СОУ "Христо Ботев" - град Балчик

СОУ "Христо Ботев" - град Балчик

Адрес: град Балчик, ул. "Черно море" № 80

Тел.: 0579/72 805;

E-mail: sou.balchik@gmail.com

Web site: www.sou-balchik.com

ЗА НАС

СОУ "Христо Ботев" е средно общообразователно училище, разположено на територията на град Балчик на адрес ул. "Черно море" № 80. Основно е през 1941 година, като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І". В него се обучават ученици от 1-ви до 12-ти клас, в една учебна смяна, която е първа.
До 1960 г. училищео се помещава с в сградата на днешната галерия. През учебната 1960/1961 година се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий"). От 1978 год. СОУ "Христо Ботев" се мести в сградата, която е и до ден днешен.
СОУ "Христо Ботев" разполага с отлична Материално-техническата база, видеонаблюдение в класните стаи и квалифициран преподавателски екип. Разполага и със столова с вкусна храна.
За развлечение на учениците има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.
СОУ "Христо Ботев" е мястото, където Вашето дете ще получи стабилно образование и отличен старт в живота.

ПАРАЛЕЛКИ

Паралелките в СОУ "Христо Ботев" - град Балчик са следните:
- Чуждоезикова;
- Хуманитарна;
- Математика и информатика;
- Природни науки.

ДИРЕКТОР

Директор на училището е госпожа Красимира Кирчева