Репорт на записа - СОНИК СТАРТ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ