ХИДРО ООД

ХИДРО ООД

Адрес: гр. Банкя, ул. Гео Милев 16

Тел.: 02/956 01 64;  02/956 01 47;

E-mail:hydro_bg@techno-link.com

Web site: www.hydro-bg.com

ЗА НАС

Хидро ООД е частна фирма създадена през 1992 година. Тя е насочила дейността си в сферата на хидроенергетиката и по конкретно - проучване, проектиране, консултантска и инженерингова дейност.
През изминалите 22 години дружеството непрекъснато се развива и разраства, като разширява своята дейност в почти всички основни области на енергетиката на територията на страната, включително и в АЕЦ Козлодуй. Към момента ХИДРО ООД е една от стабилните, както в техническо и, така и във финансово отношение частни фирми в своя бранш.
Фирмата има на разположение професионално квалифициран работен състав, в сферата на енергийното строителство, реконструкцията и рехабилитацията на водни централи, проучване, проектиране и комплексно изграждане на МВЕЦ и др.
Специалистите от фирмата ХИДРО ООД са авторите на проектите за рехабилитацията на водната централа Пещера, с чиято рехабилитация през 1997-1998 г. стартира процеса в нашата хидроенергетика.
Хидро ООД има сертификация по ISO 9001.

УСЛУГИ

Услугите на фирмата се разделят на няколко основни направления, които са:
- Проучване и проектиране
- Строеж на малки ВЕЦ
- Турбинни регулатори
- Хидравлични задвижвания

УПРАВИТЕЛ

Управител на фирмата е господин ДОНЧО ИЛИЕВ ДОНЧЕВ.