notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/4608

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Адрес: с. Езерово

Тел.: 052/66 56 411;   052/66 56 311;

Факс:052/66 56 371;

E-mail:info@varna-tpp.com

Web site: www.cez.bg

ЗА НАС

„ТЕЦ Варна" ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя е разположена на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна. Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основното гориво - висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос.
По тази причина в непосредствена близост до производството се намира изграденото пристанище за въглища. То разполага с три корабни места: две от тях приемат кораби с товатоносимост до 12 хиляди тона, а третото приема кораби до 55 хиляди тона.
Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт - шест моноблока по 210 МВт. Тази мощност отрежда на дружеството водеща позиция и сред производителите на електроенергия от въглища в България и на Балканския полуостров.
„ТЕЦ Варна" ЕАД е 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешката Република и осигурява над 600 работни места.

ДЕЙНОСТ

Основната дейност на централата е свързана с производство на електроенергия и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителни работи и ремонтни дейности в областта на производството на електрическа и топлинна енергия, пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

 

ОБОРУДВАНЕ

„ТЕЦ Варна" ЕАД е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт. Тя е изградена по проекти на „МОТЕП" - Москва и „ЕНЕРГОПРОЕКТ" - София. Всеки блок се състои от следните основни съоръжения - котел, турбина, генератор и трансформатор.
Технически характеристики на основните съоръжения монтирани в „ТЕЦ Варна" ЕАД:
а) котли три броя тип „ТП-100 А" и три броя тип "ТПЕ-212". Произведени са в Таганрогския котлостроителен завод - Русия.
Монтираните котли са барабанни, с естествена циркулация и „Т"-образна компановка. Те са проектирани за изгаряне на Въглищен прах при течно шлакоотделяне и имат по 16 основни горелки с Вградени мазутни форсунки. Котлите тип „ТПЕ-212" на блокове 4 и 5 имат Възможност за изгаряне на природен газ, като за целта са снабдени с по 16 газови горелки и инсталация за подаването му към тях.
б) турбини три броя тип К-210-130-1 и три броя тип К-210-130-3. Произведени са в Ленинградския металически завод - Русия.
Турбините са кондензационен тип, трицилиндрови, едновалови с един междинен прегрев на парата. Цилиндър ниско налягане е двупоточен по хода на подаване на парата в него. За охлаждане на кондензаторите се използва вода от Варненското езеро по отворена схема.
в) генератори шест броя тип ТВВ-200-2А.
Произведени са в завод „Електросила" - Санкт-Петербург Русия.
Генераторите са с водо-водородно охлаждане и изводите на всеки от тях са свързани с повишаващ трансформатор с мощност 250 MVA и напрежение 15,75 kV. Напрежението на високата страна на трансформаторите е 220kV (за блокове 1,2 и 3) и 110 kV (за блокове 4, 5 и 6.г) основни трансформатори три броя тип ТДЦГ -250 000/220 и три броя ТДЦ- 250 000/110-74. Произведени са в Запорожския трансформаторен завод - Украйна.
Работните трансформатори са маслени с принудителна циркулация на маслото в тях и принудително въздушно охлаждане на масло-охладителите им.

ГОРИВНА БАЗА

Като основни горива в „ТЕЦ Варна"- ЕАД се използват въглища и природен газ, а мазутът е само за разпалване на котлите. Котлите са проектирани да изгарят антрацитни въглища с характеристики:

ГОРИВО

Калоричност, kJ/kg      23956
Летливи на горима маса, %     3 - 5
Пепел на работна маса, %     18.4
Влага на работна маса, %     8

Въглищата с такива характеристики позволяват постигането на проектните показатели на централата. Котлите могат да работят и с въглища съдържащи летливи на горима маса до 15 % при калоричност над 23 000 kJ/kg, c което се увеличават възможностите за доставка от различни страни.
Въглищата се доставят с кораби, като за целта „ТЕЦ Варна" ЕАД разполага с три корабни места съответно: I-во и ІІ-ро корабни места с дълбочина на газене 8,50 м и дължина 150 м, а ІІІ-то корабно място е с дълбочина на газене 11,60 м и дължина 210 м. Разтоварването на корабите се извършва с шест пристанищни кранове с грайфери с товароподемност 20 т. Четири от крановете са тип „Атлант" (монтирани през 1986-89 г.) и два типа „Famak" (монтирани през 2000-2001 г.)
Доставените въглища се складират на основен склад с вместимост 550 000 t и на резервен склад за 50 000 t. Складовете се обслужват с 2 броя колови кран-претоварачи с товароподемност 30 t за първия и 25 t за втория. Първият кран е монтиран през 1968 г. с последваща реконструкция на крановата количка през 2001 г., а втория е монтиран през 1994 г. Схемата за приемане на въглища е от кораба с пристанищни кранове на транзитен склад или естакада; от транзитния на основен или резервен склад с кран-претоварачите. От основния или резервния склад се изземват с кран-претоварачите, прехвърлят се на естакада и със закрити лентови транспортьори се подават към бункерите на котлите. Закритите лентови транспортьори са шест броя, разположени последователно и са 100 % резервирани. Ширината на лентата е 1000 мм, а скоростта на движение 2.5 m/s (за транспортьор № 5 скоростта е 2.0 m/s). Производителността на подаване на лентовите транспортьори е 700 t/h въглища.
Природният газ, използван като основно гориво се доставя през газоразпределителния пункт в с. Страшимирово. Часовият разход на природен газ за един котел е 60 000 нм3. При изгарянето на природен газ маневреността на блоковете е по-добра и се дава възможност за регулиране на товара на всеки блок от 100 до 210 MW.
Използваният мазут се доставя с железопътни цистерни и се разтоварва и съхранява в три резервоара с единична вместимост 2000 т3.

РЪКОВОДСТВО

Системата на управление на дружеството е двустепенна – Управителен съвет и Надзорен съвет.
Управителен съвет
Либор Кичмер - Председател на Управителния съвет
Петър Баран  - Член на Управителния съвет
Минчо Минчев  - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Надзорен съвет
Петър Докладал - Председател на Надзорния съвет
Марек Шлегл - Заместник председател на Надзорния съвет
Ладислав Штепанек - Член на Надзорния съвет
Марек Ханч  - Член на Надзорния съвет
Иржи Ривола - Член на Надзорния съвет