ЕТ СОФИЯ ЦЕНТЪР РАДКА АЛЕКСАНДРОВА

 

Адрес: гр.София, бул. Патриарх Евтимий" №16 

Телефон: 0885 100 395

Е-mail: sofia_centre@allianz.bg

 

ЗА НАС

 София Център Радка Александрова е едноличен търговец в град София. Фирмата е основана през 2008 година, с основна дейност съсредоточена във финансовите услуги, банкирането и застраховане. Извършва всички видове застраховки и услуги в сферата на застраховането. Дружеството е партньор с един от лидерите в застраховането, дългогодишен застраховател с ясно принципи и утвърдени позиции на пазара. Сключва едни от най-изгодните застраховки на пазара и предлага изключително конкурентно способни условия и премии за бранша.

Фирмата е една от най-динамично развиващите се в сферата, от съзадаването си до днешна дата е застраховала огромен брой индивидуални и корпоративни клиенти. Постоянно предлага все по-нови решения в областта на застраховането и има индивидуален подход към нуждата на всеки клиент.
Предлага пълния пакет от услуги в застрахователната мрежа:

 • Здравни застраховки
 • Имуществени застраховки
 • Спестовни застраховки
 • Автомобилни застраховки
 • Застраховки с покритие за различни рискове
 • Пенсионно осигуряване, голям набор от услуги с финансов характер, финансови концултации, банкиране и инвестиционни фондове.

 

ПРОДУКТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Автомобилни застраховки

 • Гражданска отговорност за МПС
 • Каско
 • Автоасистанс
 • Злополука на местата в МПС


Банкиране

 • Кредитиране
 • Банкови карти
 • Депозити
 • Сметки и разплащания
 • Електронни услуги
 • Други услуги
 • Тарифи


Застраховки Живот

 • Инвестиционни
 • Здравни
 • Рискови застраховки и злополуки


Лизинг

 • Финансов лизинг
 • Лизингова процедура
 • Оказион


Общо застраховане

 • Застраховки за дома
 • Застраховки за пътуване
 • Отговорности


Пенсионно осигуряване

 • Универсален фонд
 • Доброволен фонд
 • Професионален фонд

ПРОДУКТИ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Автомобилни застраховки

 • Гражданска отговорност за МПС
 • Каско
 • Автоасистанс
 • Злополука на местата в МПС


Банкиране

 • Депозити
 • Сметки
 • Кредитиране
 • Банкови карти
 • Електронни услуги
 • Други
 • Тарифи


Застраховки Живот

 • Инвестиционни
 • Здравни
 • Групови рискови застраховки


Лизинг

 • Финансов лизинг
 • Лизингова процедура
 • Оказион


Общо застраховане

 • Техническо
 • Селскостопанско
 • Транспортно
 • Имуществено
 • Застраховки за пътуване
 • Отговорности
 • Злополуки


Пенсионно осигуряване

 • Доброволен фонд
 • Доброволен фонд по професионални схеми