notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/6292

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ - град Момчилград

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ - град Момчилград 

Адрес: град Момчилград, ул. „Вяра“ №6

Тел.: 03631/32 13;

E-mail: sodu.momchilgrad@gmail.com

Web site: www.sodu-momchilgrad.com

ЗА НАС

СОДУ е средно общообразователно духовно училище, разположено на територията на град Момчилград и се финансира от  спонсори. Училището е основано през 1991 година, а през годините 1992 г. до 1995 г. спонсор на училището е Дианет Вакфъ /фондация „Дианет“/, от 1995г. до 1998 г. спонсорството е поето от Фондация Балкани – София. От септември 1998 г. по споразумение на Република България и Турция спонсорирането е прехвърлено пак на Фондация Дианет. Същевременно през 1999 година между Фондация Диянет Вакфъ и Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България се подписва протокол, с който се утвърждава финансовото и общото сътрудничество.
До настоящия момент в СОДУ – Момчилград са се дипломирали 503, от които 117 момичета и 386 момчета. Те имат всички права да кандидатстват във всички висши училища. Сред завършилите духовното училище в гр. Момчилград има ученици, които са завършили висшето си образование и са се реализирали в различни сфери във и извън страната.
СОДУ гр. Момчилград осигурява безплатен пансион и безплатна закуска, обяд и вечеря на своите ученици. Общият брой на персонала е 22 души, от тях 15 педагогически персонал и 7 обслужващ.
За своите ученици, училището разполага с богата материална база и квалифициран преподавателски екип, които са всеотдайни в работата си.
СОДУ гр. Момчилград е място, където Вашето дете ще се чувства обичано и спокойно!
Очакваме Ви!

ПРИЕМ

СРЕДНО ОБЩООБРAЗOВАТЕЛНО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ приема ученици, всяка година:
Общи сведения за училището:
- СОДУ Момчилград е открито 1991г. От Главно Мюфтийство на Р. България и се спонсорира от фондация Диянет Р. Турция.
- Училището е пряко свързано към министерството на образованието в Р. България.
- СОДУ Момчилград приема ученици след VIII клас като срокът на обучението е четири години.
- Осигурена стипендия за отличен и много добър успех и за випускниците, които продължат обучението си във ВУЗ.
- Целта ни е възпитанието на високо квалифицирани кадри, които да бъдат в услугата на обществото.

Условия, които осигурява училището:
- Безплатно общежитие и храна (закуска, обяд и вечеря).
- За желаещите допълнителни курсове по предмети.
- Възможност за ползване на интернет комуникации.
- Екскурзии в страната и чужбина.
- За желаещите безплатни кандидат-студентски курсов.- В свободно време се организират разнообразни спортни и културни мероприятия.
- Безплатни учебници и тетрадки.

Завършилите ученици получават:
- Диплома за завършено средно образование от Министерството на Р. България.
- Завършилите училището имат право да продължат обучението си във всички университети на Р. България и чужбина.

Необходими документи:
- Свидетелство за завършен VIII клас;
- Медицинско свидетелство;
- Молба по образец;
- Две снимки.

УЧЕНИЦИ

Училището цели, всичките му ученици да се чувстват добре! Ето защо, те имат задължения, които трябва да спазват.
Те са следните:
- да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на доброто му име;
- да не отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
- да се явява в училището с прилично облекло, при въвеждане на униформа – с униформа;
- да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, да не прилага физическо и психическо насилие;
- да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
- да не ползва телефон и др. технически и електронни средства по време на час и без разрешение на учителя;
- да не пречи на учителя при изпълнение на служебните му задължения и на съучениците си по време на часове;
- да не носи оръжие, нож и други предмет, които са източник на опасност;
- да не посещава обществени места без придружител, след определения вечерен час;
- да опазва МТБ и чистотата в училището, спортни площадки, физк. салон, двор;
- да носи ежедневно ученическата си книжка и да я представя при поискване от учителите;
- да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;

КОНТАКТИ

Адрес: гр. Момчилград,
ул. „Вяра“ №6
тел.: 03631/32 13;
www.sodu-momchilgrad.com
e-mail: soiu@abv.bg
sodu.momchilgrad@gmail.com

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е господин AХМЕД БОЗОВ. Той е роден в село Баните, обл. Смолян и е семеен с едно дете.
Образованието си получава в:
- 1999 г. – 2004 г. Университета „19 май“ гр. Самсун, Ислямска теология – Бакалавър
- 2008 г. – 2010 г.  ПУ “Паисий Хилендарски”- Филиал “Л. Каравелов” – Кърджали, спец. Дипломация международни отношения – магистър