ВАНИКО ООД

 

Адрес: Благоевград, ул. Черни връх №3

Телефон: 073 882 002
Факс: 073 833 412

Е-mail: office@vaniko.com

Web site: www.vaniko.com

ЗА НАС

Юли 1992 година е основана фирма Ванико ООД в Благоевград. Основателите му са трима машинни инженери, с голям опит в областта. Дейността на фирмата е производство на машинни възли, детайли, машини, проектиране и изработка на инструменти (пресформи, шприцформи и шанци), проектиране на технологично оборудване и термична обработка. Извършва проектиране и производство на резервни части, машини и инструменти

4-ти юли 2008 година е официалното откриване на машиностроителния завод Ванико, и започва с малки стъпки да върви към просперитет и утвърждаването си като сериозен и коректен партньор.
Седем години по-късно, през 2015 година, компанията открива Център за Професионално обучение Ванико, разширява производствената си база и построява нова административна сграда.
В момента фирмата работа с над 200 служители, с висока професионална квалификация, образование и мотивация за работа, което позволява на компанията да е гъвкава, иновативна в решенията си и с висок капацитет на производителност.
Ванико се стреми непрестанно да увеличава капацитета си, да е в крак с всички нови технологии в металообработването и да поддържа лидерските си позиции в бранша. Инвестира постоянно в нови металообработващи машини, с което да подобри качеството на работа и да улесни своите служители. Разширява партньорската си част и поддържа стабилна дистрибуторска мрежа. Поддържа високи стандарти на работа и отговорност към поети срокове и задължения.
Компанията ежедневно внедрява най-новите машини и технологии за изработка и проектиране на пресформи, шприцфопрми, шанци и детайли, както и при производството на машинни възли и машини. Обработва корпусни детайли от алуминий, чугун, стомана. Извършва производство на ротационни детайли - оси, валове, зъбни колела, винтове и много други. Прави обработка посредством стругове с NC и CNC управление. Работи с кръгли, плоски и вътрешни шлайф машини, зъбошлифовъчни и зъбонарезни машини.

 

ПРОИЗВОДСТВО

 • Обработка на детайли с универсални и CNC машини
 • Проектиране и изработка на инструменти
 • Термична и химикотермична обработка
 • Заваряване и наваряване
 • Обработка на листов материал
 • Измервателна лаборатория

ЦПО ВАНИКО

Професионалното обучение във Ванико ООД осигурявa професионална квалификация на работниците и служителите във фирмата, също така и на желаещите да придобият квалификационна степен. Системата на обучение е относително самостоятелна, отличава се с голяма гъвкавост и динамичност.
Основните задачи на ЦПО – Ванико ООД са придобиване на професионална квалификация, придобиване на правоспособност за професии и упражняване на регулирани професии, усъвършенстване на професионалната квалификация, формиране на мотивационна система за реализация и обща култура на основата на националните и общочовешките ценности. Лицензирани професии, които можете да придобиете са:

 • Машинен техник - Машини и системи с ЦПУ;
 • Машинен техник - Технология на машиностроенето;
 • Машинен оператор - Металорежещи машини;
 • Машинен монтьор - Металообработващи машини;
 • Стругар - Стругарство;
 • Шлосер - Шлосерство.

Дружеството издава свидетелство за професионална квалификация, одобрено от МОН.

 

КОНТАКТИ

Адрес Магазин:
град Благоевград, ул. "Георги Попов" № 44

Адрес Производствена база и офиси:
град Благоевград, ул. "Черни връх" № 3
Телефон: 073 882 002
Факс: 073 833 412
e-mail: Sasho.Vajarov@vaniko.com
e-mail: office@vaniko.com

Продуктов мениджър:
Телефон: +359 73 881 085
e-mail: Svetozar.Nikolov@vaniko.com
Учебен Център:
Телефон: +359 89 555 69 76
e-mail: Hristina.Filcheva@vaniko.com