ПМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - град Видин

ПМГ "ЕКЗАРХ АНТИМ I" - град Видин

Адрес: гр.Видин, ул."Екзарх Йосиф" 17

Тел.: 094/600 912;

Факс:094/600 910;

E-mail: pmg_vidin@abv.bg

Web site: www.pmg-vd.org

ИСТОРИЯ

Всеки носи в душата си една река - нашата е Дунав. Тя векове мие бреговете на старопрестолния град Видин и разказва за минали и настоящи радости, за любови и болки. Разказва и за един велик българин, който оставя завещание - да се построи училище. Екзарх Антим І дарява място, завещава парични средства и през 1891 година сградата е построена. Открита е на 30 ноември, същата година и отваря вратите си за младите хора. Зеленото училище става огнище на култура и център за създаване на духовни ценности.
Първата 1972/73 година започва с 305 ученика и 21 учители. Директор на гимназията е Здравко Дамянов. Поставят се основите, градят се принципи и взаимоотношения. Десетки ученици са приети без приемен изпит в СУ "Климент Охридски", специалност математика и информатика. Защитават се десетки реферати по математика, които достигат до Национални четения.
В ЕСПУ с математическа насоченост прераства гимназията през 1976/77 година.
През 1983/84 година пред учителския колектив стои отговорната и сложна(Според тогавашните виждания!) задача за подготовката на учениците от 10 клас във втора и трета степен на УПК. Успоредно с това върви и математическата подготовка на отбора от 11 клас, който заема ІІ място в страната в гр. Казанлък. Независимо от трудностите и новостите в учебния процес от 54 зрелостника - 22 завършват с пълно отличие.
От учебната 1983/84 година, Математическа гимназия става собственик и стопанин на Зеленото училище. Благодарение на упорития труд най-вече на тогавашния директор Здравко Дамянов, на учители и ученици, само за два месеца - през лятото на 1983 година се извършва цялостен ремонт, който променя до неузнаваемост сградата. В края на учебната година се обновява и външната фасада на училището. Разрушават се две съседни на училището сгради, с оглед разширяването на двора и обзавежданито като физкултурна площадка.
Учебната 1984/85 година за директор на гимназията е назначен Георги Иванчев. В чест на 40-годишнината от победата над фашизма пред централния вход на училището той открива тържествено паметна плоча, посветена на факта, че училищната сграда е военна болница през септември-декември 1944 година. Учителският колектив не пренебрегва изискванията на времето. Учебната 1985/86 година бе обзаведен кабинет с компютърна техника. Същата година гимназията приема за свой патрон името на Георги Димитров.
Учебната 1986/87 година е ознаменувана с участие в Балканиада по физика и Международна олимпиада по физика.
Със Заповед на МНП от 1987 година в гимназията се разкрива паралелка по биология.
Със Заповед на МНП от 1988 година всички математически гимназии се обявяват за природоматематически.
От 1989 година се въвежда засилено изучаване на английски език. Целесъобразно е съчетаването на английски език с природоматематически профил. Стопяват се съмненията, че подготовката по езика може да се окаже под нивото на тази, която получават учениците в английските гимназии.
През периода 1991/97 година в нашата гимназия работят и трима преподаватели от Корпуса на мира в САЩ. Тяхното присъствие оказва благотворно въздействие не само върху ефективността на учебния процес, но значително обогатява и извънкласната дейност, която има доказан и неоспорим принос за повишаване езиковата култура на учениците. В историята на гимназията ще останат незабравимите, вълнуващи минути с ентусиазираните "актьори" в поставената пиеса на английски език "Шибил", по едноименния разказ на Йордан Йовков. Несравними остават гордостта и възхищението на английското семейство, гледало представлението във Вършец. Учениците на нашата гимназия ги направиха съпричастни към българската литературна класика.
От 1991 година за патрон на гимназията се избира първият български екзарх Антим І, с което се възстановява името на първата девическа гимназия.
През 1999-2000 се нарушава статуквото на паралелките в гимназията, защото се разкрива нова специалност информатика. Тя е млада математическа наука - една от най-динамичните сфери на човешката дейност. С тази дисциплина училището ни стана притегателен център за учениците, имащи интереси в тази област. Години наред възпитаниците ни успешно участват в Регионални и Национални състезания по информатика. Много от тях, след завършване на обучението си, избират програмирането като своя основна професия. В последните класове от обучението си учениците придобиват познания и изграждат умения да програмират, използвайки различни програмни езици. Учебната година започва с 14 математически паралелки, 5 биологически и 1 паралелка - информатика. Общият брой на учениците е 505. Общинският съвет - Видин, предостави на гимназията близката сграда на ЦДГ - № 3, намираща се на улица "Васил Левски", а по-късно одобри предложението на Педагогическия съвет от 21.03.2001 г.за разкриване на две нови паралелки -една шести и една седми клас от учебната 2001/2002 година. Това становище бе одобрено и от ИО на МОН - Видин...

ПРИЕМ

Преди да  изберете училището, в което ще продължите образованието си, прочетете следващите редове!
Четири десетилетия ПМГ " ЕКЗАРХ АНТИМ I" Видин дава своя положителен принос в процеса на личностното изграждане на младите хора от града и областта. С високата общообразователна подготовка на учениците, със създадените благоприятни условия за усвояване на природо-математическите науки, гимназията е водещо учебно заведение не само във видинска област, но и в страната.
Освен утвърдилите се профили: Информатика и математика, Биология и химия, Информационни технологии и математика, от  следващата учебна година 2013/2014 в гимназията се открива нов технологичен профил „Информационни технологии/ География и икономика“ с теоретична и приложна насоченост.
Ние сме убедени, че с въвеждането на този технологичен профил и съвместната работа с Microsoft и Cisco, отговаряме  напълно на потребностите на   амбициозните млади хора и  най-вече  предлагаме солидна  база за  успешно бъдеще.
ВАЖНО!
Решили сте да учите в ПМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ -  изписвайте всички наши  профили.
Ако не сте приети по първо желание - може да се преместите в друга паралелка след успешно завършен 8 клас.

ПРИЕМ

Директор на учебното заведение е госпожа Румяна Софрониева Петрова.