ОУ "Васил Левски" - село Грашево

ОУ "Васил Левски" - село Грашево

Адрес: село Грашево 

Тел.: 03549/224;

E-mail: vlevski_grashevo@abv.bg

ЗА НАС

ОУ "Васил Левски" е основно училище (І - VІІІ клас), регистрирано със седалище село Грашево, община Велинград, област Пазарджик. Приемът на ученици се извършва по вид паралелка: непрофилирана и полуинтернатна, а смяната е една и е целодневна.
За своите ученици, учебното заведение предлага богата материална база, приветливи стаи и отличен екип от педагози. Те имат богат и дългогодишен опит и се стремят да дадат необходимото знание на децата.
ОУ "Васил Левски" - село Грашево е отлично учебно заведение, предпочитано от множество родители.
Очакваме Ви!

ДИРЕКТОР

Директор на училището е Муса Салих Онбашиев.