Репорт на записа - ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ