Скрий карта

Банер вдясно само в категория Общини

1

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВАРНА Адрес: гр. Варна, ул. “Осми приморски полк” 43 Тел.: 052/820 000;  052/820 280; E-mail: ivanportnih@varna.bg Web site: www.varn ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Адрес: гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" 58 Тел.: 0538/443 15; Факс: 0538/445 37; E-mail: info@velikipreslav.bg Web site: w ...

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
, гр. Велико Търново, пл. Майка България 2
Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Адрес: гр. Велико Търново, пл. Майка България 2 Телефон: 062/619 203; Факс: 062/627 997; E-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com Web site: ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Адрес: гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” 35 Тел.: 0359/52 019; 0359/52 117; 0359/50 102; Факс: 0359/54 341; E-mail: obshtina@velingrad ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВЕНЕЦ Адрес: с. Венец, ул. „Кирил и Методий” №24 Тел.: 05343/21 91; Факс: 05343/89 80; E-mail: obs_vn@abv.bg Web site: www.venets.bg Община ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВЕТРИНО Адрес: с. Ветрино, ул."Г.С. Раковски" 24 Тел.: 05161/89 80; Факс: 05161/21 39; E-mail: wetrino@yahoo.com Web site: www.vetrino.bg Об ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Адрес: гр. Вълчедръм, ул. “България” № 18–20 Тел.: 09744/34 44; Факс: 09744/34 06; E-mail: kmet@valchedram.com Web site: www.valchedr ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ГАБРОВО Адрес: гр. Габрово, пл. Възраждане 3  Тел.: 066/818 400; Факс: 066/809 371; E-mail: gabrovo@gabrovo.bg Web site: www.gabrov ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Адрес: с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” №2 Тел.: 09551/22 20; Факс: 09551/23 40; E-mail: gd3470@mail.bg Web site: www.geor ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ГОДЕЧ Адрес: гр. Годеч, пл. “Свобода” 1 Тел.: 07292/23 00; Факс: 07292/35 13; E-mail: obshtina_godech@abv.bg Web site: www.godech.bg Община ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Адрес: с. Горна Малина, пл. "Родолюбие" № 1 Тел.: 07152/23 20; Факс: 07152/22 52; E-mail: gmalina@abv.bg Web site: www.gornamalina ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Адрес: гр. Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" 2 Тел.: 0888/006 080; Факс: 0889/848 685; E-mail: oba@gocenet.net Web site: www.gotsede ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ГУРКОВО Адрес: гр. Гурково, бул."Княз Александър Батенберг" 3 Тел.: 04331/22 60; Факс: 04331/28 84; E-mail: gurkovo_obs@abv.bg Web site: www.ob ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Адрес: град Две Могили, бул. България 84 Тел.: 08141/22 54; E-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg Web site: www.dvemogili.bg Община Две ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Адрес: гр. Джебел, ул.”Еделвайс” №19 Тел.: 03632/20 51; Факс: 03632/23 10; E-mail: kmet_dj@abv.bg Web site: www.dzhebelbg.com Община ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Адрес: гр. Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 15 Тел.: 0391/68 203; Факс: 0391/66 698; E-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg Web site: ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ДОБРИЧ Адрес: гр. Добрич, ул. България 12 Тел.: 058/600  001; Факс: 058/600 166; E-mail: dobrich@dobrich.bg Web site: www.dobrich.bg Об ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ДОБРИЧКА Адрес: гр. Добрич, ул. ”Независимост” 20 Тел.: 058/600 889; Факс: 058/600 806 E-mail: obshtina@dobrichka.bg Web site: www.dobrichka.b ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" 134 Тел.: 07120/21 21; Факс: 07120/21 20; E-mail: obshtinadb@abv.bg Web site: www.dolna-banya ...

Star00Star00Star00Star00Star00
0 Коментари

ОБЩИНА ДРЯНОВО Адрес: гр. Дряново, ул. "Бачо Киро" 19 Тел.: 0676/729 62;  0676/729 64;  0676/729 65; Факс: 0676/743 03; E-mail: dryanovo@drya ...