ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД

Адрес: гр. Перник, рудник "Бела вода" – 2305

Тел.: 076/631 931;

Факс:076/631 932;

E-mail:office@bgcoal.com

Web site: www.bgcoal.com

ЗА НАС

Въглища - Перник" ООД е дружество със 100% частно участие.
Дейността му е: Добив и обогатяване на въглища с калоричност от 2000 до 5000 kcal/kg и производство на брикети.
На 01.04.2002 година беше сключен Концесионен договор между Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и от друга страна концесионер "Въглища - Перник" ООД.
По силата на сключения договор в полза на "Въглища- Перник" ООД е учредена концесия за добив на въглища от находище "Бела вода", Пернишки въглищен басейн с площ 8.6 км² до 2037 година.

 

ИСТОРИЯ

Находище "Бела вода" е разположено в северозападната част на Пернишкия каменовъглен басейн.
Въглищната формация на находище "Бела вода" е представена от всички известни в Пернишкия въглищен басейн пластове.
Първите проучванията на въглищата в района започват през 1930-1935 г. с парни сондажи. През 1938-1939 г. се прокарват първите минни изработки в източния участък.
Производство и капацитетни възможности
До 2009 г., фирма "Въглища - Перник" ООД добиваше въглища по подземен и открит начин. През 2009 г. подземния добив бе закрит и сега находището се разработва по открит способ.
През 2010 г. Дружеството доби 164 000 тона въглища със 17,5% влага и 48,0% пепел.
Нашата фирмата извършва обогатяване на добитите въглища.
Ние разполагаме с:
-Инсталация за въздушно обогатяване с капацитет 40 тона за час с едрина на въглищата 15-50мм и 30-50мм.
-Обогатителна промивна инсталация с капацитет 20 тона за час, за едрина на въглищата 0-40мм.
От 2004 г., Дружеството разполага с добре обзаведена лаборатория за извършване на химични анализи на произвежданите въглища, което гарантира качеството им пред клиентите и потребителите.
Въглищата, които произвежда фирма "Въглища - Перник" ООД, намират реализация на вътрешния пазар. Едрите въглища, класи 15-30мм и 30-50мм, са предпочитани за отопление от населението, както в Пернишка и Софийска област, така и в цялата страна.
Енергийните въглища са търсено гориво от Гръцката DEI за подобряване на екологичните характеристики на гръцките ТЕЦ, Македонски металургични заводи и клиенти от Сърбия.
Фирмата ни извършва и дейности по изкопаване, транспорт и депониране на земни и скални маси с годишен капацитет до 2,5 мил. м³.
В допълние на стандартните за дейността машини, ние притежаваме и машина за шнеково пробване МШП 08Н, с която се прокопават хоризонтални сондажи от +10 до -15 градуса, с диаметър 0,8м и дължина 35м.

 

 

ПРОДУКТИ

Фирма “Въглища - Перник” ООД произвежда и предлага следните видове въглища:
- Котелно гориво от 30 до 50 мм
- За парно и печки с едрина 20-30 мм
- За парно с едрина 10-20 мм
- Чували от 25кг с едрина над 30-50 мм
- Чували от 25кг с едрина 20-30 мм
- Чували от 25кг с едрина 10-20 мм
- Енергийно гориво с едрина 0-30 мм
- Обогатени въглища с едрина 0-30 мм
- Производство на шлам

ПАРТНЬОРИ

В страната:
- МГУ "СВ. Иван Рилски",
- "МИНПРОЕКТ" ЕАД,
- Петрол – Драгичево" ЕООД,
- ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ,
- "ДЛВ" ЕООД,
- "ЕНЕРГОРЕМОНТ Пловдив" АД,
- Енергоремонт - Кресна" АД,
- "Инжконсулт" ЕООД,
- "КИРОВ" АД,
- и други    

В чужбина:
- Украино-Британската "Идустриал системс",
- "Гипромашуглеобогащение" - Украйна,
- "Mineral Engineering Process" Ltd – Великобритания,
- "Panel polyurethane" - Турция,
- "Parnaby cyclones international limited" – Великобритания,
- "Гормашэкспорт" – Новосибирск, Русия