Банер вдясно само в категория Общини

1

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА СТРУМЯНИ Адрес: с. Струмяни, пл. 7-ми април 1 Тел.: 07434/ 31 08; Факс: 07434/31 05; E-mail: strumyani_oba@abv.bg Web site: www.strumyani.org ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА НИКОПОЛ Адрес: гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски 5 Тел.: 06541/21 90; Факс: 06541/2764; E-mail: obshtinanil@abv.bg Web site: www.ni ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ГЪРМЕН Адрес: с. Гърмен, ул. Първа 35 Тел.: 07523/20 40; 07523/20 47; Факс: 07523/31 79; 0751/6 10 62; E-mail: oba_garmen@abv.bg Web site: www. ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА САДОВО Адрес: град Садово, ул. Иван Вазов 2 Тел.: 03118/26 01; 03118/21 71; Факс: 03118/25 00; E-mail: obsadowo@abv.bg Web site: www.sado ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

Община Девня Адрес: гр. Девня, бул.Съединение 78 тел: 0519/97911 факс: 0519/97912   email: kmet@devnia.bg   web site: www.devnia.bg заб ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА УГЪРЧИН Адрес: гр. Угърчин, пл. Свобода 1 Тел.: 06931/21 21; 06931/27 50; Факс: 06931/20 14; E-mail: obshtina@ugarchin.com Web site: www.ugar ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Адрес: гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис І” №6 Тел: 0936/5 30 17; Факс: 0936/5 30 17; Моб.тел.: 0879/145 320;  0877/881 305; & ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ХИТРИНО Адрес: с. Хитрино, ул. Възраждане 45 Тел.: 05341/22 50; 05341/21 30; Факс: 05341/21 20; E-mail: kmet@hitrino.org Web site: www.h ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

Община Вълчи Дол адрес: гр. Вълчи Дол, пл. Христо Ботев №1 телефон: 05131/ 2313; факс:        05131/3450; e-mail: oba_v ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ЯКИМОВО Адрес: с. Якимово, ул. "Европа" №8 Тел.: 09742/23 60; 09742/22 97; 09742/21 76; Факс: 09742/23 23; E-mail: qkimovo@net-surf.net ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА СТРЕЛЧА Адрес: град Стрелча, ул. Дружба 2 Тел.: 03532/20 20; Факс: 03532/20 11; E-mail: strelcha11@mail.bg Web site: www.strelcha.bg ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Адрес: гр. Панагюрище, пл."20-ти април" 13 Тел.: 0357/60 041; Факс: 0357/63 068; E-mail: obstina@abv.bg    We ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВИДИН Адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци” №2 Тел.: 094/609 402; E-mail: kmet@vidin.bg Web site: www.vidin.bg Община Видин е разполож ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Адрес: гр. Дългопол, ул. Георги Димитров 105 Тел.: 0517/22 185; Факс: 0517/22 135; E-mail: obshtina@dalgopol.org Web site: www.dalg ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА КОСТИНБРОД Адрес: гр. Костинброд, ул. Охрид 1 Тел.: 0721/68 722; 0721/68 723; Факс: 0721/68 777; E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com Web site ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВЕТОВО Адрес: гр. Ветово, ул. Трети март 2 Тел.: 08161/22 53; Факс: 08161/28 71; Моб. Тел.: 0894/69 13 12; E-mail: vetovo@abv.bg Web site: ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Адрес: гр. Благоевград, пл."Георги Измирлиев" 1 Тел.: 073/884 416; 073/884 417; 073/884 418; E-mail: kmet@blgmun.com Web site: ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Адрес: с. Стамболово Тел.: 03721/22 34; Факс: 03721/24 63; E-mail: kmet_stambolovo@dir.bg Web site: www.stambolovo.bg Общи ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА СЛИВНИЦА Адрес: гр. Сливница, пл. "Съединение" №1 Тел.: 0727/423 00; Факс: 0727/443 77; E-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg Web site: www.sli ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА СИТОВО Адрес: с. Ситово, ул. Трети март 72 Тел.: 0866/327 11; Факс: 0866/317 12; E-mail: sitovo@sitovo.bg Web site: www.sitovo.bg Тер ...