НУ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" - град Бяла

НУ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" - град Бяла

Адрес: гр. Бяла, ул. "Стефан Стамболов" 52

Тел.:  0817/73 461; 0817/72 696;

Факс:0817/73 461;

E-mail: veselina.angelova@dbv.bg

ЗА НАС

В НУ ” П.Р.Славейков ” се обучават ученици от I до IV клас. За първокласниците са осигурени по двама педагози на всяка паралелка, като децата са ангажи-рани в задължителни учебни занятия от 8.00ч до 12.00ч След обяд следват: отдих, самоподготовка и дейности по интереси в ПИГ до 16.30ч. В нашето училище имаме специално оборудвани кабинети по информационни технологии и по безопасност на движението по пътищата, както и голям и оборудван физкултурен салон. От тази година, благодарение на община Бяла, която спечели проект финансиран от няколко европейски държави, разполагаме със съвсем нов медицински кабинет, обзаведен по европейски стандарти. Разполагаме с просторна столова, в която учениците закусват и по време на отдиха обядват, под контрола на учителите ни.Училището е обновено, благодарение на осъществен проект съвместно с община Бяла по програма „Фар”и наистина има вид на европейско училище. По проект на ПУДОС „ За чиста околна среда” с нова визия е и училищния двор, в който има нови пейки, кошчета за отпадъци, красива градинка с чешмичка.
С помощта на спечелени проекти, учениците ни всеки ден получават безплатна закуска , а два пъти седмично допълнително и безплатен плод.
Започваме работа по реализирането на още два спечелени проекта: единият, от които е за обзавеждане на занималня и включва закупуването на мебели , игри и книги за следобедните занимания на първокласниците, а другият- за изработване на елементи на ученическа униформа, чрез които нашите ученици ще се отличават от учениците от другите училища в града ни.
Ако желаете възможност за допълнителни занимания по изобра-зително изкуство, музика и спорт, ранно изучаване на английски език и компютърни технологии, както и латино-танци, йога , с нас педагоги-ческия колектив и треньори специалисти, запишете Вашето дете в НУ”П.Р.Славейков”- гр. Бяла, където то ще расте, учи и преодолява трудностите, защото ще бъдем заедно!
Изберете най-доброто място за Вас и Вашето дете!

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е госпожа Веска Ангелова.