СЧЕТОВОДНА КЪЩА Д СИЕ Д

СЧЕТОВОДНА КЪЩА Д СИЕ Д

Адрес: гр. София, ул. Капитан Тодор Ночев 32 А

Тел.: 02/86 89 474;

Факс:02/86 27 376;

Моб.тел.: 0888/774 860;

E-mail: darov@accounting-dnd.com

Web site: www.accounting-dnd.com

ЗА НАС

Фирма "Д сие Д" ООД е регистрирана на 20.10.1997 година. Управители са: Петър Стефанов Дъров и Майя Борисова Дърова. Предмета на дейност е счетоводно обслужване и финансово счетоводен консултинг, одитинг и представителство. Образованието на управителите е висше икономическо със специалност "Счетоводство и контрол", като Майя Борисова Дърова има и втора специалност "Консултиране и управление на стопанската дейност".
Петър Дъров е работил четири години като главен счетоводител, а след това и като консултант в кооперация "Панда", която е най-големият търговец и дистрибутор на канцеларски материали в България на български и чуждестранни производители, под търговското име "Office 1 Superstore". Майя Дърова е работила, в отдел планиране, редови и главен счетоводител във предприятие "Млечна промишленост" -София Окръг, вестник "Футбол" и счетоводител във други частни фирми.
Във фирмата, освен управителите, работят на трудов договор десет служители. Двама от тях са със средно специално образование, а петима са с висше икономическо образование със специалност "Счетоводство и контрол". При необходимост фирмата привлича и други счетоводители и одитори, както и специалисти в съответната област.
Ние обслужваме повече от петдесет клиента, работещи в различни сфери на стопанската дейност - търговия, производство, услуги, издателска дейност, туризъм, ветеринарно дело, международен транспорт. Пет от тях са със обороти над два милиона лева годишно. Повечето клиенти са със регистрация по ЗДДС. Голяма част от тях осъществяват външно-търговска дейност. Фирмата разполага със съвременна техника и софтуер, което повишава ефективността на услугите. Фирмата е член на "Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия” (АССП). Ние не разчитаме на външна реклама, а на привличане на клиенти чрез добросъвестно извършена работа. Тенденции в бъдещото развитие на фирмата е привличане на клиенти и от други дейности на стопанския живот, разкриване на офиси в страната, както и увеличаване на контрагентите ни от други държави. Наши клиенти в консултантската дейност са италианските фирми "AQUATER", дъщерна фирма на "Eni" Group, "General engineering impianti" S.p.A., "FMA fratelli mazzier" s.r.l., чехските - "ECOCHEM" AG и "KAP" Ltd.
Наше желание е винаги клиента да е доволен!

УСЛУГИ

Услуги, които предлагаме:
- Абонаментно счетоводно обслужване;
- Годишно счетоводно приключване;
- Обществено осигуряване;
- Допълнително задължително обществено осигуряване;
- Консултации (по счетоводни въпроси и такива, свързани с общественото осигуряване);
- Регистрации и правни консултации;
- Одитинг;
- Изготвяне на основни, допълнителни трудови и граждански договори;
- Финансово-счетоводен анализ;
- Счетоводно обслужване на свободни професии;
- Внасяне на авансови, окончателни и еднократни данъци и акцизи;
- Изготвяне на ведомости за работна заплата;
- Изготвяне и подаване на справка-декларация, дневник и магнитен носител по ЗДДС и внасяне на дължимия ДДС за периода;
- Представителство;
- Данъчна защита;
- Водене на складови наличности;
- Изготвяне и подаване на декларации за хазартни игри и лотарии;