ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- село Беловец

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- село Беловец

Адрес: село Беловец, ул. "Васил Левски" №31

Тел.: 08344/317;

E-mail: v.levski_ou.bel@abv.bg

ЗА НАС

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" е основно училище, намиращо се на територията на село Беловец, община Кубрат, област Разград. Учебното заведение е с общинско финансиране и обучава 140 деца от 1-ви до 8-ми клас.   
Учебните часове се провеждат в целодневна организация или самостоятелна такава.
Задължителните учебни занятия се провеждат в самостоятелни блокове до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт се провеждат следобед в ПИГ.
Училището разполага с богата материално-техническата база и собствена обновена столова за хранене на учениците, които са в програмата за целодневно обучение. ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" е оборудвано с 2 компютърни кабинета, в които се провеждат часовете по информационни технологии.
В учебното заведение работи и висококвалифициран преподавателски екип, който е всеотдаен в работата си и подхожда с голямо внимание към всеки ученик.
ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" е учебно заведение на територията на село Беловец, което ще даде отлично начало в живота на Вашите деца.

ДИРЕКТОР

Директор на училището е госпожа Галина Ганева.