Репорт на записа - ДРАМАТИЧНО КУКЛЕН ТЕАТЪР ВАСИЛ ДРУМЕВ ШУМЕН