notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/4543

ОЕТ ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ ООД

ОЕТ ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ ООД

Адрес: гр. София, кв. Бояна, ул. Беловодски път 106, офис сграда ОЕТ

Тел.: 02/476 44 40;  02/476 44 41;  02/476 44 42;

Факс:02/476 44 43;

E-mail:office.bg@oet-energy.com

Web site:www.oet-energy.com

ЗА НАС

“ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД е българска компания със 100% частен капитал, която развива дейността си в областта на енергетиката. Дружеството навлиза на българския енергиен пазар през 2006 година като лицензиран търговец на енергия, с лиценз № Л-220-15/22.12.2006г., издаден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Основните сфери, в които “ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД оперира са:
- търговия с електричество и енергийни носители
- финансиране
- проектно инвестиране
- строителство и експлоатация на съоръжения в областта на енергетиката
След либерализирането на българския енергиен пазар за търговия с електрическа енергия, през втората половина на 2007 година, “OET – Обединени енергийни търговци” ООД успява за кратко да се наложи като втория по големина български износител на електроенергия след НЕК ЕАД. През 2009 година “OET – Обединени енергийни търговци” ООД изнася повече от 500 000 MWh електроенергия, което представлява около 8% от общия износ от България и e с най-голям дял (62%) от частния износ на България. Независимо от световната икономическа криза и значителния спад на потреблението и търговията на електроенергия, експортната дейност на „OET – Обединени енергийни търговци” ООД запазва нивото на своите продажби през 2009 година и отбелязва значителен ръст за първото полугодие на 2010г.
Нещо повече – през 2009 година “ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД успешно разширява дейността си откривайки клонове Румъния и Гърция.
Имайки предвид гореспоменатата икономическа обстановка през 2009г., мениджърският екип на дружеството разработи средносрочна стратегия за развитие, съсредоточена в следните приоритети:
Разширяване на пазарните позиции в региона в региона и откриване на нлонове в Украйна и Турция – планирано за 2010г., в Унгария планирано за 2011г
Увеличаване обема на търгуваната енергия поне с 1,5 TWh
Разработване на редица проекти, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници. Това направление от стратегията на „OET – Обединени енергийни търговци” се развива в съответствие с общоевропейските регулаторни механизми и с Общоевропейската стратегия за развитие на възобновяеми енергийни източници. Работи се по интегриране на съответните количества „зелена енергия” в търговското портфолио на компанията с цел подобряване на финансовите резултати и минимизиране на ефекта от инкорпорирането стойността на СО2 сертификатите в цената на електрическата енергия, което се очаква да настъпи след 2012г
Развитие на проекти за управление, производство и инвестиции на територията на Румъния чрез подписване на договори за управление и експлоатация на топлофикационните електроцентрали в град Яш и град Сучава, както и осъществяване на собствено производство на електроенергия на база на процесинг в ТЕЦ Халънга и ТЕЦ Турчени

 

KPI