ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Адрес: гр. Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев" № 5

Тел.: 0618/605 01;

Факс:0618/602 03;

E-mail: obshtina@g-oryahovica.org

Web site: www.g-oryahovica.org

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Община Горна Оряховица е разположена върху 318 кв.км и включва 14 селища (2 града и 12 села).
Център на Общината е град Горна Оряховица, който е разположен в Североизточна България, в подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра и се намира на 25о42’ източно от Гринуич.
Средната надморска височина на селището е 218 м.
Най-ниската точка от брега на р. Янтра е с надморска височина 92 м, докато най-високото плато над града “Камъка” е високо 412 м.
Общината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии.
Оста на международния транспортен коридор N: 9 минава през нейната територия (свързва Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). Оста на Хиперборейския път също минава през територията на общината (Албания-Македония-Г. Оряховица-Русе).
Предимства на Общината:
• Разположена на международен път Е-85, който е част от европейски транспортен коридор №9
• Третият по големина в Република България ж.п. възел
• Наличие на международно летище
• Голям енергиен център
• Налична газификация
• Развита хранително - вкусова, шивашка, химическа промишленост и машиностроене
• Атрактивни индустриални сгради и терени
• Наличие на конкурентноспособни специалисти в сферата на електротехниката,машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, икономиката селското стопанство, ж.п. транспорта
• Общинска администрация със сертификат за качество EN ISO 9001: 2000, подкрепяща бизнеса
• Улеснено обслужване на малкия бизнес чрез Гише на предприемача
• Горна Оряховица отстои на 3 км. от архитектурен резерват Арбанаси и на 7 км. от Старопрестолния град Велико Търново.

 

ПРИРОДА

Климат - умерено континентален, със средни годишни температури 12.5°С  измерени на международното летище в гр. Горна Оряховица.
Земя - Горнооряховския район е известен с алувиално-ливадните си почви – природно богатство предопределило още от древността земеделския му облик.
Обработваемата земя в Общината е в размер на 182 871 дка и се стопанисва от 11 земеделски кооперации и частни стопанства.
Водни ресурси
Водните ресурси включват повърхностни и подпочвени води. Те имат изключително голямо битово и стопанско значение.
Фактът, че градът и Общината на която е център, са разположени по поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за собствени водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията на Общината са разположени 16 язовира, които са с местно значение.
Градът и останалите 12 селища в района са централното водоснабдени за питейни и битови нужди.
Горски фонд
Географската характеристика на Горна Оряховица се допълва и от разнообразието на растителността и животинския свят.
Растителност, която в отделни случаи има уникален характер. Такъв рядък растителен вид, превърнал се в символ на вечността на града, е божурът.
Наличният горски фонд на общината възлиза на 17 607 хектара. От тях иглолистни 903.4 хектара – 5.13%, и широколистни 15 608 хектара-88.6%. Държавен горски фонд – 16 512 хектара - 93.78% от наличния горски фонд. Най-разпространени са : иглолисти – бор; широколистни – цер.
Дивечово стопанство
В района на Божур поляна гнездят защитените от закона скални орли – картали, а от няколко години сезонно жилище до тях са си изградили и няколко двойки черни щъркели. През зимата често по течението на р.Янтра се виждат лебеди. Богата и разнообразна е фауната на Горнооряховска община. Горските масиви и прилежащите райони се обитават от едър дивеч: елени, сърни, дива свиня; дребен дивеч: зайци; пернат дивеч: фазан, яребици; вреден дивеч: вълци и чакали.
Отчитайки голямото разнообразие на животински свят на територията на Общината предвиждаме съвместно с горското стопанство развитие на международния ловен туризъм.

ИСТОРИЯ

През III - IV век е съградена крепостта, която през Средновековието носи името "Ряховец". Названието си тя получава от растителния вид орех, който е широко разпространен в района. Крепостта "Ряховец" е построена за защита на пътя, който тръгва от римския град Никополис ад Иструм - (разположен на 14 км северно от днешна Горна Оряховица) към Августа Траяна (дн. Стара Загора). След идването на славяните и прабългарите и образуването на българската държава в района на крепостта възниква селище.
През XII - XIV в. се обособява като важен отбранителен бастион за охрана на намиращата се само на 6 км "столица на българското царство - Търновград.
Крепостта "Ряховец" се превръща в един от големите средновековни градове - крепости, съществуващи тогажа в българската държава. Превзета и унищожена по времето на II кръстоносен поход на Владислав III Ягело през 1444.
След опожаряването на крепостта останалото население се премества в територията, където израства и съвременният град. Тук успешно започнали да се развиват всички браншове от занаятите й търговията.
Горна ОряховицаПазарите на града стават прочути в цяла Северна България, а по-късно тук започват да идват и търговци от цяла Европа и от Азия.
Обявеното за град през 1870 г. селище Горна Оряховица става и една от четирите столици на въстанието по време на пет-вековното турско робство, избухнало през април 1876 г.

ОТКРИВАНЕ НА ЖП ГАРА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Откриване на ЖП Гара Горна ОряховицаСлед Освобождението градът бързо се разраства. През 1899 г. точно в 10 часа преди обяд княз Фердинанд I тържествено прерязва лентата на жп гара Г. Оряховица-Калтинец. По този начин се открива най-дългото железопътно трасе в България – 541-километровата линия София-Варна. Този съвременен транспортен възел отваря града към нови търговски фирми, капитали и идеи, както и предопределя до голяма степен неговото развитие през двадесетото столетие.

ОТКРИВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАХАРНА ФАБРИКА НА БАЛКАНИТЕ
Захарни заводи 1912 г.През 1912 г. Чешко-българското акционерно дружество  за захарна индустрия осъществява най-големия си проект – създаване на мащабна компания за производство на захар и захарни продукти. Най-голямата за времето си фабрика на Балканския полуостров е изградена в Горна Оряховица през 1913 г. И въпреки пораженията от разрушителното земетресение, сполетяло града ни още същата година, дава работа на над 1500 горнооряховчани, които произвеждат първите тонове захар. Освен че полагат основите на бъдещ стопански просперитет на региона, чехите привнасят голяма част от европейските постижения и култура сред местните граждани.

СЪЗДАВАНЕ НА АЕРОПРИСТАНИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Още по време на Първата световна война германското военно командване създава „аеродрум” за нуждите на своята авиация в землището на Горна Оряховица. През следващите години в района се осъществяват десетки демонстративни и товарни полети. На 29 март 1925 г. официално е открито и осветено Аеропристанище Горна Оряховица. Днес летището е едно от петте с международен статут в България и един от факторите, обуславящи значението на града като важен център в транспортния отрасъл на страната.         

ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН МОСТРЕН ПАНАИР В БЪЛГАРИЯ
ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН МОСТРЕН ПАНАИРНа 29 март 1925 г. в Горна Оряховица е открит Първият международен мострен панаир в България. През годините, в които се провежда панаира, участват фирми от цяла Европа и САЩ, най-известните сред които Круп, Сименс, Филипс, Форд, Фиат и др. Уреждат постоянни представителни павилиони, където излагат новостите на своето производство. Инициативата допринася за увеличаване обема и разновидносттаМЕЖДУНАРОДЕН МОСТРЕН ПАНАИР В БЪЛГАРИЯ на производството в града и вноса на нови модерни машини и технически съоръжения. Настъпилата световна икономическа криза през 1929 г. предизвиква спиране на финансовата помощ от държавата. Последното издание на Международния панаир е през 1932 г.

ПОПУЛЯРНИ ЛИЧНОСТИ
Откриване на паметник Георги ИзмирлиевГеорги Измирлиев – Македончето
Роден в гр. Горна Джумая /дн. Благоевград/. През 1876 г. идва в Горна Оряховица, където е изпратен като помощник-апостол и военен ръководител на Първи революционен окръг на Априлското въстание. На 28 април 1876 г. въпреки предателството на един от съзаклятниците, Георги Измирлиев вдига въстанието в Горна Оряховица и дава първия изстрел по обсаждащите ги турски войници. Заловен е още същия ден заедно с повечето от членовете на местния революционен комитет. Тъй като е един от предводителите на въстанието, е осъден на смърт и обесен на 28 май 1876 г. в центъра на града. След Освобождението горнооряховчани събират средства и издигат на същото място паметник на героя, където са написани последните му думи: „Колко сладко е да се умре за свободата на Отечеството!”.
Родът Грънчарови
Своята ярка следа във възрожденската история на Горна Оряховица оставят тримата братя Моско, Сидер и Вичо Грънчарови. Макар и познати сред тогавашното общество като крупни търговци и чорбаджии, братята остават в историята  като едни от най-ревностните деятели на местния комитет  за подготовка на Априлското въстание. Вичо Грънчаров, известен още като един от учредителите на първото горнооряховско читалище и местните просветени дружества, умира през 1877 г. в изгнание, след като раздава цялото си богатство за революционното дело.
Сидер съшо не дочаква Освобождението – загива като воевода на последната чета, навлязла в българските земи в края на Априлското въстание. Съпругата на Моско Елена Грънчарова участва в ушиването на знамената за въстаниците от Първи революционен окръг, а след залавянето на местните дейци, оглавява похода на горнооряховските жени до търновския паша, с което спасява града от опустошение.
Делото им е продължено от техния наследник ген. Григор Москов Грънчаров, участник в Сръбско българската и Балканските войни.
Иван Момчилов
Големият български книжовник идва в Горна Оряховица през 1859 г., за да положи основите на класно училище с преподаване на роден български език, и скоро успява да го превърне в притегателен център не само за местната младеж, но и за околните села и градове. Иван Момчилов е сред радетелите на българското движение за църковна независимост. С негова подкрепа се въвежда богослужение на черковно-славянски език в горнооряховските църкви. Към учениците се отнася с голямо уважение. Негово естествено обръщение към тях е “мили ми”. Той премахва боя като възпитателно средство. “Когато на възпитателя липсват знания и система, той ги търси в пръчката” – казва Момчилов. В изпълнение на своя дълг - отпечатване на учебници във Виена - скромният и неуморим Иван Николов Момчилов, основателят на Даскалоливницата в Елена, се простудява и след завръщането си в Горна Оряховица умира на 8 декември 1869 г.
Никола Петров
Горнооряховският борец Никола ПетровГорнооряховският борец е първият българин, носител на титлите европейски /1899г./ и световен шампион /1900 г./ по класическа борба и прославя България в целия свят.
Твърде млад той отива в Румъния, където работи като градинар и започва да се занимава с борба. Голямата мъка по Родината и най-близките карат славния и непобедим борец да се завърне в родната Горна Оряховица след триумфалното си шествие по тепихите. През 1909 г. е избран за почетен член на Горнооряховското гимнастическо дружество „Юнак”, на което подарява собствените си гимнастически уреди. През 1962 г. получава посмъртно званието „Заслужил майстор на спорта”. В негова чест през 1963 г. в България започва да се провежда ежегоден международен турнир по класическа борба, носещ името на Никола Петров, като на победителите от 1971 г. се връчва и „Златен пояс на Никола Петров”. Послучай 100 годишнината от рождението му – през 1973 г. в Горна Оряховица му бе издигнат паметник и беше построена Спортна зала, носеща неговото име. През 1998 г. той е обявен за Почетен гражданин на Горна Оряховица.
Атанас Буров
Известният български финансист и държавник е роден в Горна Оряховица. Участва в управлението на множество държавни акционерни дружества и банки. Заема министерски постове в седем различни правителства. Дългогодишен ръководител и активен деятелна Народната партия, а по-късно става един от основателите на Демократическия сговор. Като министър на външните работи и изповеданията в периода 1926-1931 г. Атанас Буров успява да пробие икономическата изолация на България след Първата световна война. Използва авторитета и личните си контакти в Европа, за да предоговори  репарационните дългове на страната и да получи изключително важни за стопанското й оцеляване заеми.

 

ИКОНОМИКА

- Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода
- Хранително-вкусова промишленост
- Търговия и ремонт
- Машиностроене
- Строителство
- Транспорт, складиране и съобщения
- Селско, ловно и горско стопанство
Производство и разпределение на Електроенергия, газ и вода
Горна Оряховица е важен енергиен център.Тук е разположен клонът на НЕК-ЕАД, обслужващ 5 области: В. Търново, Габрово, Разград, Силистра и Русе. Клонът обслужва разпределителната система и пласмента на електроенергия на територията на тези области. Община Горна Оряховица е акционер във ВиК «Йовковци» ООД и притежава най-голям дял от общинската част на фирмата 20%.
Търговия и ремонт
На територията на общината развиват своята дейност търговски фирми, които осъществяват търговия на едро и дребно със : строителни материали, отоплителни материали, метални изделия, тютюневи изделия, хранителни продукти и др. стоки. Налице е съвременна и добре развита складова база с изградена жп мрежа.
Хранително - вкусова промишленост
Производство на захар, захарни изделия, спирт, пилета, птиче месо и субпродукти, безалкохолни напитки, сладкарски изделия и хлебопроизводство.
Машиностроене
Производство на складова, подемна и битова техника, проектиране, разработване и монтиране на складови стопанства, чугунени отливки, детайли за металорежещи машини.
Строителство
Производство на строителни изделия и елементи, производство на алуминиева дограма и строително монтажна дейност.

КУЛТУРА

Исторически музей Горна Оряховица – съхранява историческото наследство на региона от 1962г., разполага с изложбена площ над 500кв.м. В момента фондовете на музея включват над 90 000 експоната, обособени в 5 основни, тематични раздела.
Манастир „Св. Пророк Илия” – намира се 1км югозападно от града. Основан през XIVв. той носи името на светеца, покровител на града.
Патриаршески манастир „Св. Троица” – намира се на 8 км западно от град Горна Оряховица, основан е в средата на XIVв. от Теодосий Търновски. Тук през 1375г. Евтимий получава най-високия духовен сан – Патриарх Български.
Древните останки на крепостта „Ряховец” – намира се на 3км западно от града, построена е през III-IV по времето на император Аврелий, с цел охрана на един от главните римски пътища от Никополис ад Иструм до Августа Траяна. Апогеят в нейното развитие е в периода на Второто Българско царство, когато крепостта се превръща в основно защитно съоръжение на северния отбранителен пръстен, пазещ столицата Търновград.
Църквата „Св. Атанасий Велики” – кръстовидно куполна църква, най-стария духовен храм в града. Построена е в края на XVв. и носи името на светеца Атанасий Велики, архиепископ Александрийски
Църквата „Св. Георги Победоносец” – тя е била важно средище на просветно, културно и революционното развитие в град Горна Оряховица по време на Възраждането. В двора на храма са се намирали сградите на първото килийно и на първото взаимно училище, както и на читалище „Напредък”.
Църквата „ Успение на Пресвета Богородица” – нейният камбанен звън събира и повежда спасителките на града, начело с Елена Грънчарова, които по онова време успяват да издействат от турския управител, опазването на Горна Оряховица. От 1959 до сега, в този храм се намира Архиерейското наместничество на Горнооряховската Духовна община.
Църквата „Св. Никола” – построена е 1530г и е обслужвала Четвъртата махала на селището, известна като занаятчийска. Храма е дело на прочутия майстор Кольо Фичето и е изографисана от живописеца Захари Зограф.
Църквата „Св. Троица” –  е първият храм в Горна Оряховица, позволил да се издават кръщелни и брачни свидетелства на български език. Тук е било първото Архиерейско наместничество след Освобождението на България.
Паметник на Георги Измирлиев – на 6 септември 1910г. с общи усилия и събрани средства, нашите предци поставят в центъра на града, бронзовия бюст на революционерът Георги Измирлиев.
Алея на възрожденците – през 2006г. в чест на 130 годишнината от Априлското въстание Община Горна Оряховица създава Алея на Възрожденците в парк „Христо Ботев”. В знак на признателност са поставени каменните бюстове на Христо Ботев и дейците от героичната фамилия  Грънчарови, отдали себе си за каузата и бунта от 1876г.
Килийно училище - намира се в двора на църквата  „Успение на Пресвета Богородица”.
Паметник на Никола Петров – в чест на горнооряховският борец, който е бил първият българин носител на титлите ‘европейски’/1899/ и ‘световен’/1900/ шампион по класическа борба. На световното изложение в Париж, след шампионската си победа, той придобива званието „ Най-силният мъж на XIX век”.
Паметник на Васил Левски - Изграден през 1973 г. по проект на арх. В. Воинска и Р. Тодорова в памет на националния ни герой, който три пъти е идвал в града.
Паметник на Вичо Грънчаров - Издигнат през 1969 г. по проект на арх. Р. Рамаданов в памет на Вичо Костадинов Грънчаров – просветен и революционен деятел от Възраждането. Член на Окръжния революционен комитет по време на подготовката на Априлското въстание. Основател на читалището в града.
Защитената местност „Божур поляна” и хижа Божур – туристическият дом е едно от любимите места за отдих на горнооряховчани. Хижата се намира в близост до защитената местност „Божур поляна”, която е находище на редкия, растителен вид-божур.
Екопътека „Камъка” - маршрут за пешеходен туризъм, представящ възможност за наблюдение на интересни природни образования и редки растителни и животински видове. Екопътеката започва от местността „Чуруковец”, през „Мравуняка”/където се наблюдават близо един до друг няколко големи мравуняка/. От тук започва най-трудната част-изкачване към скалата „Камъка”/близо 500 м н.в./Маршрутът преминава през „Сухата река”, старо корито на един от притоците на р. Янтра. Предпоследната спирка от пътеката е Сюлейман чешма – една от най-старите чешми в местността, с три корита. Екомаршрутът завършва при хижа Божур.
Паметници на културата, църкви и туристически забележителности на територията на община Горна Оряховица. Филиали на Исторически музей Горна Оряховица са:
Етнографски музей – Долна Оряховица, в който се съхраняват над 1000 експоната, документи и снимки, представящи етно-демографската и социално-битова характеристика на горнооряховския край. Включени са и уникати свързани с развитието на гурбетчийското градинарство в района през периода XIX/XX век;
Къщата – музей на “Асен Разцветников” – с. Драганово, която също представя своя експозиция - етнографска сбирка, свързана с живота на писателя. В момента фондовете на изброените 3 музея включват над 90 000 експонати, обособени в 5 основни тематични раздели, и включващи разнообразни по вид и визия експонати. Всяка година Исторически музей изготвя серия от тематични временни изложби предизвикващи огромен интерес.
Екопътека има и в землището на с.Правда. Маршрутът се движи по поречието на р.Янтра и включва живописните речни и крайречни местности Въртопа, Блатото и Ашава. Всички те са удобни места за лов, риболов и фотолов на различни видове водоплаващи птици и дребен дивеч.
Неолитно селище в областта „Червен бряг”, с. Правда – открити са глинени и кремъчни артефакти, свидетелстващи за начина на живот и култовете на древните хора.
Крепостта „Калето” – сред запазените крепости е и „Калето”, намираща се в близост до с. Горски Горен Тръмбеш.

Църкви:
- Църквата „Св. Георги” – гр.Долна Оряховица
- Църквата „Св. Вознесение Господне” – с. Първомайци, Църквата е съградена през 1882г. от дялан камък. Има голям балкон, с две кубета и олтар, изграден от тухли;
- Църквата „Св. Богородица” и църквата „Св. Илия” – с. Драганово
- Църквата „Св. Димитър” – с. Правда. Любопитното за тази църква е че е изградена само от камък, без нито грам цимент. Църквата притежава две уникални икони, изработена от мозаечни камъчета, дело на Николай Колев.
- Църквата „Св. Архангел Михаил” – с. Янтра
- Църквата „Св. Димитър” – с. Писарево
- Църквата „Св. Марина” – с. Върбица. Първата църква е построена през 1751г. Била е ниска, вкопана в земята без кубета. Сегашната е съградена през 1884г. В двора на църквата се намира единственият паметник на загиналите руски войни в Община Горна Оряховица;
- Църквата „Св. Богородица” – с. Горски Долен Тръмбеш
- Църквата „Св. Иван Рилски” – с. Горски Горен Тръмбеш, , най-новата църква в Община Г. Оряховица, реставрирана през 2003г.
- Църквата „Успение Богородично” – с. Стрелец
- Паметник на загиналите в Отечествената война 1944 – 1945г. Издигнат е в град Долна Оряховица през 1984 г.
- В село Драганово се намира и паметникът на "Интернационала"- единствения в света, посветен на песен. Открит е през 1977г. Негов склуптор е Боян Радославав;
- Паметник на загиналите във войните – с. Първомайци. Паметникът е построен в знак на признателност от родолюбивото население на село Първомайци.
- Паметник на загиналите за България - Намира се в село Крушето. Издигнат е в памет на загиналите войници от селото през Балканската, Междусъюзническата, Първата световна война.
- Паметник на загиналите във войните горнооряховчани – гр. Горна Оряховица
- Паметник на „Майка България” на загиналите във войните  - с. Върбица
- Паметник на Васил Левски – с. Поликраище
- Войнишки паметник на  Първа Световна и Отечествена война – с. Драганово
- Войнишки паметник на  Първа Световна и Отечествена война – с. Поликраище
- Каменният мост построен през 1880 г. и открит от княз Александър Батенберг, свързващ града със съседните селища от тогаващната Горнооряховска околия. Той е един от символите на средищното място, което заема Горна Оряховица в пътната структура на съвременна България. 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Древните останки на крепостта „Ряховец” – намира се на 3км западно от града, построена е през III-IV по времето на император Аврелий, с цел охрана на един от главните римски пътища от Никополис ад Иструм до Августа Траяна. Апогеят в нейното развитие е в периода на Второто Българско царство, когато крепостта се превръща в основно защитно съоръжение на северния отбранителен пръстен, пазещ столицата Търновград.
Никополис ад Иструм – това е един от най-големите градове в провинция Долна Мизия, изграден  през 111г. от император Траян в чест на победата му над даките. От този град тръгва и южният път към Августа Траяна.
Защитената местност „Божур поляна” и хижа Божур – туристическият дом е едно от любимите места за отдих на горнооряховчани. Хижата се намира в близост до защитената местност „Божур поляна”, която е находище на редкия, растителен вид-божур.
Екопътека „Камъка” - маршрут за пешеходен туризъм, представящ възможност за наблюдение на интересни природни образования и редки растителни и животински видове. Екопътеката започва от местността „Чуруковец”, през „Мравуняка”/където се наблюдават близо един до друг няколко големи мравуняка/. От тук започва най-трудната част-изкачване към скалата „Камъка”/близо 500 м н.в./Маршрутът преминава през „Сухата река”, старо корито на един от притоците на р. Янтра. Предпоследната спирка от пътеката е Сюлейман чешма – една от най-старите чешми в местността, с три корита. Екомаршрутът завършва при хижа Божур.
Екопътека има и в землището на с.Правда. Маршрутът се движи по поречието на р.Янтра и включва живописните речни и крайречни местности Въртопа, Блатото и Ашава. Всички те са удобни места за лов, риболов и фотолов на различни видове водоплаващи птици и дребен дивеч.
Неолитно селище в областта „Червен бряг”, с. Правда – открити са глинени и кремъчни артефакти, свидетелстващи за начина на живот и култовете на древните хора.
Крепостта „Калето” – сред запазените крепости е и „Калето”, намираща се в близост до с. Горски Горен Тръмбеш.

КМЕТ

инж. Добромир Стойков Добревинж
Роден на 27.10.1976 г. в гр. Горна Оряховица, област Велико Търново. Семеен с две деца.
Образование:
1997 г.-2002 г. Русенски университет „Ангел Кънчев”-Магистър инженер по електроенергетика и електрообзавеждане
1991 г.-1995 г. Техникум по електротехника „М. В. Ломоносов” гр. Горна Оряховица
Професионална реализация:
2007 г.-2010 г. Заместник-кмет „Стопански дейности и евроинтеграция” в Община Горна Оряховица
2002 г.-2007 г. Управител на търговски комплекс
Приемен ден:
вторник от 14.00 ч. до 17.00 ч.