КМЕТСТВО БАЛЕЙ

КМЕТСТВО БАЛЕЙ

Адрес: с. Балей, Община Брегово

Тел.: 0931/223 85;

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Село Балей се намира в Северозападна България, на територията на Община Брегово, Област Видин. То е най-северозападното населено място в България, намиращо се непосредствено край река Тимок и отдалечено на 2 км от река Дунав. Устието на река Тимок се намира в землището на селото. Реката, протичаща близо до площада на селото, е силно замърсена от мина Бор, намираща се на територията на Сърбия, и в нея почти няма рибни екземпляри по-големи от 0,5 kg. Срещат се и такива с големина до 4-5 kg. Селото е отдалечено на 4 км от град Брегово, на 2 км от устието на р.Тимок най северозападната точка на България, и на 32 км от областния център Видин. Тридесет процента от улиците са асфалтирани, а останалите са с баластра. В селото има централен водопровод за питейна вода. Землището, на което се простира селото е 10.445 km², а надморската височина, на която се намира е 46 m.А
Големият необработван масив земя между Тимок и Дунав (местността Ливези), както и близостта на селото до Брегово, международният път за Сърбия и двете реки, дават възможност за развитие на селското стопанство и туризма.
Местното население се препитава основно със селскостопански дейности, предимно отглеждане на зърнени култури – пшеница, царевица, както и слънчоглед, който се обработва на ишлеме в близките малки маслобойни. Съществувалите мелиоративни съоръжения са унищожени. Преди години от селото в летния период са изнасяни между 40 и 60 тона домати дневно.
Празник на селото е Гергьовден когато в близките му събота и неделя се провежда двудневен селски събор. Тогава се събират всички жители на селото и такива, които живеят на други места в България.
Още данни за кметството :
Пощ. код 3797
Тел. код 09312
МПС код ВН (Вд)

ИСТОРИЯ

Днес селото има отрицателен прираст на населението, като голяма част от по-младото поколение се е преселило във Видин, София и други градове.
Общо употребявани езици за ежедневна комуникация са влашки и български. Това е характерно и за съседните населени места (Куделин, Връв, Ракитница, Косово, Делейна и Гъмзово), както и за центъра на общината - гр. Брегово.
В непосредствена близост до селото, край реката, съществува стара мелница, която е функционирала до началото на 50-те години, ползвайки отбивката на реката .
В близост до селото има проведени разкопки на непроучено римско селище. През 70-те и 80-те години Румен Катинчаров провежда разкопки на селище от бронзовата и ранножелязната епоха в непосредствена близост до селото. То принадлежи на т. нар. Култура на инкрустираната керамика разпространена по течението на р. Дунав. Напоследък археологическите проучвания бяха подновени след случайното откриване на некропола на селището.
При избухването на Балканската война в 1912 година един човек от Балей е доброволец в Македоно-одринското опълчение.

ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

Обществените институции, които селото притежава са следните :
- В селото има действащо читалище с киносалон за 450 посетители.
- Пощенски клон.
- Съществува и нефункционираща сграда на училище за 250 деца, което е било запълнено за последен път с този капацитет през 1970 година. Училището е построено през 1961 г. по време на кметуването на Климент Тодоров Георгиев (Кимон). Строежът на училището е започнат на 25 януари и на 15 септември същата година то е готово за началото на класните занятия. Първи директор на училището е Лазар Цветков Станев. Окончателно е закрито през 2002 година (по-късно разбито и разграбено) поради липса на ученици.
- На територията на селото се намира единственият в района старчески дом за хора с увреждания и трайна загуба на подвижност.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Селото разполага със следните забележителности :
- Река Тимок ;
- Коритото на реката, където са били инсталирани работните колела на мелницата ;
- Остатъци от мелницата на Тимок ;
- Устието и поречието на река Тимок. Екологически чиста околна среда без замърсители в радиус на повече от 30 км.

КМЕТ

Кмет на село Балей е господин Боян Гаврилов.