СОНИК СТАРТ ООД

 

 Стопанска организация Соник Старт

Адрес: град София, ул. Русаля №9A

Телефон: 088 62 09 655

Е-mail: start@sonikstart.eu

Web site: www.sonikstart.eu

ЗА НАС

Стопанска организация Соник Старт е специализирана в областта на консултирането, социалното предприемачество и услуги, засягащи подкрепа в България и международни партньорства. 

Соник Старт извършва медиация, организационно консултиране, подпомагане развитието на човешките ресурси в нестопански и стопански организации. Създава насърчаващи и сплотяващи планове за работни екипи, провежда обучения и предоставя супервизия в хуманитарния сектор.
Организацията е основана през 2008 година, като най-активно развива публично-частни партньорства и подпомага социалните услуги в общините Първомай, Ихтиман, Марица, Брезово, Каварна, Елхово, Сливен, Пещера, Садово, Пордим, Сопот, Елин Пелин, Ракитово, Велинград, Драгоман, Левски, Червен бряг и други. Освен с общините Соник Старт работи и върху реализацията на услуги с над 50 корпоративни клиента.
Водеща мисия на Соник Старт е подобряване на социалните умения на деца и възрастни, подобряване качеството им на живот, прилагайки съвременни и изпитани методи на работа, подход към уязвимите групи, както и превенция на социалното игнориране и преодоляване неговите последици. Защитава интересите на децата и семействата, подпомага общности, фокусирайки се върху тяхната положителна промяна. Прилага иновативни и ефективни методи и подходи в своята работа. С дългогодишни усилия и труд стопанска организация Соник Старт се е превърнала в най-големият доставчик на социални услуги в България и заема лидерски позиции в развитието на социалната работа.


Соник Старт провежда мащабни кампании и инициативи за повишаване обществената чувствителност към правата и закрилата на децата и уязвимите групи и приобщаване на заинтересованите страни в дейности по оказване на подкрепа на децата и семействата в общността. Притежава центрове за активно реализиращи програми за подкрепа в цялата страна. Освен тях е заложила много и на мобилните екипи, обмяна на опит и стимулиране на добро сътрудничество приложими в цялата страна.
за нуждите на развитието на своята дейност както и на човешкия ресурс, който привлича, Соник Старт инвестира непрестанно в обучения и усъвършенстване на на своите работни екипи, включвайки въвеждащи и специализирани обучителни програми, детайлно разработени и фокусирани във всяка професионална компетенция. от 2010 година провежда също и активна доброволческа програма, а от 2011 - стажантска програма за подкрепа на активни младежи, който желаят да се развиват в социалната сфера професионално.

 

ЦЕНТРОВЕ

 

 • Комплекс за социални услуги „СТАРТ“ – София;
 • Дневен център за стари хора – Драгоман;
 • Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Червен бряг.
 • Центрове за обществена подкрепа: Ихтиман, Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Драгоман, Каварна, Балчик и Червен бряг;
 • Дневен център за деца с увреждания – Карлово;
 • Център за настаняване от семеен тип в Карлово, Червен бряг, Левски, Драгоман;
 • „Социален асистент“ и „Домашен помощник“: Първомай;
 • Дневен център за възрастни хора с психични увреждания – Сливен;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция – Левски;

 

КОНТАКТИ

 

 • ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

адрес: гр. София, ул.”Русаля” № 9A
телефон: +359 886209655
e-mail: start@sonikstart.eu
www.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 

 • ЦНСТ – ПЪРВОМАЙ

адрес: гр. Първомай, ул. “Крали Марко” №22А
телефон: +359 882426982
e-mail: parvomay2@sonikstart.eu
www.parvomay2.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ЦОП – КАРЛОВО

адрес: гр. Карлово, пл. “20-ти юли”№10
телефон: +359 33555771
мобилен телефон: +359 882350509
e-mail: karlovo1@sonikstart.eu
www.karlovo1.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,00 часа – 17,30 часа

 • ЦОП – ЧЕРВЕН БРЯГ

адрес: гр.Червен бряг – ДГ”Зора”,сграда №2
телефон: +359 065093117
мобилен телефон: +359 887078018
e-mail: chervenbryag1@sonikstart.eu
www.chervenbryag1.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ЦОП – ЛЕВСКИ

адрес: гр.Левски, ул.„Георги Бенковски” №2
телефон: +359 65093080
мобилен телефон: +359 888818510
e-mail: levski1@sonikstart.eu
www.levski1.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ЦОП – ПЪРВОМАЙ

адрес: гр. Първомай, ул. “Гимназиална” № 1
телефон: +359 33698861
мобилен телфон: +359 886203742 | +359 886207985
e-mail: parvomay1@sonikstart.eu
www.parvomay1.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ЦОП – БАЛЧИК

адрес: гр. Балчик, ул.”П.Бе­рон” № 1 А
телефон: +359 57997856
мобилен телефон: +359 888885909
e-mail: balchik1@sonikstart.eu
www.balchik1.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 

 • ЦОП – ДРАГОМАН

адрес: гр. Драгоман, ул. “Христо Ботев” № 19
телефон: +359 71728262
мобилен телефон: +359 884807898
+359 882426928
e-mail: dragoman1@sonikstart.eu
dragoman1.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,00 часа – 17,00 часа

 • ЦНСТ – ЛЕВСКИ

адрес: гр.Левски, ул.”Шипка” № 2
телефон: +359 65093831
мобилен телефон: +359 885572209
e-mail: levski3@sonikstart.eu
www.levski3.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ЦНСТ – КАРЛОВО

адрес: гр. Карлово, ул. “Калоян” № 14
телефон: +359 31338708
мобилен телефон: +359 882385560
e-mail: karlovo2@sonikstart.eu
www.karlovo2.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ДЦДУ – КАРЛОВО

адрес: гр. Карлово, пл. “20-ти юли”№10
телефон: +359 33555309
мобилен телефон: +359 882389551
e-mail: karlovo3@sonikstart.eu
www.karlovo3.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,00 часа – 17,30 часа

 • ЦСРИ – ЛЕВСКИ

адрес: гр. Левски, ул.”Христо Ботев” № 45 – Б
телефон: +359 65093843
мобилен телефон: +359 884382936
e-mail: levski2@sonikstart.eu
www.levski2.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ЦНСТДМУ – ЧЕРВЕН БРЯГ

адрес: гр.Червен бряг –ж.к. “Победа” № 2
телефон: +359 65093831
мобилен телефон: +359 884714543 | +359 884259628
e-mail: chervenbryag2@sonikstart.eu
www.chervenbryag2.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ЗЖ – УИ – ЧЕРВЕН БРЯГ

адрес: гр.Червен бряг, ул.”Александър Стамболийски” № 7
телефон: +359 884541643
мобилен телефон: +359 884772118
e-mail: chervenbryag4@sonikstart.eu
www.chervenbryag4.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 

 • ЦНСТ – ДРАГОМАН

адрес: гр.Драгоман, ул.”Христо Ботев” №19
телефон: +359 887626285
e-mail: dragoman2@sonikstart.eu
www.dragoman2.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 • ДЦДВХУ – ЧЕРВЕН БРЯГ

адрес: гр.Червен бряг, Любен Каравелов №26
телефон: +359 884164941 / +359 884790101
e-mail: chervenbryag3@sonikstart.eu
www.chervenbryag3.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
7,30 часа – 17,00 часа

 • ЦНСТДУ – КАРЛОВО

адрес: гр.Карлово, ул.”Иванка Пашкулова“ № 4
телефон: +359 886203236
e-mail: karlovo4@sonikstart.eu
www.karlovo4.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа

 

 • ДЦСХ – ДРАГОМАН

адрес: гр.Драгоман, ул.”Христо Ботев” №19
мобилен телфон: +359 889411246
e-mail: dragoman3@sonikstart.eu
интернет:
www.dragoman3.sonikstart.eu
Работно време:
от Понеделник до Петък
8,30 часа – 17,00 часа