Репорт на записа - ДРАМАТИЧНО - КУКЛЕН ТЕАТЪР ИВАН РАДОЕВ