Репорт на записа - РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ МОНТАНА