notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/6645

ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

Адрес: град Козлодуй, ВЕЦ Козлодуй

Телефон: 0973 76 641; 0973 72 628;

Факс: 0973 76 641;

E-mail: wpp_kozloduy@abv.bg

Web site: www.hppkozloduy.com

ЗА НАС

ВЕЦ „Козлодуй ЕАД е еднолично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление град Козлодуй. Развива се с предмет на дейност, насочен в областта на производство на енергия.
Базата на предприятието е разположена в северозападна България, на площадката на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Изградена е за да се използва остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ „Козлодуй”.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

  • Номинална мощност – 5 MW
  • Ниво на напрежение – 110kV
  • Брой на електропроводните линии 110 kV – една
  • Брой на фазите – три

Съобразно дадената класификация на категориите, утвърдени с Решение №Ц-010/30.03.2011 г. на ДКЕВР, ВЕЦ „Козлодуй“ представлява по воден пад- нисконапорна ВЕЦ с нетен пад до 30 метра (височина на пада – до 10 м), а по конфигурация същата – деривационна ВЕЦ.
„ВЕЦ Козлодуй” ЕАД е учредено и регистрирано през 2004 год.
Дейността на предприятието е съсредоточена в производството, преноса и продажбата на електроенергия, както и в проектирането, изграждането и поддръжката на съоръжения и обекти за производство на електрическа енергия.


ПРОИЗВОДСТВО

Основна движеща сила за развитието на всички отрасли е електроенергията. Тя играе все по-нарастваща роля в ускоряването на техническия прогрес. Подобрява условията на труда, бита, оказва огромно влияние при разпределението на производителните сили и повече, от който и да е друг фактор, определя нивото на икономическото развитие на народното стопанство и националния доход на обществото.
Друга дейност в развитието на ВЕЦ Козлодуй е опазването на околната среда, като в тази посока действа изключително умело.
Предимство в дейността на ВЕЦ Козлодуй е независимост на електропроизводството от цените на горивата, сигурност в експлоатацията и голяма дългосрочност на съоръженията, оборудване от водещи европейски производители, строителство с почти изцяло свои материали, техника и използване на местна работна сила, по-евтина електроенергия, както и екологичните ползи.
Електроцентралата създава и икономически ползи за региона - Създава възможности за трудова заетост в сектора на зелените работни места и
спомага за осигуряване на енергийното бъдеще на България, като се инвестира в местни източници на енергия.

КОНТАКТИ

ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

За контакти:
Адрес: град Козлодуй, ВЕЦ Козлодуй
Тел.: 0973/76 641; 0973/72 628;
Факс: 0973/76 641;
E-mail: wpp_kozloduy@abv.bg
Web site: www.hppkozloduy.com

УПРАВЛЕНИЕ

Представител на дружеството е господин Емил Илиев Писарев.