СОФКОНСУЛТ 1 ЕООД

СОФКОНСУЛТ 1 ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Иван Вазов No 40

Тел.: 02/981 71 82;

Моб.тел.: 0888/865 240;  0884/197 953;  0988/878 853;

E-mail:sofconsult@abv.bg

Web site:www.sofconsult-bg.com

ЗА НАС

Софконсулт 1 ЕООД е агенция, чиято дейност понастоящем е ориентирана към услугите за бизнеса – преводи, обучения, маркетинг и реклама, Човешки ресурси и т.н. От 1999 година развиваме услугите си по начин да бъдем максимално гъвкави и адаптивни към очакванията на клиентите си.
Отговорът е ясен: събрали сме пакетни услуги, които ще спомогнат да намерите решение за голяма част от дейностите си на едно място.
- Преводи от и на всички езици (Стандарт по EN 15038:2006) – устни и писмени
- Корпоративни обучения и тренинги
- Човешки ресурси – подбор на персонал, консултации и решения
- Маркетингови проучвания и рекламни стратегии
- Планиране и организация на медийни продставяния
Можете да се доверите на капацитета и ресурса на екипа професионалисти и експерти, които ще изпълнят поръчките по индивидуално договаряне.

ПРЕВОДИ

Софконсулт 1 ЕООД се занимава с професионални преводи от всякакъв тип и на всички езици, за което е сертифицирана по Стандарт по EN 15038:2006. Преводачите на агенцията са професионалисти, които не използват софтуер за автоматичен превод.
Преводите, които предлагаме могат да бъдат писмени и устни (симултантни и консекутивни) и се отнасят за всякакъв тип литература, документация или събитие.

ОБУЧЕНИЯ

Софконсулт 1 ЕООД предлага обучения и тренинги за нуждите на бизнеса – както индивидуални, така и провеждани в групи.
Курсовете обхващат всяка област от корпоративната и вътре-фирмената реалност, например – тийм билдинг, тренинги в комуникативни умения и асертивност, трениране на нужните умения за справяне със стреса и много други.
Всички обучения водени от професионалните преподаватели, с които Софконсулт работи, са с практическа насоченост и са съобразени с нуждите на съвременната действителност.

HR УСЛУГИ

Софконсулт 1 ЕООД е специализирана агенция, чиято дейност обхваща извършването на услуги, свързани с нуждите на бизнеса, като например HR услуги.
Подборът на персонал, проучването на мотивацията на служителите, измерването на лоялността никкога не са били толкова лесно достижими цели, както с помощта на Софконсулт 1.
И още бизнес услуги:
Всяка една фирма или организация може да разчита за нас за въпроси, консултации и решения в света на фирменото развитие и популяризация.
Всяка компания може да разчита на познанията и уменията ни в света на корпоративната реалност.
Научете повече услугите в областта на Човешките Ресурси, от които можете да се възползвате при нас.

МАРКЕТИНГ

Софконсулт 1 ЕООД е агенция, чиято дейност се стреми да обхване изцяло потребностите на корпоративния свят и маркетинга – фирми, организации, административни звена могат да се възползват от професионалните ни услуги.
Извършваме маркетингови проучвания и консултиране, съобразени с целите на фирмата и подчинени на сбора от параметрите, характеризиращи фирмената идентичност. По този начин се определя оптималната посока на действие по отношение на разрастването на компанията и повишаването на професионализма и мотивацията на служителите.
Правим различни по вид и цел изследвания за организационни нужди, като се ръководим на първо място от индивидуалните особености и желания на своите клиенти, но и вървим по пътя на иновативността (без да забравяме изпитаната сила на традициите).

РЕКЛАМА

Дейността на Софконсулт 1 ЕООД в областта на рекламата е съсредоточен върху оформянето на цялостни концепции за популяризация на фирмата и изграждане на медийния й имидж.
Тази дейност се допълва и от предлаганите от агенцията маркетингови изследвания и проучвания. По този начин фирмената дейност се обхваща изцяло и, бивайки съпоставяна със съвременните пазарни изисквания, се формира една цялостна визия за развитие.

ЗА БИЗНЕСА

За нуждите на бизнеса Софконсулт 1 ЕООД предлага не само услуги, свързани с конкретни нужди, но и организация на бизнес събития, които могат да се състоят по конкретен повод или да бъдат свързани с медийна изява.
За тази си дейност агенцията разчита на екипи от професионалисти, които работят единствено интерес на клиента като по този начин не просто създаваме дългосрочни партньорства, но и си създаваме име на сериозен бизнес асистент, когато става въпрос за организация, проучвания, реклама, маркетинг, Човешки Ресурси и т.н.