ДГ №129 Приказен свят

Адрес: гр. София, ул. "Kосово поле" № 3

Тел.: +359 2 859 61 49

           +359 2 858 21 83

E-mail: cdg129@abv.bg

Web site: www.129cdg.free.bg

 

ВИЗИЯ

 

Управление на качество в образователната институция чрез иновативни подходи на управление за осигуряване равен достъп до качествено образование. Ситуираният модел в институцията е с концепция интегриране на виртуални и реални ресурси за постигане интегритет в образователните степени предучилищна и начална чрез изграждане на референтни образователни модели, съобразно европейските компетенции.

МИСИЯ

 Формиране на социални личности, със знания, умения и компетентности в съответствие глобализиращото се общество и динамично развиващите се технологии за удовлетворяване потребителите на образователните услуга и продукт.

 

ПРИОРИТЕТ

 Управление на качеството в предучилищната образователна институция

 

ОБУЧЕНИЕ

 В детската градина предлагаме за всички деца:

 • Развиване на творчески и художествени умения;
 • Култура на поведение в обществото;
 • Музикална и двигателна култура;
 • Квалифицирани педагози;
 • Проследяване развитието на детската личност- входно и изходно ниво;
 • Медицински контрол;
 • Здравословно хранене;
 • Консултации с родителите относно развитието на децата им;

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето; 

Провеждат се под ръководството на хонорувани външни специалисти избрани чрез конкурс, доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст;

Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата;

Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността;

Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост;

Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;

Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано;

Децата не само се обучават. Те демонстрират своята практика пред други деца и възрастни, участват в конкурси, състезания,
празници, тържества, форуми на изкуствата на знанията и уменията;

Наблюдава се тенденция кьм пълна посещаемост на практиките и участие на всяко дете в няколко практики;

Изявяват се на големи сцени, в спортни зали, на стадиони, в телевизионни игри и състезания;

Удостоени са с множество награди и отличия-грамоти, свидетелства, плакети, статуетки, поздравителни адреси, подаръци и др.; /снимки/

Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират дейността; 

 

ДЕЙНОСТИ

 • английски език;
 • немски език
 • латино танци
 • логопед
 • бойни изкуства;
 • футбол;
 • приложни изкуства
 • народни танци;
 • солово пеене и пиано
 • гимнастика
 • шах
 • балет
 • тенис на корт
 • Провеждат се още:
 • лагер на море;
 • лагер на планина;
 • ски-училище;
 • еднодневни излети до различни местности на Витоша, София и страната;
 • други развлечения;

 

 

ТЕАТЪР

 Всеки месец /най-малко веднъж в месеца/ на място се провеждат интересни театрални постановки с образователен характер.