БАЛАНС М КОНСУЛТ ЕООД

Адрес: гр. София, ул. 20-ти Април No 21


Тел.: +359 2 980 34 85


E-mail: balans_m@abv.bg


 

ЗА НАС

 БАЛАНС М КОНСУЛТ е еднолично дружество с ограничена отговорност. Основната му дейност е в сферата на финансово-счетоводните услуги. Предлага професионални финансово-счетоводни услуги на български компании. Разполага с висококвалифициран екип от специалисти с висше счетоводно образование. Политиката е насочена към детайлно отношение, коректност и внимание към всеки наш клиент. 

Услугите са с високо качество, спрямо действащото в момента счетоводно, данъчно и осигурително законодателство. Доказали са се като надежден и лоялен бизнес партньор в сферата на счетоводните услуги, гарантиращ спокойствие и сигурност за всеки бизнес.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е Госпожа МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА.