СЕВИ-ЕМ ООД

СЕВИ-ЕМ ООД

Адрес: гр. София, бул."Цар Борис IІІ"№ 21, секция“Св.Никола”, ет.9, ап.19

Тел.: 02/953 10 26;

Факс:02/953 10 26;

E-mail:  seviem@abv.bg

Web site: www.seviem.com

ЗА НАС

Фирма "СЕВИ-ЕМ" ООД е със седалище град София.Тя стартира дейността си през 2000 година.
Специализирана е в подготовката на вътрешни нормативни актове на счетоводната отчетност, цялостно счетоводно обслужване, данъчни консултации и експертизи, инвестиционни проекти и кредитни обосновки, оперативни консултации в областта на счетоводството и общо икономически проблеми, в съответствие със свързаното с тях законодателство.
За да осигури качеството и надеждността на предлаганите услуги,фирмата ползва услугите на дипломирани експерт счетоводители, квалифицирани счетоводители,с голям практически опит и юристи в областта на трудовите и социално-осигурителни отношения.

УСЛУГИ

Клиентите на "СЕВИ-ЕМ" могат да се възползват от следните услуги:
-Пълно счетоводно обслужване;
-Годишно счетоводно приключване;
-Разработване на принципни насоки и конкретни описателни процедури за организация отчетността на дружеството;
-Регистрации и административни услуги;
-Разработване на счетоводна политика и правилник за документооборота на дружеството;
-Подготовка на вътрешни правила за организация на работната заплата;
-Текущи консултации за клиентите ни във връзка със счетоводната отчетност, данъчни въпроси, трудово правни проблеми, социални и здравноосигурителни отношения и други общо икономически проблеми.