Галина Николаева

Галина Николаева

Понеделник, 07 Юли 2014г. 16:14ч.

ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: гр. Костенец, ул. “Изгрев“ No 1

E-mail: stefan.milchev@fireproducts.eu

Web site: www.fireproducts.eu

ЗА НАС

ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е фирма, която води своята икономическа история от 2008 година, със седалище и адрес на управление град Костенец. Регистрирана е с правна форма - еднолично дружество с ограничена отговорност. ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД развива своята основна икономическа дейност в сферата на производство на изделия от дървен материал, корк и слама, служещи за палене на огън.
ФАЙЪРПРОДЪКТС ПЛАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е динамично развиваща се фирма, която целеустремено върви, към трайното налагане на коректен, търсен и предпочитан бизнес партньор. Цените на продуктите са достъпни.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин СТЕФАН АНДРЕЕВ МИЛЧЕВ.

Понеделник, 07 Юли 2014г. 14:06ч.

АЛУМИНА ЛУКС КОМЕРС ЕООД

АЛУМИНА ЛУКС КОМЕРС ЕООД

Адрес: гр. София, бул. Св. Климент Охридски 48А

Тел.: 02/962 44 42;

Факс:02/962 44 43;

E-mail: aluminalux@itp.bg

ЗА НАС

Алумина Комерс ООД е фирма, която е регистрирана през 2008 година със седалище и адрес на управление град София. Правната ѝ форма е - еднолично дружество с ограничена отговорност. Алумина Лукс Комерс ЕООД е една динамично развиваща се фирма в областта на производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, окачени фасади, външни и вътрешни ролетни щори, зимни градини.
Компанията извършва висококачествени услуги, като гаранция за това е сертификацията ѝ по ISO 9001:2008. Цените, на предлаганите от фирмата дейности, са напълно достъпни. Тези и редица други предпоставки правят Алумина Лукс Комерс ЕООД, търсен и предпочитан партньор.

ДЕЙНОСТИ

Фирмата Алумина Лукс Комерс ЕООД е специализирана в производство и монтаж на: алуминиева и PVC дограма,
- окачени фасади ;
- външни и вътрешни ролетни щори ;
- зимни градини ;
- търговско обзавеждане ;
- охранителни ролетки ;
- блиндирани, външни и интериорни врати за търговски обекти ;

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ИВАН ДИМИТРОВ БАЙКОВ.

Понеделник, 07 Юли 2014г. 12:16ч.

ПРОНО ЕООД

ПРОНО ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Иван Вазов No 12, ет. 5

Тел.: 02/980 51 01;  02/980 53 14;

Факс:02/980 48 49;

E-mail: prono_mo@mail.bg

Web site: www.prono-mo.com

ЗА НАС

Фирмата "ПРОНО” ЕООД е правоприемник на проектантска организация на Министерство на отбраната ИПП “ПРОНО”, която е основана през далечната 1950 година с основен предмет на дейност, насочен в областта на осигуряване с проучвателни и проектни работи за нуждите на отбраната и на ведомства за гражданско строителство, аеродрумно строителство, градоустройствени решения, благоустрояване и др.
До 1999 година “ПРОНО” е поделение към състава на Министерство на отбраната, част от Българската армия към отдел “Военно строителство”.
След това преминава през други преобразувания и от 19 април 2001 година “ПРОНО” ЕООД е напълно самостоятелно търговско дружество със 100% държавно участие. Основната дейност на компанията е: проучване и проектиране на строителни обекти и извършване на авторски надзор. ПРОНО ЕООД няма регистрирани клонове и представителства в страната, и чужбина, и няма участия в други дружества.
“ПРОНО” ЕООД разполага с високо квалифициран екип от специалисти с богат и дългогодишен стаж, познаващи отлично нормативната и законова уредба, свързана с проектирането и строителството. Щатният състав се състои от 22 души, организирани в пет специализирани ателиета по основните части на проектирането :
- “архитектурна”
- “конструктивна”
- “електрическа”
- “водопровод и канализация и вертикална планировка”
- “отопление, вентилация и климатизация”.
Всички проектанти имат удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
За специфични проучвателни и проектни работи се привличат външни специалисти – технолози, геолози, интериорни дизайнери и др. по граждански договори.

ДЕЙНОСТ

“ПРОНО” ЕООД извършва проучвателни и проектантски дейности, които включват :
- извършване на предпроектни проучвания ;
- разработване на инвестиционни проекти ;
- упражняване на авторски надзор при изпълнението им ;
- инженерно – архитектурно заснемане на сгради ;
- строително – технически експертизи ;
- изготвяне на проектно-сметни документации и количествено – стойностни сметки за ремонтни работи ;
- проекти за устройствени планове ;
- други, свързани с правата и задълженията на проектанта в инвестиционния строителен процес ;
С оглед на това, че “ПРОНО” ЕООД работи предимно по проекти, съдържащи класифицирана информация, за обекти, които са свързани със сигурността на страната и обекти със специално предназначение на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, голяма част от служителите в него имат допуск до различни нива на секретност и отговарят изцяло на изискванията на Закона за защита на класифицирана информация /ЗЗКИ/ и Правилника за приложението му /ППЗЗКИ/.
Дружеството притежава специални регистрации и/или разрешения и лицензи с оглед предмета на дейност - проучване и проектиране в областта на градоустройството и инвестиционното строителство, както следва:
- СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000 БДС ISO:2001.
- РЕГИСТРАЦИЯ на служителите в КАБ и КИИП - Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – с пълна проектантска правоспособност.
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ №361/11.02.2010 г. , издадено от “Овергаз Техника” за проектиране, изграждане и монтаж на газо-снабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ.
- РЕГИСТРАЦИЯ по Закона за защита на класифицираната информация.
- РЕГИСТРАЦИЯ по Закона за защита на личните данни.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ

По проекти на “ПРОНО” ЕООД са изградени :
- жилищни квартали в по-големите градове ;
- административни и обществени сгради ;
- детски градини ;
- инженерна инфраструктура ;
- благоустройствени обекти ;
- обекти по частни поръчки и др. ;
По-крупни реализирани проекти в София са :
- седемнадесететажната сграда зад НДК, известна като “ПРОНО”;
- сградата на Министерство на отбраната срещу “Пирогов”;
- сградата на Министерство на финансите на ул. “Раковски”;
- Националния военно-исторически музей;
- жилищен комплекс на 5-ти километър;

КОНТАКТИ

гр. София,
ул. “Иван Вазов” № 12, ет. 5
тел. 980 51 01, 980 53 14
факс: 980 48 49
GSM 0885/ 622 636
email: prono_mo@mail.bg
office@prono-mo.com

УПРАВЛЕНИЕ

Управител:
КИРО АТАНАСОВ КИРОВ
Едноличен собственик на капитала:
Министерство на отбраната

 

 

Понеделник, 07 Юли 2014г. 10:53ч.

ВОДОЛЕЙ 2002 ЕООД

ВОДОЛЕЙ 2002 ЕООД

Адрес: гр. Враца, бул. Драган Цанков №1, Складова база Плимекс, гостилница Рубин

E-mail: vodoley2002@abv.bg

Web site: www.vodoley-2002.com

ЗА НАС

"ВОДОЛЕЙ 2002" е компания, която е основана през 2002 година, със седалище и адрес на управление град Враца. Фирмата има дългогодишен и богат опит в сферата на производството на тестени изделия и закуски. Тя е добре позната под логото "Тя & Той" и е изградила добър авторитет на фирма, която предлага високо качество и новаторско мислене, изненадвайки клиентите си с атрактивна визия на продуктите си.
Ние от "ВОДОЛЕЙ 2002" сме лидери на пазара в Северозападна България, в производството на баници и тестени закуски от типа "Производство на място". На наше разположение са 15 обекта, които са разположени в градовете Враца , Мездра.
Обектите ни разполагат с отлична, съвременна материална база и нова техника, което повишава стандартите за качеството на произведените изделия, също така отговарят на изискванията на БАБХ за безопасност и контрол на качеството на храните.
Това на, което залагаме е непрекъснатата преквалификация на персонала занимаващ се с производството на продуктите, както и безупречното обслужване в обектите ни за продажба на дребно. Основната ни задача е чрез високо качеството и достъпни цени да удовлетворим нарастващите желания на съвременния потребител във всеки ценови сегмент на пазара.
Марката "Тя & Той" е патентована.

ПРОДУКТИ

Нашите продукти се отличават, както с изключителните си вкусови качества, така и с богатото си разнообразие от :
- Банични изделия
- Закуски
- Ролета
- Пици
Предлагаме всички наши продукти и в суров замразен вид.

ОБЕКТИ

Предприятия с производство и на място
Предприятие гр.Враца - Складова база Плимекс, обект Рубин
Обект Дъбника - до блок №10
Производство на място
Пицария "Тя & Той " Враца ж.к. "Дъбника" - до пазара
Толи закуски "Тя & Той " "Лукашов " - 4- Враца - Център
Топли закуски "Тя & Той " площад " Суми " Враца
Топли закуски "Тя & Той" площад "Благоев " - Враца
Пекарни
Топли закуски - Мездра "Тя & Той"
Топли закуски " Тя & Той" до бл. 26 - Враца
Топли закуски "Тя & Той " ул. " Иванка Ботева " Враца
Топли закуски "Тя & Той " ул. " Иванка Ботева " Враца
Толпи закуски "Тя & Той" до Лукойл - Враца
Топли закуси "Тя & Той" ул. "Леонова " 77 до "Домашен Майстор " Враца
Топли закуски "Тя & Той" ул. "Драган Цанков" - Враца
Продажба на място
Мобилни павилиони

КОНТАКТИ

Гр. Враца , бул.Драган Цанков №1
Складова база Плимекс, гостилница Рубин
Тел за контакти:
Петър Цветков 0898 41 33 66
Валентина Цветкова 0898 41 33 63
Електронна поща : vodoley2002@abv.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин ПЕТЪР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ.

 

 

Понеделник, 07 Юли 2014г. 10:21ч.

БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ ЕООД

БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ ЕООД

Адрес: гр. Плевен, ул."Цар Симеон" No 8

Факс: 064/848 964;

ЗА НАС

БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ ЕООД е фирма, която се намира на територията на град Плевен. Основана е на 2 октомври 2003 година, с правна форма на управление - еднолично дружество с ограничена отговорност и е 100% държавна собственост. Основен предмет на дейност на БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ ЕООД е външнотърговска дейност, управление на български предприятия в Либия, осъществяващи геоложки проучвания, добив на минерални суровини и строителство на добивни мощности.
Компанията притежава концесионните права за добив на нефт от България в Либия.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител :
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАЙДАРСКИ
Едноличен собственик на капитала :
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 

Понеделник, 07 Юли 2014г. 10:12ч.

ПОЛИ ПП ООД

ПОЛИ ПП ООД

Адрес: гр. Враца, ул. Драган Цанков 1

Тел.: 092/642 313;

E-mail: polina1960@abv.bg

ЗА НАС

Фирмата ПОЛИ ПП ООД е със седалище и адрес на управление град Враца. Регистрирана е с правна форма - дружество с ограничена отговорност. Основната икономическа дейност на компанията е насочена в сферата на търговия на едро с :
- Захарни изделия ;
- Алкохол ;
- Перилни и почистващи препарати ;
Фирмата се занимава още с производство на безалкохолни напитки.
Магазинът на ПОЛИ ПП ООД, можете да намерите в град Враца на ул. Драган Цанков 1.
Дружеството предлага висококачествени продукти на достъпни цени, а обслужването е отлично. Ето защо, ПОЛИ ПП ООД е утвърден и предпочитан магазин.

УПРАВЛЕНИЕ

Управители :
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

 

 

Понеделник, 07 Юли 2014г. 09:33ч.

ЮППИ ООД

ЮППИ ООД

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров No 10

E-mail: maxmark1@gmail.com

ЗА НАС

Фирмата е ЮППИ ООД е със седалище и адрес на управление град Горна Оряховица, област Велико Търново. Компанията води своята икономическа дейност от 2011 година с правна форма - дружество с ограничена отговорност. ЮППИ ООД е собственик на верига магазини на самообслужване - супермаркети - обекти за производство на готови за консумация кулинарни изделия.
Основната цел на дружеството е да осигури на клиентите си най - доброто, компетентно и качествено обслужване, в търговската си верига. Друг важен факт за ЮППИ ООД, е че предлага само висококачествени продукти на достъпни цени. Тези, а и редица други факти, правят компанията добре познат, утвърден и предпочитан партньор на редица доволни клиенти.

УПРАВЛЕНИЕ

Управители и съдружници :
ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ
ЮЛИЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ СТОЕВ

 

 

Петък, 04 Юли 2014г. 16:32ч.

ПРОСТОР 005 ЕООД

ПРОСТОР 005 ЕООД

Адрес: гр. Варна, ул. Васил Друмев 27, ет. 2, ап. 2

Тел.: 052/648 562;

E-mail: prostor_05_eood@abv.bg

ЗА НАС

Фирмата Простор 005 ЕООД е регистрирана през 2009 година, с местоположение на територията на град Варна. Компанията се развива с основен предмет на дейност, в сферата на строителството. ПРОСТОР 005 ЕООД извършва строително - ремонтни и строително - монтажни дейности. Към момента дружеството извършва дейностите си на територията на Община Варна и региона.
ПРОСТОР 005 ЕООД разполага със специализиран екип и необходимите съоръжения, за качественото извършване на посочените услуги. Като новосъздадена и динамично развиваща се, фирмата се налага на пазара с бързи темпове, като коректен и предпочитан партньор.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е госпожа СЪБКА РАШКОВА ПЕТАНОВА.

 

Петък, 04 Юли 2014г. 16:22ч.

ВИДА ВИНТ ООД

ВИДА ВИНТ ООД

Адрес: гр. Враца, ул. Никола Вапцаров 1

Тел.: 092/64 64 60;

E-mail: vida_vint@abv.bg

Web site: www.vida-vint.com

ЗА НАС

Фирмата Вида-Винт ООД е основана края на 2009 година, с местоположение град Враца. Дружеството е специализирано в сферата на внос, търговия и дистрибуция на материали и консумативи за мебелното производство , скрепителни елементи по DIN , дюбелна и анкерна техника , химически продукти и инструменти .
Като новосъздадена и изключително динамично развиваща се компания, нашата цел е да предложим на клиентите си не само добро обслужване и персонален контакт, но и да изградим в тях едно трайно доверие в качеството на предлаганите от нас продукти. Стремим се също така наложим и затвърдим нашата позицията на коректен и надежден бизнес партньор. Удовлетворението на клиентите от продуктите ни означава много за нас, затова създаването на дълготрайни връзки и партньорство са наш личен успех. В този аспект Вида - Винт ЕООД провежда гъвкава ценова политика на преференциални цени за производители и търговци на едро.
Нашите основни цели и задачи са:
- Дългосрочно партньорство и сътрудничество с нашите клиенти;
- Доставка на висококачествени продукти с гарантиран произход при оптимално съотношение качество/цена;
- Стремеж за предлагане на максимално широка гама от продукти , съобразена с изискванията на клиента и със съвременните тенденции в производството,
- Конкурентна ценова политика и специални отстъпки за лоялни клиенти;
- Компетентни консултации и професионално отношение;
- Добро обслужване, персонален контакт и изграждане на доверие в клиентите;
- Поддържане на оптимален и динамичен склад с възможност за бързи доставки;
- Лоялност, коректност и уважение към всички партньори.
Фирмата цени изключително високо своите клиентите и се старае да се вслушва в мнението и препоръките им, за да им осигури максимална полза и да им даде оптимално задоволяване на потребности.
За запитавания , както и да дадете Вашите мнения и препоръки , моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати !
Вашето мнение е ценно и важно за нас! Очакваме Ви !

ПРОДУКТИ

ВИДА ВИНТ ООД предлага следните висококачествени продукти :
Мебелен обков
- Алуминиеви кант профили
- Алуминиеви мебелни крака и дистанционери
- Алуминиеви профили за вратички
- Дръжки за интериорни врати
- Елeменти и аксесоари за гардероб
- Елементи и аксесоари за кухни
- Елементи и аксесоари за офис мебели
- Изтеглящи механизми за чекмеджета
- Инструменти и консумативи
- Кантове за плоскости
- Ключалки
- Крепежни и свързващи елементи
- Лепила, силикони и китове
- Материали за мека мебел
- Материали и елементи за интериорни врати
- Мебелни дръжки
- Мебелни закачалки
- Мебелни колелца
- Метални мебелни крака и дистанционери
- Механизми за вграждане в кухня
- Механизми за плъзгащи врати
- Механизми и елементи за разтегателни маси
- Мивки и аспиратори
- Ножици, амортисьори, мех. за легла
- Осветление за мебели
- Панти
- Пластмасови мебелни крака
- Рафтоносачи, стъклодържачи и огледалодържачи
- Системи за магазини
- Тапи за винтове и минификс
Крепежни елементи
- DIN 84
- DIN 125
- DIN 127
- DIN 314
- DIN 571
- DIN 603
- DIN 912
- DIN 914
- DIN 931
- DIN 933
- DIN 934
- DIN 963
- DIN 965
- DIN 975
- DIN 985
- DIN 1587
- DIN 6923
- DIN 7504 P
- DIN 7504 K
- DIN 7981
- DIN 7991
- DIN 9021
- Винт за дърво
- Винт за PVC дограма
- Винтове за сухо строителство
- Висока гайка
- Нит - гайка
- DIN 980
- DIN 6798
- ISO 7380
- DIN 471
- DIN 472
- DIN 6799
- Винт за директен монтаж
- DIN 6921
- DIN 6901
- DIN 1481
- DIN 94
- DIN 6330
- DIN 935
- DIN 1624
Дюбелна и анкерна техника
- Дюбели и анкери Фишер
- Винт за директен монтаж в бетон - ТХ 30
Инструменти
- Инструменти UNIOR

КОНТАКТИ

гр.Враца бул."Христо Ботев"129
Тел.факс 092/64 64 60
Моб. 0879 144 944
0879 144 955
e-mail: vida_vint@abv.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Управители на дружеството са :
Светла Василева Димитрова
Емилиян Иванов Кръстев

Петък, 04 Юли 2014г. 16:11ч.

ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД

ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД

Адрес: с. Равно поле, Индустриален център Верила

Тел.: 02/489 12 83;

Факс:02/877 94 57;

E-mail: office@verila-bg.com

Web site: www.verila-bg.com

ЗА НАС

Фирмата Верила Лубрикантс АД е със седалище и адрес на управление град София. Компанията е наследила богатите и утвърдени традиции на създадената през далечната 1945 година химическа фабрика "Верила".
В периода от 1968 до 1990 година е направена цялостна реконструкция и модернизация на облика на фирмата като в действие са пуснати редица нови мощности.
През 1998 година, Верила е приватизирана, а в края на 2007 година ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИН ЕАД придобива 75 % от акциите на дружеството. По този начин е основано ново дружество Верила Лубрикантс АД, мажоритарен собственик в което е ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД.
Към днешна дата основната производствена дейност на компанията Верила Лубрикантс АД е разделена в следните направления:
- богата гама от качествени консистентни смазки с конвенционално и специализирано приложение ;
- антифризи, течности за чистачки, миещи препарати за бита и индустрията, антипенители и други нестандартни продукти ;
- антиобледенителни течности за зимна поддръжка на пътна инфраструктура, паркове, алеи, паркинги и други ;
Дейността, която Верила Лубрикантс АД извършва е многообразна. Тя обхваща диапазона от производствена до научно-изследователска, инженерингова и развойна дейност в областта на консистентните смазки и редица други спомагателни средства за индустрията. Дружеството има на свое разположение съвременни лаборатории, утвърдени висококвалифицирани специалисти и научни работници, които правят производството гъвкаво по отношение изменящите сеи нарастващите нужди на клиентите и изискванията на пазара. Внедрена е системата за контрол на качеството ISO - 9001: 2008.
Цялостната дейност на Верила Лубрикантс АД е разположена в непосредствена близост до град София, а производствената база се намира в близост до автомагистрала "Тракия", което е благоприятно по отношение на транспортните комуникации в България и ЕС. Също така компанията разполага със собствен ЖП терминал и връзка с линията София - Пловдив. Разполага и със собствена пречиствателна станция, самостоятелна енергийна система и независими водоизточници. Верила Лубрикантс АД е напълно обособена производствена единица със затворен производствен, изследователски и технологичен цикьл. Има също така и собствена утвърдена дистрибуторска мрежа покриваща цялата страна.
Ето защо ние сме желани партньори в производството и търговията с консистентни смазки, смазочни масла и други спомагателни средства за индустрията.
Верила Лубрикантс АД е горд носител на множество престижни награди и отличия от много вътрешни и международни изложения. Независимо от постигнатите успехи Верила Лубрикантс АД непрекъснато развива производствените си листи и повишава качеството на произвежданите продукти и суровини, за което свидетелстват както сертификатите за качество, така и отзивите на нашите дългогодишни партньори и клиенти.

МИСИЯ

Мисията, която компанията следва е :
- С прилаганите етични бизнес стандарти и практики, Верила Лубрикатнтс АД е оценена като един от най-добрите партньори за клиенти, доставчици и служители.
- Ние никога не забравяме факта, че ние сме в бизнеса, за да помагаме на нашите клиенти и че тяхното пълно удовлетворение е от първостепенно значение за нашия успех.
- Ние гарантираме, че всички наши клиенти са в състояние да получат продукт, който е съобразен с техните нужди.
- Според необходимостта от нестандартни смазочни продукти при голяма част от клиентите, ние сме готови да откликнем и съвместно с тях да създадем и развием нужния продукт. Модерната Изпитателна лаборатория, опитните специалисти, качествените суровини и внедрените съвременни технологии са ключа за постигане на краен успех.
- Нашата цел е да осигуряваме бързо и ефективно обслужване и доставка до всеки един клиент, заедно с приятелски настроен и професионален екип.

ПРОДУКТИ

ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД предлага богата гама от продукти разделени в следните категории :
СМАЗКИ
- Смазки на базата на обикновени и смесени сгъстители
- Литиеви смазки без ЕР свойства
- Литиеви смазки с ЕР свойства
- Литиеви смазки с ЕР свойства и твърди смазочни материали + Long Life смазки
- Полу-течни литиеви смазки с ЕР свойства
- Калциеви смазки
- Литево-калциеви греси
- Комплексни смазки
- Литиеви комплексни смазки
- Алуминиеви комплексни смазки
- Калцива сулфонатна комплексна смазка
- Смазки на базата на въглеводородни и неорганични сгъстители
АНТИФРИЗ
- Стандартни антифризи
- Антифризи с удължен сервизен интервал
ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ
- Зимни
- Летни
СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ
- DOT 3
- DOT 4
ДЕТЕРГЕНТИ
- Антипенители
- Битова химия
ВЕРИЛА АНТИЛЕД

ПАРТНЬОРИ

В БЪЛГАРИЯ
- КЦМ, Пловдив
- Мини Марица Изток
- АЕЦ Козлодуй
- Лукойл България
- Петрол Холдинг Груп, София
- БДЖ Холдинг ЕАД
- Стомана Индъстри, Перник
МЕЖДУНАРОДНИ
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. – Турция
- Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" – SA Румъния
- Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" – SA Румъния
- "ŽELEZNICE SRBIJE" AD – Сърбия
- Naftal – Алжирска народно-демократичнрепублика
- EESTI ENERGIA KAEVANDUSED AS – Естония

ЛАБОРАТОРИЯ

Изпитвателната лаборатория на ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД е модерна лаборатория за изпитвания на смазки, течности за автомобила, антиобледенителни и размразяващи течности, битови и спомагателни течности за промишлеността, в съответствие с изискванията на международни, европейски, регионални и национални стандартизационни документи (ISO, EN, DIN, ASTM, БДС).
Лабораторията разполага със съвременни изпитвателни средства, някои от които са единствени на територията на Р. България.
Изпитвателната лаборатория се извършват изпитвания на класификационни показатели като: пенетрация при ниски температури, работоспособност при високи температури, водоустойчивост при статични и динамични условия, антикорозионни свойства в динамични условия, механична стабилност, окислителна стабилност, както и изпитвания на технически показатели на смазки: конусна пенетрация, температура на прокапване, колоидна стабилност, неутрализационно число, съдържание на вода, съдържание на механични примеси, противозадирни и противоизносни свойства.
Лабораторията на Верила Лубрикантс АД помага на клиентите да сведат до минимум разходите на време и средства за ремонти, както и да решава проблеми, преди те да станат големи и водещи до финансови загуби. Изпитвателната лаборатория помага на производителите на смазочни материали с контрол на качеството, формулиране и т.н.

АНАЛИЗИ И ИЗПИТВАНИЯ
Изпитвателната лаборатория е специализирана за изпитвания на класификационни и технически показатели на смазки:
- конусна пенетрация
- температура на прокапване
- работоспособност при ниски и високи температури
- водоустойчивост при статични и динамични условия
- антикорозионни свойства в динамични условия
- механична стабилност
- окислителна стабилност
- колоидна стабилност
- съдържание на вода
- неутрализационно число
- съдържание на механични примеси
- противозадирни и противоизносни свойства
Освен анализи на смазки в Изпитвателната лабораториясе извършва определяне на:
- плътност и относителна плътност на течности в температурен диапазон от 0 до 90оС
- кинематичен вискозитет и вискозитетен индекс
- метилови естери на мастни киселини, метанол, глицерин с газова хроматография
- рН
- съдържание на вода чрез обемно титруване по метода на Карл-Фишер
- индекс на рефракция
- цвят на течности с колориметър
- пламна температура в отворен тигел
- пламна температура в затворен тигел
- температура на начало на кристализация/замръзване
- инфрачервен спектър
- температура на кипене на антифриз, спирачни течности
- съдържание на активни вещества в миещи препарати

КОНТАКТИ

Индустриален център Верила
п.к.2129, с. Равно поле
Софийска област
Отдел „Продажби“
тел/факс: 02/4894596
plasment@verila-bg.com
Отдел „Покупки“
тел: 02/4894597
krastev@verila-bg.com
Отдел „Счетоводство“
тел: 02/4894619
schetovodstvo@verila-bg.com
Отдел „Човешки ресурси“
тел: 02/4891283
ivanova@verila-bg.com
Изпитвателна Лаборатория
тел: 02/4894844
lab@verila-bg.com
Отдел „Развитие и внедряване“
тел: 02/4894839
kodzhabasheva@verila-bg.com
Сътрудник на изпълнителния директор
тел: 02/4891283
office@verila-bg.com