в Добрич, България.
IWC е основана през 2006 година като джойнтвенчър между WKN AG и Siemens Project Ventures GmbH и в момента се представлява  от филиалите си в България и Румъния. Други пазари, към които IWC проявява интерес, са Прибалтийските страни, Хърватска, Сърбия и други страни от  Цетрална и Източна Европа.
WKN AG е от пионерите в индустрията, свързана с вятърната енергетика. Компанията изготвя проекти, финансира, изгражда и оперира вятърни паркове от 1990 година. Към днешна дата  WKN AG е реализирала проекти за над 1 060 MW инсталирани мощности в Германия, Европа и САЩ.
Siemens Project Ventures GmbH е филиал на Siemens Financial Services и съответно на Siemens AG. Създадена през 1994 година като дъщерна фирма за развитие и инвестиции в сферата на инфраструктурата, здравеопазването и енергийната индустрия, днес  компанията притежава енергийни активи, представлявящи  мощности от няколко хиляди MW.

 

ПРОЕКТИ

Вятърен парк “Маленово” се намира в община Стралджа, Област Ямбол. Той е разположен в землищата на селата Маленово, Палаузово и Недялско. С откритото си местоположение, включващо височини до 280м, територията предлага отличен ветрови потенциал.
Ветропарк “Маленово” охваща обща площ от приблизително 40 000 декара, 99% процента от които ще могат отново да се използват за земеделие след пускането му в експлоатация. За един ветрогенератор се използват средно само 3,5 декара.
„ИВЦ България 3” ЕООД  планира да построи и пусне в експлоатация до 38 ветрогенератора в парк “Маленово”.  Всеки ветрогенератор ще бъде монтиран върху на  до 140 метрова стоманена или бетонна кула. Всяка от трите роторни лопатки на турбината ще е с дължина 60 м. Турбините са оборудвани с генератори, които ще произвеждат зелена енергия, достатъчна за 135 000 домакинства в региона на Ямбол.
Ветрогенераторите ще са издигнати на отстояние един от друг най-малко от 515 до 1154м за по-висока ефективност на производство на енергия и, което е по-важно, за да се  остави достатъчно пространство на птиците да мигрират през парка. Частите на ветрогенераторите, всяка от които тежи няколко тона, ще бъдат транспортирани до предвидените локации със специализирани камиони по асфалтови или реновирани макадамови пътища. „ИВЦ България 3” ЕООД ще обнови пътища с обща дължина от около 35 км, които след това ще могат да се използват от земеделските производители за по-лесен достъп до техните земи. Ветрогенераторите ще бъдат свързани към местната и регионална електроразпределителна мрежа за средноволтово напрежение.